De Thuiszorgwinkel.
-------------------

De Cvba "De Volksmacht" werd in 1952 opgericht om de toegankelijkheid van kwalitatief hoogstaande gezondheids-
voorzieningen te waarborgen aan zo economisch mogelijke voorwaarden.
Hoe?
* door drempels zo laag mogelijk te houden:
- financieel: lage prijzen
- geografische spreiding
- groepering optiek - thuiszorgwinkels
* door prijsregulerend door coöperatieve korting: surpluskaart
* door goede informatie te geven
* door kwaliteitsproducten te leveren
* door zelfzorg, mantelzorg en professionele hulp te ondersteunen
* door lagere prijzen te bekomen dankzij samenaankoop
Waarmee?
* 9 apotheken
* 6 thuiszorgwinkels
* 5 optieken met hoorcentrum
* 1 bandagisterie / orthopedie
* 1 centrale administratie voor ongeveer 90 personeelsleden
Wie?
* opticien: advies en verkoop van brillen, lenzen en zonnebrillen
* low-visionspecialist: voor mensen met letsels aan het netvlies heeft men sterk vergrotende hulpmiddelen (voor TV, lezen);
kan enkel via oogarts aangevraagd worden; er is terugbetaling door ziekenfonds en Vlaams Fonds
* audioloog: voor mensen met een gehoorverlies van meer dan 45 DB heeft men hoorapparaten en FM systemen; kan enkel
via NKO-arts; er is terugbetaling van ziekenfonds voor hoorapparaten en van Vlaams Fonds voor FM systemen
* verstrekker: advies en verkoop van rolwagen, loophulp, scooter en orthopedische driewieler
* bandagiste: advies en verkoop van stoma, borstprothese, lumbostaat, steunzolen ...
* orthopedisch technieker: advies, aanpassen en verkoop van prothese, zitschalen ...
* verkoopspersoneel: advies en verkoop van alle thuiszorg-hulpmiddelen; uitleendienst
* technische dienst: onderhoud, herstelling, transport, uitleendienst, personenalarmsysteem
* ergotherapeute: advies van hulpmiddelen en woningaanpassing,samenstellen zorgkorf en maken van adviesrapporten,
raad geven in verband met dagdagelijkse activiteitende ergonomie houdt rekening met:
- veiligheid door risicofactoren te voorkomen
- gezondheid door fysieke belasting te voorkomen
- comfort en doeltreffend functioneren
* administratief bediende: infobalie, facturatie, uitleendienst
Er zijn enkele zaken die niet logisch zijn wat terugbetaling betreft, vb een driewieler met 2 wielen achteraan wordt wel
terugbetaald, een driewieler met 2 wielen vooraan wordt niet terugbetaald.
Het algemeen besluit was dat we meer haar op onze tanden moeten hebben en
onze zaak beter moeten verdedigen bij de overheid.
-----------------------------------------------------------------------------
ps. er is documentatie van de thuiszorgwinkels in onze bibliotheek.
Met onze dank aan Chris