Soorten protheses van de knie

Soorten knieprothesen:

De huidige knieprotheses zijn modulaire protheses, dit wil zeggen dat ze bestaan uit verschillende componenten of modulles die zoals puzzelstukjes in mekaar gestoken worden.
Zo is het mogelijk bij het openmaken van het gewricht enkel de beschadigde gedeelten van de knie te behandelen.
Vroegere begrippen zoals "volledige nieuwe knie" zijn achterhaald. De meeste mensen menen ten onrechte dat ze een totaal nieuw gewricht krijgen ("metalen of plastieken nieuw gewricht"). Dit wordt momenteel enkel uitgevoerd bij volledige destructie van het gewricht (zogenaamde scharnierprotheses).
De meest gangbare protheses (in de U.S.A ook "resurfacing kneeprotheses" genoemd) of vertaald: "bedekkings artroplastie van de knie" bestaan uit een bedekking van de femur (bovenbeen) en tibia (onderbeen)(bicondylair of unicondylair- één helft of de twee helften) met al dan niet een bedekking van de patella (knieschijf).
Daarenboven heeft men al dan niet de optie één of de twee kruisbanden te sparen.
Met andere woorden, een éénvormig model die voor iedereen gebruikt wordt, bestaat niet.
Dé knieprothese bestaat niet.
Een groot deel van de mogelijke "knie modellen" kan op voorhand met de patient besproken worden op basis van klinisch onderzoek en radiografiën, informatie van een vroegere artroscopie (kijkoperatie). Soms kan het oordeel gewijzigd moeten worden op basis van de bevindingen tijdens de operatie (slijtage van een deel van de knie, niet op voorhand te diagnosticeren).

voorbeeld van een bedekkingsartroplastie (foto) waarbij de femur en tibia bedekt wordt met behoud van de patella
voorbeeld van een "halve knie" (foto) welke gebruikt wordt wanneer enkel een deel van het kniegewricht aangetast is.
voorbeeld van een prothese bij een artrotische knie (foto) waarbij de achterste kruisband deficiënt is.
voorbeeld van een prothese waarbij de femur (foto) bedekt wordt evenals de tibia en de patella
zeldzame mogelijkheid (foto) van enkel de knieschijf te veranderen.
voorbeeld van de vroeger (foto) meer gebruikte scharnierprothese
voorbeeld van een knieschijfinsert (foto 1)(foto 2) welke articuleert met de femurcomponent.
Deze lijst is niet volledig gezien er nog andere, minder gebruikte modellen, bestaan.
Met onze dank aan: Dr. Erik Van Holsbeeck 05/2005