Vlaamse pijnliga: Themasamenkomst: Generische geneesmiddelen(Bijeenkomst 11/03/2006)

 

Generische geneesmiddelen en Magistraal bereide Pijnstillers
met Yves Gelders apotheker.
In deze samenkomst, mede georganiseerd door de Vlaamse Pijnliga, werden op een zeer verhelderende manier deze geneesmiddelen door dr. Yves Gelders, apotheker bij de Volksmacht, voorgesteld.
In hun welkomswoord hadden zowel de voorzitter van de Vlaamse Pijnliga de heer Koen Kuylen als Leon Verwimp onze voorzitter het over een mogelijkheid tot besparen voor de patiënt.
Hieronder volgt de inhoud van de door dr. Yves Gelders gehouden voordracht.
Peperduur !
Wij slikken met z'n allen enorm veel geneesmiddelen. We staan daarmee, wat dit betreft, aan de wereldtop. Dit kost ons handen vol geld. De uitgaven aan geneesmiddelen namen elk jaar met 7,5% toe, terwijl de totale gemiddelde uitgaven van de totale ziekteverzekering stegen met 5,8%. In 2005 gaf de ziekteverzekering 317,89 euro per hoofd van de bevolking uit aan geneesmiddelen.
De uitgaven voor geneesmiddelen zijn dan ook het zorgenkind binnen de ziekteverzekering. Van de totale uitgaven voor geneesmiddelen (4,5 miljard euro ) werd in 2004 2/3 vergoed door de ziekteverzekering (3 miljard euro), het verschil (1,5 miljard euro) was ten laste van de patiënt.
Voor wie jarenlang elke dag verschillende geneesmiddelen moet nemen, zoals chronisch zieke mensen, lopen de kosten erg op.
Uit een studie blijkt dat de prijzen voor geneesmiddelen in België vaak boven het Europees gemiddelde liggen, dit in tegenstelling tot wat door de farmaceutische firma's steeds wordt verkondigd.
Maatregelen zijn noodzakelijk om de kosten van geneesmiddelen terug te dringen, zowel voor de overheid als voor de patiënt. Onder meer om nieuwe, noodzakelijke, maar dure geneesmiddelen te kunnen opnemen in het pakket.
Kiezen voor generische geneesmiddelen is één van de mogelijkheden om de uitgaven voor geneesmiddelen te beheersen.
WAT?
Na de ontdekking van een nieuw geneesmiddel neemt de farmaceutische firma een patent of octrooi. Door deze bestemming kan gedurende 20 jaar niemand anders dit geneesmiddel maken of verkopen. Na het aflopen van het patent kunnen generische geneesmiddelen op de markt komen. Generische geneesmiddelen zijn een kopie van het oorspronkelijke geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en met hetzelfde uitzicht.
Het generische geneesmiddel wordt op dezelfde wijze in het lichaam opgenomen. Het is dus een gelijkaardig product aan het origineel. Desondanks worden in België (ongeveer 10%), in vergelijking met Nederland, Duitsland, het Verenigde Koninkrijk en de Scandinavische landen (bijna 40%), beduidend minder generische geneesmiddelen voorgeschreven en gebruikt.

U WORDT ER BETER VAN !
Een generische geneesmiddel is altijd goedkoper! Aangezien generische
geneesmiddelen een kopie zijn van de originele geneesmiddelen, hoeft er veel minder onderzoek te gebeuren, waardoor de prijs een stuk lager kan liggen. Zo moet het eerste generische geneesmiddel dat na het origineel op de markt komt wettelijk 30% goedkoper zijn dan het origineel.

De ADDER ONDER HET GRAS: DE REFERENTIE-TERUGBETALING.
Generische geneesmiddelen zijn dus flink goedkoper dan het origineel. Het is dan ook logisch dat we kiezen voor het goedkoopste geneesmiddel. Om dit te stimuleren én om ook de ziekteverzekering te laten genieten van de prijscon-currentie is de 'referentie-terugbetaling' uitgewerkt. - 5 -
De terugbetaling van een oorspronkelijk geneesmiddel wordt niet langer berekend op de échte prijs, maar, indien er een generisch alternatief is, aan de prijs van dit generisch geneesmiddel. Indien u kiest voor het generisch geneesmiddel is er geen enkel probleem. Indien u echter blijft kiezen voor het oorspronkelijk geneesmiddel krijg je minder terugbetaald en kost dit geneesmiddel u van 2,7(gewone terugbetaling) tot 4 maal (verzekerde met verhoogde terugbetaling) MEER dan voorheen.
EEN VOORBEELD. (Toestand op 1 juli 2005)
Een origineel geneesmiddel kost 20 euro en wordt terugbetaald in categorie B. Het remgeld ten laste van een (actieve) patiënt bedraagt 25%, dus 5 euro. De kost ten laste van de ziekteverzekering is dus(20-5)= 15 euro. Een generiek wordt op de markt gebracht en mag maximaal 14 euro kosten (-30% in vergelijking met het origineel). Het remgeld bedraagt 25% van 14 of 3,5 euro. De kost ten laste van de ziekteverzekering bedraagt dus (14-3,5) = 10,5 euro. Indien de patiënt toch het origineel geneesmiddel voorgeschreven krijgt en de prijs van het origineel geneesmiddel ongewijzigd gebleven is, zal de patiënt niet langer 5 euro betalen, maar (20-10,5) = 9,5 euro, of een stijging met 90%! De meerkost bedraagt zelfs 170%, indien we dit vergelijken met het remgeld voor het generiek. Ben je in dit voorbeeld gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming dan betaal je in plaats van minder nog MEER.

