Dossiers over pijn

Deze pagina bevat inleidende (content) informatie over pijn ism Gezondheid.be en is geplaatst met schriftelijke toestemming. © Chronische pijn Vereniging

Pijnklinieken: Multidisciplinair referentiecentrum voor chronische pijn

Sinds begin 2005 zijn negen ziekenhuizen (Hôpital Erasme ULB, Cliniques Universitaires Saint-Luc UCL, Centre Hospitalier Universitaire de Liège Sart Tilman, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne Yvoir, H.-Hartziekenhuis Roeselare, U.Z. Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk en UZ Leuven)...
Lees meer


Palliatieve sedatie (of terminale sedatie)

Palliatieve, terminale of gecontroleerde sedatie is het in diepe slaap brengen van een (terminaal) patiënt. Het doel is het verlichten van het lijden. Het verlagen van het bewustzijn is een middel om dat te bereiken. Meestal is er sprake van continue sedatie tot aan het overlijden, maar in sommige gevallen kan sedatie kortdurend of intermitterend worden toegepast...
Lees meer


Hoe gebeurt euthanasie?

De uitvoering van een euthanasie is een relatief kort proces, waarbij verondersteld wordt dat de arts aanwezig blijft en niet gestoord wordt.
Of familie, vrienden… en andere zorgverleners hierbij aanwezig zijn, moet vooraf duidelijk afgesproken worden, zo mogelijk in overleg met de patiënt.
Getuige zijn van overlijden is voor de meeste mensen een beklijvende ervaring. Wanneer het om een euthanasie gaat, kunnen er ook veel emoties opgeroepen worden....
Lees meer

Menstruatiepijn (Dysmenorroe)

Het meest voorkomende gynaecologische probleem bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn pijnlijke maandstonden of dysmenorroe. Bij jonge vrouwen tussen 15 en 24 jaar zouden 1 op 5 hiermee te maken hebben, op latere leeftijd en na een zwangerschap verminderen de klachten doorgaans...
Lees meer

Pijn en acupunctuur

Acupunctuur is een tak van de geneeskunde die zijn oorsprong vindt in de traditionele Chinese geneeskunde. Deze vorm van geneeskunde beoogt een therapeutisch effect door het stimuleren van zeer specifieke delen van het lichaam door middel van metalen naalden .
Acupunctuur is ontstaan in China en de oorsprong ervan gaat terug tot de prehistorie...
Lees meer


Pijn en osteopathie

De osteopathie is een een holistische en autonome discipline, met zijn eigen onderzoeks- en werkterrein.
De Academie voor Osteopathie van België definieert osteopathie als volgt: 'De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.'...
Lees meer


Pijn en Homeopathie

Het is van het allergrootste belang om altijd eerst een volledige medische diagnose te stellen vooraleer met een of andere therapeutische benaderingswijze te beginnen. Aangezien pijn een signaal is moet steeds het antwoord gevonden worden op deze eerste vraag: waarom deze pijn bij deze patiënt ?....
Lees meer


Pijn en kinesitherapie

Handelingen van de kinesitherapeut bij een patiënt met pijnklachten
Deze situeren zich op twee niveaus :
• Een directe handeling : door zijn handeling zal de kinesitherapeut een reeks fysiologische en pijnstillende reacties in gang zetten, om de nociceptieve signalen van de zenuwen alsook de pijnbeleving te verminderen.
• Een indirecte handeling:...
Lees meer

Behandeling van pijn

Pijn wordt waargenomen op twee niveaus: het perifere niveau (de plek waar het pijn doet) en het centrale niveau (de plaats in de hersenen waar de pijnprikkel ontvangen wordt). Er bestaan dan ook pijnstillers met een perifere werking en pijnstillers met een centrale werking...
Lees meer

Chronische hoofdpijn: Middelengeïnduceerde hoofdpijn

Chronische hoofdpijnklachten kunnen het gevolg zijn van overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie (paracetamol of NSAID’s drie of meer dagen per week), specifieke migrainemiddelen (triptanen, twee of meer dagen per week, of ergotamine, een of meer dagen per week). Ook dagelijks gebruik van meer dan vijf coffeïnehoudende producten (koffie, thee, ice-tea, red bull, cola en chocolade) kan leiden tot chronische hoofdpijnklachten.
Mensen met hoofdpijn behandelen....
Lees meer

