De Adviserend Geneesheer en de Chronische Pijnpatiënt. (Dr. M. Du Bois 21-06-03)
------------------------------------------------------


Inhoud:
--------

1) Criterium Arbeidsongeschiktheid AR
2) Organisatie en herstelmogelijkheden
3) De chronische pijnpatiënt1) Criterium Arbeidsongeschiktheid: Algemeen Reglement
--------------------------------------------------------

1.1 Criterium: A.R. arbeider en bediende: art 100:1 10/07/94

A. Stopzetting van alle werkzaamheden:
iedere activiteit met economisch belang = alles waarvoor iemand betaald wordt (vb huis schilderen)
B. Intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen, niet voor oude letsels (gehandicapten worden betaald door het Vlaams Fonds, niet door de ziekteverzekering)
C. Vermindering van verdienvermogen tot 1/3 of minder dan 1/3:
soort arbeid: vb iemand met een gebroken been kan wel bureauwerk doen maar niet als metser werken
loon maatman: werd vroeger bepaald toen men nog per prestatie of per uur verloond werd
nu: +66% of -66%
loon maatman: +66% : werkonbekwaam: ziekenfonds betaalt
-66% : terug werken: ziekenfonds betaalt niet ofwel huidig werk, ofwel werkloos

Praktijk: 3 fasen:
1. er wordt een medisch bilan opgemaakt
2. er wordt een arbeidsbilan opgemaakt
3. er wordt gekeken naar de relatie tussen 1 en 2
gevolgen:
-66%
+66%
-66% andersgeschikt: men kan dan gedeeltelijk het werk hervatten met behoud van zijn rechten
reïntegratie:
* wordt besproken met huisarts, werkgever, arbeidsgeneesheer en maatschappelijk werk
* eerst 6 maanden is AO voor huidige beroepn, na 6 maanden moet men AO zijn voor alle beroepen, anders moet men ander werk zoeken
vb. kapster die allergisch is voor produkten waarmee ze werkt is 6 maaanden AO, nadien moet ze zich herscholen, eventueel via VDAB
* er is geen consolidatie: dossier wordt afgesloten met beperkte invaliditeit, nadien herkeuring

1.2. Criterium: Zelfstandigen: art 18/19 20/07/71

A. Volledige stopzetting van eigen taken en andere beroepsbezigheden
Eigen bedrijf
B. Medisch noodzakelijk
Billijkheidsvoorwaarde
C. Na 12 maand: algemene arbeidsmarkt2) Organisatie en herstelmogelijkheden
----------------------------------------

A. Organisatie:

1. Aangifte van arbeidsongeschiktheid:
* beoordeling medisch attest door adviserend geneesheer:
- diagnose
- verzuimverleden
- verzekeringsstatuut
- behandelend geneesheer

* medico-sociale raadpleging van de adviserend geneesheer:
- anamnese
- klinisch onderzoek
- verslagen
- beoordeling en termijnstelling
- herstelmogelijkheden

ofwel: arbeidsongeschikt===> bijkomende onderzoeken:
medisch: overleg behandelend geneesheer
specialistisch onderzoek
technische onderzoeken
arbeidskundig: arbeidsgeneesheer
werkgever
sociaal: dienst maatschappelijk werk
terug naar adviserend geneesheer
ofwel: arbeidsgeschikt


2. Adviserend geneesheer
Medico-sociale raadpleging:
- gegevensverzameling
- overleg behandelend geneesheer
- beoordeling en voorstel termijnstelling
- herstelmogelijkheden

Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
Hoge Commissie: - peer review op document (= overleg met andere artsen)
- termijnstelling
- bijkomende inlichtingen
- richtlijnen gevalsbehandeling

Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
Gewestelijke Commissie:
- onderzoek van de verzekerde
- beoordeling
===> einde arbeidsongeschiktheid


B. Herstelmogelijkheden

1. Herstelmogelijkheden voor werknemers en beroepsherscholing
* Laatste beroep:
- idem
- wijziging
- andere job
* Andere beroepen: 1 en 2 = WH50% :
werkhervatting voor 50% + 50%
RIZIV uitkeringsgerechtigd kan zelfs tot de pensioenleeftijd of tot genezing

* Voorwaarden:
- stopzetting ( > 1 dag)
- toelating
VW: rol werkgever, arbeidsgeneesheer
ook extra agoraal
- verenigbaar met gezondheidstoestand
- vermogen >= 50%

2. Herstelmogelijkheden voor zelfstandigen
* Herscholing: AO wordt gegarandeerd
* Beschutte werkplaats + geen andere beroepsactiviteit
* Reclassering in andere activiteiten: max 6 maand
- zelfstandigen
- loontrekkende
- ander statuut
* Reclassering in vroegere activiteit
3 keer 6 maand (maximum is 18 maand)3) De chronische pijnpatiënt
------------------------------

1ste fase: de arbeidsongeschiktheidsbalans
1. Erkennen van de pijn: vertrouwensrelatie
- patiënt geloven: au sérieux nemen
- iedere patiënt reageert anders op éénzelfde prikkel
2. Begrijpen van de pijn:
- ziekteproces begrijpen (bv. rugpijn met uitstraling)
- adviserend geneesheer bekommert zich over pijnpatiënt
- inschatten emotionele toestand
3. Pijnevaluatie
- moeilijk: tijdsrovend, wetenschappelijk
- essentieel: communicatie, behandeling
Hoe?
- VAS
- GVS
- numerieke schaal (bv van 1 tot 10)
- enz...
4. Duidelijke informatie over verloop consultaties
- regelmatige beoordeling
- wettelijke criteria
- contact met behandelende artsen
- gegevensverzameling => beslissingsmoment
5. Volgende consultaties: om de 4 à 6 weken
- evolutie stoornissen
- evolutie pijn
- onderzoek onderliggende aandoeningen
- beperkingen - cognitief- fysieke inspanning
- verklaring volgens patiënt
- locus of control
- ernst van vermoeidheid
- organisatie sociaal netwerk
- aanleiding tot stopzetting werk
- bereidheid tot revalidatie

2de fase: opvolging van de arbeidsongeschiktheid en herstelbeleid
* Stabiele WH
* Controle EN begeleiding

* Beoordeling ADL
* Anamnese
* Informatie via andere artsen
* Info via derden
* Beoordeling psychosociale context
* Resultaten testen: behandelingen

Concrete afspraken inzake professionele WH
* Nadruk op multidisciplinariteit
* Contact met behandelende artsen
- behandelingsplan
- reïntegratie
- progressieve WH
------------------------------------------
Met onze dank aan Christine Bullen voor het verslag