LOTGENOTEN-ONTMOETINGSDAG . . .Een gezellige samenkomst, met een Kempische koffietafel.(18/03/2006)

Voor deze bijeenkomst schreven maar liefst 89 pijnpatiënten en hun partner - Mantelzorger in.
Tussen de broodjes en het gebak, deed onze voorzitter een voorstel van jaarprogramma 2007.
't Is inderdaad nog wel een eind weg maar toch is het nodig om nu al de nodige contacten te leggen.
De aanwezigen hebben zich in grote meerderheid achter dit voorstel van programma geschaard.
Ook mochten wij op deze samenkomst een delegatie van de Reuzendragers verwelkomen. De Reuzen-dragers van Cyriel, zoals wij ze noemen, sponsoren elk jaar onze vereniging met een flink aantal euro's.
Volgens de aanwezigen is deze tot ontmoeting en lotgenotencontact zeker voor herhaling vatbaar.
Wij zullen zoals u in het voorstel van programma voor 2007 ziet, dit zeker weer herhalen.
20/01/2007
Reuma: Dr. Waes Johan:voorzitter reumaliga, reumatoloog
17/02/2007
Dr. J-P Van Buyten: geneesheer anesthesist en coördinator multidisciplinair pijncentrum A.Z. Maria Middelares Sint-Niklaas: Lage rugpijnen, diverse pijnbestrijding oa neurostimulator
17/03/2007
Lotgenoten bijeenkomst
10/03/2007
Vlaamse pijnliga: Ervaringssamenkomst in De Linde te Retie.
21/04/2007
Politiek/Gezondheidsbeleid:Fred Louckx(hoogleraar gezondheids- en welzijnssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel)
19/05/2007
Kankerpijn Optie: Wim Distelmans ( kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie)
16/06/2007
Meester Hugo Andries jurist, omtrent rechten.
15/09/2007
Psychologische ondersteuning Bob Vansant onafhankelijk zelfstandig psychotherapeut.
20/10/2007
Lotgenotenbijeenkomst evaluatiesamenkomst.
13/10/2007
Vlaamse Pijnliga: Ervaringssamenkomst in De Linde te Retie.
17/11/2007
MAF = De MAXIMUM FACTUUR.
15/12/2007
Kerstbijeenkomst