DE HUISARTS ALS BONDGENOOT !
De keuze van uw geneesmiddel heeft u helaas niet helemaal zelf in de hand. De meeste geneesmiddelen dien immers voorgeschreven te worden door een arts. Uw arts bepaalt dus welke medicatie u neemt. Daarom is het belangrijk dat uw huisarts of specialist, indien mogelijk, kiest voor het generische alternatief. Dit is voor iedereen de beste zaak.
Twee jaar geleden wees onderzoek uit dat 4 op 10 huisartsen onvoldoende zeker waren dat generische geneesmiddelen dezelfde waarde en werking hadden als de merkgeneesmiddelen.

De redenen zijn uiteenlopend, doch vaak ligt de vertrouwdheid met de originele geneesmiddelen, die hij kent en al lang voorschrijft, aan de oorzaak. Een goede dialoog is dan ook belangrijk en maakt het mogelijk de behandeling beter af te stemmen op uw behoefte. U heeft wel het recht uw arts te vragen om een generisch geneesmiddel voor te schrijven.

VOOROORDELEN !
Generische geneesmiddelen hebben een mindere kwaliteit.
Absoluut onjuist. Generische geneesmiddelen ondergaan een even strenge registratieprocedure. Er wordt juist extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de generische geneesmiddelen. Er moet bewezen worden dat eenzelfde hoeveelheid van het generisch product, op dezelfde manier toegediend, dezelfde uitwerking heeft in het lichaam als het origineel product. Dit om de arts en de patiënt te garanderen dat er bij het overschakelen van een origineel geneesmiddel naar een generisch geneesmiddel hetzelfde effect optreedt. Generische geneesmiddelen zijn kwalitatieve geneesmiddelen.
Er zijn te weinig generische geneesmiddelen.
Het klopt dat er niet voor elk geneesmiddel een generisch alternatief bestaat. Maar, er zijn reeds 500 generische geneesmiddelen op de markt, ze vertegenwoordigen een 70 tal actieve bestanddelen. Voor veel gebruikte geneesmiddelen bestaat er generisch alternatief. De CM beschikt over een handige brochure met alle originele geneesmiddelen en hun bruikbaar generische geneesmiddel. Deze brochure is gratis en wordt regelmatig bijgewerkt. Ze is te bekomen in elk CM -kantoor of aan te vragen door te mailen naar gezondheidspromotie@cm.be.
Generische geneesmiddelen remmen onderzoek af naar nieuwe geneesmiddelen.
Als men kijkt naar de ons omringende landen (bv. Nederland, Verenigd Koninkrijk, …) stellen we vast dat, zowel generische, als oorspronkelijke geneesmiddelen het goed doen.
Men kan zelfs stellen dat generische geneesmiddelen een gunstig effect hebben op het onderzoek. Immers, de dreiging dat de patent vervalt is een stimulans om een nieuw nog beter geneesmiddel te ontwikkelen.
De apotheker verdient minder.
De apotheker krijgt bij aflevering van een geneesmiddel een marge van 31% van de prijs, met een maximum van 7,44 euro per verpakking. Dezelfde marges worden in absolute waarde toegepast voor het generisch geneesmiddel. In de portemonnee van de apotheker blijft het dus gelijk of hij nu een origineel of een generisch geneesmiddel verkoopt.
U trekt de bekwaamheid van uw arts in twijfel.
Veel patiënten vragen geen generisch geneesmiddel uit angst hiermee de bekwaamheid van de arts in twijfel te trekken. Het is belangrijk met de arts te praten en zijn mening te vragen over de beste behandeling, rekening te houden met de kostprijs.
Artsen zijn zelden op de hoogte van de kostprijs van geneesmiddelen. Het is uw recht om dit vriendelijk bespreekbaar te stellen en te vragen om een generisch geneesmiddel voor te schrijven.
Ook vanuit de overheid wordt aangedrongen om generische geneesmiddelen voor te schrijven. Artsen worden gevraagd een bepaald percentage goedkope geneesmiddelen voor te schrijven. De overheid heeft variabele percentages vastgelegd, naargelang de discipline.
VOORSCHRIJVEN OP STOFNAAM.
Sinds enkele maanden heeft een arts ook de mogelijkheid (geen verplichting) om voor te schrijven op stofnaam. In plaats van de merknaam kan de arts de naam van de actieve stof vermelden. De apotheker die dergelijk voorschrift aangeboden krijgt, kan dan kiezen uit de specialiteiten die aan dit voorschrift beantwoorden om het voorschrift uit te voeren.
Voordelen van een voorschrift op stofnaam zijn legio. De arts dient niet meer te onthouden wat er allemaal beschikbaar is op de markt. Hij schrijft een actief bestanddeel voor, wat in feite de kern van de therapie is. Daardoor wordt het voorschrift meer wetenschappelijk verantwoord, want minder geleid door de marketing van de bedrijven, die allemaal hun specialiteit in de pen van de arts trachten te krijgen. Door de verwantschap in de stofnaam van de aanverwante producten wordt hij ook attent op eventueel gelijktijdig gebruik van gelijkaardige geneesmiddelen.
De apotheker krijgt een zekere vrijheid in het kiezen van het afgeleverde geneesmiddel, wat hem toelaat om te kiezen in het aangeboden gamma. Hij hoeft dus niet meer alle varianten in voorraad te houden.
En dan zou de apotheker, natuurlijk het goedkoopste geneesmiddel dat beantwoordt aan het voorschrift, moeten verkopen.
MAGISTRALE BEREIDINGEN
Ook dit kan, maar dan enkel voor wat PIJNMEDICATIE betreft, de prijs omlaag brengen.
U heeft het hopelijk al gelezen in onze "PRIKKEL". "Magistrale Bereiding" drukt de kostprijs voor niet - terugbetaalde pijnmedicatie!
Indien U deze toch wel belangrijke informatie niet moest gelezen hebben, wijzen wij U via deze "UITNODIGING" nog eens de weg om Uw medicatiekosten te verlagen. Goed nieuws dus voor alle pijnpatiënten die behoorlijk tot zeer veel betalen voor hun pijnmedicatie. Wij samen met de Vlaamse Pijnliga voeren reeds een hele tijd actie om onder bepaalde voorwaarden een terugbetaling te realiseren voor de niet-terugbetaalde pijn-medicatie, de zogenaamde D-categorie. Daar onze acties tot op heden echter nog niet het verhoopte resultaat hebben bereikt, willen wij U graag wijzen op een al oudere regelgeving.
Indien de apotheker deze medicatie zelf aanmaakt of 'magistraal bereidt' is er een
aanzienlijke terugbetaling mogelijk.