 

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door een drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel gedurende minuten tot vele dagen, zonder misselijkheid of braken. Verminderde eetlust kan hierbij voorkomen. Overgevoeligheid voor licht en geluid komt meestal niet voor. De intensiteit is licht tot matig. Doorgaans is de pijn tweezijdig gelokaliseerd. Het kan zowel acuut als chronisch optreden...
Lees meer

Het premenstrueel syndroom (of PMS)

Onder het premenstrueel syndroom verstaat men het regelmatig (cyclisch) optreden van emotionele, gedragsgebonden en lichamelijke symptomen tijdens de tweede helft van de cyclus.
Vrouwen met het premenstrueel syndroom werden in het verleden al te vaak aan hun lot overgelaten...
Lees meer

Carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom is een beknelling van de middelste zenuw (Nervus medianus) bij de pols. Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel (de carpale tunnel) die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers...
Lees meer

R S I (repetitive strain injury)

De term RSI is de afkorting van 'Repetitive Strain Injury'. Letterlijk betekent de term 'lichamelijke aandoening door herhaalde overbelasting'. Het is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Alleen pijn als gevolg van overbelasting door herhaalde bewegingen...
Lees meer

Postpoliosyndroom

In België wordt het aantal mensen die vroeger polio hebben gehad geschat op 8.000 tot 15.000. Een aantal onder hen lijden 30 tot 40 jaar na hun aanvankelijke infectie aan het zg. postpoliosyndroom (PPS). Alhoewel dit syndroom reeds in de 19de eeuw is beschreven, wordt het pas de laatste jaren stilaan algemeen erkend...
Lees meer


Nekhernia of Hernia Nuclei Pulposi (HNP)

Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi [HNP]) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping kan op een zenuw of op het ruggenmerg drukken, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan, of uitvalsverschijnselen (zoals verlammingen en/of gevoelsverlies).
Hernia operaties zijn de meest frequent door...
Lees meer

Zalfjes bij spier- en gewrichtspijnen

Er bestaan een hele reeks zalven, sprays, gels, oliën, enz. die spier-, gewrichts- en andere pijnen moeten helpen verlichten. Of ze daadwerkelijke enige zin hebben, is voor de meeste van deze producten twijfelachtig.
De lokale werkende producten kunnen in enkele hoofdgroepen ingedeeld worden :...
Lees meer

Rusteloze benen syndroom ( Restless legs syndrome of RLS )

Het rusteloze benen syndroom (RBS), dat meestal onder zijn Engelse benaming Restless Legs syndroom (RLS) wordt aangeduid, is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door een irriterend, branderig gevoel - alsof er insecten rondkruipen - diep in de kuiten, soms beurtelings, soms in beide kuiten tegelijk. De aandoening kan zich ook voordoen in de bovenbenen, voeten, romp en armen. Ze is niet pijnlijk maar kan erg vervelend en hinderlijk zijn...
Lees meer


Prikkelbare darm (PDS) of Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Prikkelbare darm syndroom (vaak wordt ook het Engelse woord irritable bowel syndrome (IBS) gebruikt) wordt soms ook spastisch colon of 'spastische darm' genoemd. Maar dat is een ongelukkige benaming omdat daarmee een onjuiste oorzaak voor de aandoening wordt gesuggereerd.
Het prikkelbare darm syndroom komt voor bij 15 tot 20 procent van de vrouwen en 5 tot 20 procent van de mannen, voornamelijk vanaf het 15e tot het 65e levensjaar. Slechts éénderde van de mensen met...
Lees meer

Ontstekingsreuma of reumatoïde artritis

Reuma is in feite een verzamelnaam voor een aantal zeer uiteenlopende aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en het bot. In feite gaat het dus om alle aandoeningen van het voortbewegingsapparaat. Zoals men in het algemeen spreekt over "huidziekten", "hartziekten", "longziekten", enz...
Lees meer

