Leven met pijn: draaglijk of pijnlijk voor mezelf en anderen

Door Walter Rombouts. (02/2004)

De meeste mensen willen de klok terugdraaien en redeneren: als ik de oorzaak kan wegnemen is het probleem opgelost, is mijn pijn weg en kan ik eventueel mijn partner terugkrijgen. Dit kost echter veel te veel energie, vooral als er geen oplossing is.
Daarom moeten we ons de vraag stellen: wat wil ik? wat kan ik nog doen?
We moeten leren keuzes maken. Als de situatie niet te veranderen is is er een groot verschil tussen hoe mensen met pijn omgaan: als men van zijn fiets valt kan men twee dingen doen: sommigen zullen blijven liggen, anderen springen terug recht. Als we moeten omgaan met dingen die ons overkomen moeten we leren actief ermee bezig zijn (= actieve coping); onszelf dwingen om te weten hoe ermee om te gaan. Zelf beslissen waar we onze energie insteken: zoeken naar een behandeling of proberen de situatie te veranderen.
We moeten ook durven nagaan welke emoties we ervaren: als we zelf pijn hebben of als onze partner pijn heeft. Iedereen voelt iets, soms heel verschillend: onmacht, boosheid, onbegrip, angst, verdriet, moedeloosheid, niet in staat tot communicatie.
Wat doen we met die emoties? sommige manieren van doen kunnen niet omdat niemand er begrip voor heeft, andere manieren lokken reacties uit waarmee wij geen weg weten.
We moeten leren voelen wat we voelen: manieren ontwikkelen om te weten wat we voelen zonder het te willen oplossen. En we moeten zelf beslissen wat ons beleid is: het doorleven of vermijden,
alleen of met anderen. Om ons verdriet te doorleven kunnen we muziek beluisteren of wenen, alleen of met de partner. Kwaadheid wordt minder erg als we ze toelaten. Hoe moeilijker de dingen zijn hoe moeilijker het is om ze te doorleven, om het te verwerken. Soms willen we de dingen ook gewoon vermijden.
alleen
doorleven
vermijden
met anderen

De meeste mensen zijn bekwaam in 1 van die vier punten, maar we moeten ons ook bekwamen in de drie andere. Naarmate we dat beter kunnen voelen we ons beter, kunnen we kiezen, ons gedrag sturen. Indien we dat niet leren hebben we last van emotionele vermoeidheid.
Om anderen te helpen kunnen we hen best de kans geven om emoties te uiten.
Chris.