Deze magistrale bereiding biedt het voordeel dat de chronische pijnpatiënten pijnstillers kunnen verkrijgen die aan hun persoonlijke behoefte zijn aangepast, zowel wat de dosis betreft, als de mogelijke combinaties met andere grondstoffen, als de wijze van toediening zoals een pil, in vloeistof, een poedertje enz. En dit aan zeer voordelige voorwaarden: voor deze vorm van medicatie betaalt de patiënt
 
Remgeld per basismodule
     
Galenische vorm
WIGW
Actieve
Basismodule
Max Vergoedb.
Gelulen, ouwels
€ 0.30
€ 1.10
10 stuks
60 stuks
Poedertjes
€ 0.30
€ 1.10
10 stuks of 50g
40 stuks of 200g
Zetpillen
€ 0.30
€ 1.10
5 stuks
20 stuks
Vloeistof inwendig gebruik
€ 0.30
€ 1.10
100g
400g

Hoe werkt het?
De behandelende arts stelt een attest op waarin verklaard wordt dat de patiënt een behandeling met pijnstillers nodig heeft. Op basis van dit attest geeft de adviserend geneesheer van het ziekenfonds toelating tot terugbetaling voor magistrale bereiding en dit voor max. 12 maanden.
Zo eenvoudig is dat.
VOORBEELD: EEN MODELATTEST DAT DE ARTS KAN INVULLEN.
Voor welke medicatie kan het?
Voor de volgende grondstoffen verwerkt in een medicatie noodzakelijk voor de behandeling van één of meerdere chronische pijnen: acetysalicylzuur, codeïne, codeïnefosfaat, coffeïne, dextropropoxyfeenHCi en paracetamol.
Dus deze regelgeving 'magistrale bereiding' kan voor de meeste pijnstillers in de D-categorie.
Wat moet jij doen?
Neem dit artikel en het modelattest mee naar je arts en vraag hem jouw medicatie 'magistraal' voor te schrijven.
Zeg je arts dat deze regelgeving te vinden is in paragraaf 4 van hoofdstuk 4 inzake de magistrale bereiding.
Bij problemen neem je best contact op met de Vlaamse Pijnliga op het telefoonnummer 02 246 47 71.
Tot zover de meegegeven informatie omtrent dit onderwerp. Vanuit de aanwezigen werden toch de ervaren nevenwerkingen aangekaart. Ook problemen met de nog niet altijd overtuigde voorschrijvers werden geuit.