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een zeer specifieke hoofdpijn met korte en zeer hevige aanvallen aan één zijde van het hoofd. Doorgaans situeert de pijn zich achter of rond een oog of aan één van de slapen. Mannen hebben er meer last van dan vrouwen.
Clusterhoofdpijn is een eerder zeldzame vorm van...
Lees meer

Behandeling van acute keelpijn (angina)

Bij acute keelpijn (angina) zijn antibiotica slechts bij 2 op 10 patiënten verantwoord, schrijft de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) in een recente "Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering". Dat staat in schril contrast met het werkelijk voorschrijfgedrag van artsen die in de meerderheid der gevallen een antibioticum voorschrijven...
Lees meer

Algoneurodystrofie of syndroom van Sudeck ( of reflex sympathische dystrofie)

De algo(neuro)dystrofie of syndroom van Sudeck is een pijnlijke ziekte met uiteenlopende klinische symptomen. Ze tast meestal de voeten, de handen of de schouders aan; ook andere gewrichten kunnen getroffen worden.
De oorzaak is nog onbekend. Tien procent van de vastgestelde algodystrofieën evolueren naar een chronische vorm. Een vroegtijdige diagnose en medische verzorging bieden evenwel een grotere kans op snelle genezing...
Lees meer


Bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit is een term die de laatste tijd veel voorkomt in de verloskunde. Het gaat om pijn in de zone van het bekken, en wordt ook wel bekkenpijn of symfysiolyse genoemd.
Bekkeninstabiliteit is een fenomeen dat zich niet uitsluitend bij zwangeren voordoet, maar dat zich eveneens kan manifesteren...
Lees meer

Whiplash

Veel slachtoffers van een verkeersongeval lijden aan het ‘whiplash-syndroom’ en hebben last van een hele reeks klachten, die van van stramheid tot duizelen en emotionele stoornissen kunnen gaan. Meestal herstelt men zonder blijvende gevolgen. Als men toch hinder blijft ondervinden, is het doorgaans erg moeilijk om aan te tonen dat deze klachten het gevolg zijn van de whiplash...
Lees meer


De ziekte van Bechterew

Spondylitis Ankylosans - beter gekend als de ziekte van Bechterew - is een chronische ontsteking van de gewrichten in de wervelkolom. Dit leidt tot een verkalking van de tussenwervelschijven, waardoor de patiënt letterlijk "verstijft". Het is een ongeneeslijke ziekte, en de enige manier om het verlies aan beweeglijkheid tegen te gaan is precies...
Lees meer

Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, twee zogeheten 'langdurige inflammatoire darmziekten', komen steeds vaker voor en treffen vooral jongvolwassenen.
Zij worden ook wel chronische inflammatoire (= ontstekingsachtige) darmziekten genoemd. In het engels wordt de term IBD, Inflammatory Bowel Disease, gebruikt. Leven met zo'n darmziekte, zowel als de dagelijkse confrontatie met mensen die aan een darmziekte lijden...
Lees meer

Pijn bij hartinfarct

Pijn in de borstkas betekent niet noodzakelijk dat ons hart het dreigt te begeven. In de borstkas zitten immers ook nog andere organen, zoals de longen en de maag, en ook ribben en spieren. Toch mogen we pijn in de borstkas nooit verwaarlozen of als "onbelangrijk" afdoen. Een hartinfarct kan immers iedereen overkomen. Het hart wordt gevoed door bloedvaten die we kransslagaders of coronairen noemen. Wanneer de doorgang...
Lees meer

Migraine

Migraine komt voor bij ongeveer 2 tot 10% van de mannen, bij vrouwen tussen 5 en 25%. Migraine komt ongeveer driemaal zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor. Aanvallen nemen af na de leeftijd van 45-50 jaar.
De eerste aanvallen van migraine kunnen optreden op jonge leeftijd, reeds vanaf 10-11 jaar. Volgens een Schots onderzoek onder 2165 kinderen van 5 tot 15 jaar heeft...
Lees meer

© Chronische pijn Vereniging

Bron Gezondheid.be 09/2007