Verslag van ervaringssamenkomst Vlaamse Pijnliga op 12 maart 2005.

Onderwerp: De opvolging rond de bevraging “pijnmeting”.
Informatie over de regionale pijncentra.
Na een hartelijke welkom en inleiding door Koen Kuylen,voorzitter van de Vlaamse Pijnliga en een welkomswoordje door Leon Verwimp,voorzitter van ’t Lichtpuntje kon deze boeiende namiddag van start gaan. Er waren weer vele mensen op deze uitnodiging van de Vlaamse Pijnliga ingegaan. En met een drankje bij de hand begonnen we eraan.
Het eerste onderwerp: De opvolging rond de bevraging “ pijnmeting” werd gebracht door Dr. Marc Du Bois. Op 8 oktober 2004 was er een persconferentie in Brussel: Artsen en pijnpatienten kunnen beter communiceren door pijnmeting. En op 12 maart bracht Dr. Marc Du Bois de resultaten voor van deze nationale enquete. Uit deze enquete kan men de conclusie trekken dat: - 70% van de patienten ervaart pijnmeting als positief
- 35% van de artsen is vertrouwd met pijnmeting
- 51% is positief > artsen zijn gewonnen voor pijnmeting voor de
patient
Na deze boeinde uiteenzetting door Dr. Marc Du Bois was er een kleine pauze voorzien.
Het tweede onderwerp op het programma: Informatie over de regionale pijncentra werd voor gebracht door Dr. Guy Hans. Dr. Hans bracht allerlei belangrijke punten, i.v.m. referentiecentrum voor chronische pijn. Er komt veel wetenschappelijk onderzoek aan te pas, ook inzake patientenzorg. Er staat een heet team achter dit project, ontzettend veel mensen helpen hier aan mee. Dr. Hans had een interessante uiteenzetting gebracht, waar vele pijnpatienten iets aan hadden. Er volgden natuurlijk ook vele vragen over dit onderwerp, die Dr. Hans dan ook allemaal beantwoordde. En zo kwam deze goed gevulde namiddag stilletjes op zijn einde.
Met dank aan Ariane