Lage Rugpijn.

(Dr. M. Du Bois)
---------------

Bijeenkomst ism Vlaamse Pijliga(16/10/2004)
Dr. Du Bois begon met de bouw en de werking van de wervelzuil uit te leggen aan de hand van schema's. Dit is moeilijk samen te vatten in dit verslag, dus ik beperk me tot de soorten rugpijn en behandeling.
Een uitgebreide brochure verschijnt in december 2004.
Lage rugpijn komt voor bij 60 - 80 % van de westerse bevolking, evenveel bij mannen als vrouwen, evenveel bij arbeiders als bedienden, en komt dikwijls terug, dus herscholen naar ander beroep is meestal niet zinvol.
Lumbaal deconditioneringssyndroom ontstaat als men als gevolg van pijn (vb. slechte houding) de activiteiten vermindert: spierkracht en spierlengte verminderen ook, waardoor de belastbaarheid afneemt, waardoor de pijn toeneemt, waardoor de activiteit nog vermindert enz...
Het is nuttig altijd het bekken naar voren te kantelen.
Mechanische rug- of nekpijn ontstaat als het evenwicht tussen de belasting of de belastbaarheid verbroken is.
Wat kan men doen?
* de belasting verlagen:
-goede houding aannemen
-regelmatig van houding veranderen
-last en lastarm zo klein mogelijk houden(=last zo dicht mogelijk tegen lichaam houden)
-stress vermijden
* de belastbaarheid verhogen door het lichaam fit te houden
Rugpijn is niet altijd op foto's te zien, omgekeerd bij gezonde mensen kunnen er toch afwijkingen zijn.
Als er weefsel beschadigd is komen er 100-de stoffen vrij die de zenuwen beïnvloeden maar waarvan men niet weet hoe het gebeurt.
Classificatie:
* wat duur betreft:
acuut: minder dan 6 weken
subacuut: tussen 6 en 12 weken
chronisch: langer dan 12 weken
* wat pathologie betreft:
-specifiek: 10 %
-aspecifiek: 90 %
dit laatste betekent dat er van de 100 mensen met lage rugpijn maar 10 zijn waarbij een belangrijke oorzaak te vinden is:
-tumor
-trauma
-infectie
-osteoporose
bij de 90 anderen vindt men niets of niets ernstig: uitpuilende discus heeft bijna iedereen en is niet ernstig tenzij er een verlamming optreedt
Behandeling voor aspecifieke rugklachten:
1) acuut:
aanbvolen:
* actief blijven, blijven bewegen
* geen bedrust, hoogstens 1 of 2 dagen
* na 4 weken: oefentherapie om spieren te versterken
* eventueel NSAID, manipulatie, anxiolytica
niet aanbevolen:
* bedrust, massage, rugschool
* traxie, tilgordels
* tens, acupunctuur (niet bewezen)
2) chronisch:
aanbevolen:
* actief blijven
* manipulaties
* gedragstherapie
niet aanbevolen:
* bedrust, traxie enz...
Pijngedrag staat onder invloed van de gebeurtenis die erop volgt, dus men moet meer aandacht hebben voor gezond gedrag en minder voor pijngedrag.

Operaties:
na 5 jaar heeft men eenzelfde resultaat bij geopereerden als niet geopereerden; het resultaat is onvoorspelbaar.
Soorten: hernia-operatie
discusprothese: niet bewezen dat het helpt, zeer duur
wervels vastzetten: men weet niet wat gevolgen zijn op lange termijn: artrose, vergroeiingen
----------------------------------------------------------------------------
Gestelde vragen:
Vraag: Wat is uw mening over power-plate, fitness-toestellen?
Antw.: geen mening
Vraag: Is zwemmen goed?
Antw.: elke beweging is goed maar ze mag niet ingewikkeld zijn, zwemmen ja, schoolslag is minder goed
Vraag: Tens apparatuur geeft positieve ervaring
Antw.: Het kan, maar is niet bewezen, dus zeker geen terugbetaling
Indien het helpt: doen. Zelfde voor acupunctuur
Vraag: Wat met artrosepijn?
Antw.: Medicatie: vioxx(intussen niet meer op de markt), celebrex; er is terugbetaling boven de 65 om budgetaire redenen
Vraag: Is een speciale matras nuttig?
Antw.: Matras moet hard zijn ter hoogte van het bekken en zacht ter hoogte van de schouders; best kopen in ergonomische winkels; ze zijn wel duur maar men kan ze misschien op proef vragen
Vraag: Helpen meerdere epidurale injecties voor een hernia, hebben operaties een blijvend resultaat?
Antw.: uitpuilen gaat wegtrekken na 5 jaar, ook zonder operatie, de pijn blijft waarschijnlijk, maar is houdbaar
Vraag: De aanpak zoals in Nijmegen is die er ook in België?
Antw.: In Zolder: dr. Vissers, werkt samen met Maastricht
Vraag: Wat is stabiliteit van de rug en hoe kan men die verbeteren?
Antw.: Door spieren te oefenen; teveel krommingen geeft verlies aan stabiliteit. Het stabiliteitsprobleem is hard overroepen, het speelt wel een rol bij discusoperaties
Vraag: Heb allergie voor pinnen en bouten, wat nu?
Antw.: Operaties met en zonder bouten geven dezelfde resultaten, tegenwoordig zijn er ook andere materialen
Vraag: Zijn er goede tips voor seks en rugpijn?
Antw.: Verschillende houdingen
Vraag: Rugpijn is bij vooroverbuigen minder, wat betekent dit?
Antw.: Verandering van druk: bij vooroverbuigen verschuift de druk in discus achteraan
Vraag: Heb een trillend gevoel in tenen na operatie
Antw.: Dat kan in het begin door vochtophoping, moet na een tijd verdwijnen
Vraag: Helpen magnetische zolen?
Antw.: Het is niet bewezen en ze zijn zeer duur
Vraag: Zijn er andere criteria om rugklachten te classificeren?
Antw.: Neen, we kennen rugpijn onvoldoende door de stoffen die vrijkomen.
Meerdere operaties zijn schadelijk, als het na 2 keer niet lukt heeft het geen zin meer
Vraag: Heb hevige pijn aan staartbeen
Antw.: Kan een fractuur van het staartbeen zijn; corset is tegenaangewezen omdat het te hard tegen de lever drukt; eventueel een operatie maar tevoren een second opinion vragen
Vraag: Waarom is botox zo duur en niet terugbetaald?
Antw.: Het wordt ook gebruikt bij plastische chirurgie, vandaar geen terugbetaling; het wordt gebruikt bij jongeren met spierziekten, er is niets gekend van gebruik bij rugklachten
Vraag: Wat vindt u van een zitbal?
Antw.: Zeer goed, is voor iedereen aan te raden.
-------------------------------------------------------------------------
Met onze dank aan Chris