Fybromyalgie


Pijn is het belangrijkste symptoom van fibromyalgie

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn van spier- en bindweefsel.
Fibromyalgie is een ziektetoestand die zich manifesteert in het bewegingsapparaat, spieren en pezen en die gekenmerkt wordt door chronische, verspreid voorkomende pijn en spierstijfheid over het hele lichaam. Deze klachten doen zich vooral voor in de nek- en schoudergordel, lage rug en bekkengordel en de ledematen.
Typisch voor deze aandoening is ook de verhoogde drukpijngevoeligheid op een aantal specifieke punten. Deze pijnlijke plekken, de zogenaamde 'tender points' of 'drukpunten' worden soms toegeschreven aan plaatselijke verhoogde spanningstoestanden van spieren en pezen.

Oorzaken
De oorzaken van fibromyalgie zijn tot op heden niet gekend. Het onderzoek naar de oorzaken van deze ziekte situeert zich op verschillende terreinen. Zo ging men na of ontregeling van het immuunsysteem een invloed heeft, maar ook of de ziekte het gevolg is van een reactie op chemische stoffen, veranderingen in de bindweefselstructuur, tekort aan zuurstof in de spieren, storing in het metabolisme van bepaalde stoffen die een werking hebben op de bloedvaten of het zenuwstelsel, Ook functiestoornissen en het modulatiesysteem van pijn, werden bestudeerd, maar een definitieve oorzaak kon tot op heden nog niet gevonden worden.
Classificatiecriteria
In 1990 ontwikkelde het American College of Reumatology (ACR) criteria voor de classificatie van fibromyalgie. Op basis van deze classificatie zal men bepalen of iemand aan deze aandoening lijdt.
1° Ten minste drie maanden, gegeneraliseerde pijn, met pijnen in de linker en rechter hemisfeer van het lichaam, boven en onder het middel en axiaal (nek, borst, rug).
2° Pijn bij palpatie van 11 of meer van de 18 drukpunten of tender points (in de nek voor en achteraan, de schouders achteraan, de borstkas, de ellebogen, de lenden en heupen en de knieën. Tenderpoints komen steeds bilateraal voor.

De meest voorkomende symptomen
Pijn is het belangrijkste symptoom van fibromyalgie. De pijn gaat gepaard met stijfheid en gevoeligheid rond de gewrichten, spieren en pezen, vooral aan de nek, schouders, bovenarmen en benen. De pijnklachten nemen dikwijls toe bij koud en vochtig weer, bij vermoeidheid, bij ongewone of overmatige inspanningen en bij emotionele stress.
Door de toenemende pijnklachten ontstaat er nog meer stress, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat van pijn - stress - pijn - … .
De klachten verminderen bij warmte, bijvoorbeeld met een warm bad en bij ontspanning.
Slaapstoornissen en vermoeidheid zijn twee andere niet onbelangrijk symptomen.
Slaapstoornissen worden vermeld bij 60 tot 90% van de fibromyalgie patiënten. Deze gaan meestal gepaard met vermoeidheid bij het opstaan. Veelal voelt de patiënt bij het opstaan een opmerkelijke ochtendmoeheid.
Ochtendstijfheid is een frequent voorkomende klacht bij fibromyalgie patiënten. Doordat de spieren 's nachts niet voldoende ontspannen ervaart de patiënt 's morgens een gevoel van stijfheid.
Veel fibromyalgie patiënten kampen ook met hoofdpijn. en hebben een verstoorde darmtransit (afwisseling van diarree en constipatie, diffuse abdominale pijnen,…)

Diagnose
Fibromyalgie is moeilijk te diagnosticeren. Er bestaat geen bloedtest die uitwijst of iemand fibromyalgie heeft. Meestal wordt de diagnose fibromyalgie door een reumatoloog gesteld door middel van uitsluiting. Zo zal hij in eerste instantie kijken of er sprake is van andere aandoeningen als lyme disease, lupus, schildklierproblemen, reuma, artritis en reumatische artritis. Als deze onderzoeken allemaal negatief uit vallen en de patiënt last heeft van primaire fibromyalgieklachten zoals: pijn in en stijfheid van spieren en gewrichten op ten minste drie verschillende plekken van het lichaam, en er is sprake van pijnlijke (typische fibromyalgie) drukplekken op het lichaam. komt men al een stap dichter bij de diagnose.
En, helaas veel verder dan het stellen van de diagnose komt men niet. Want voor de meeste reumatologen is fibromyalgie onbehandelbaar. Zij kunnen vaak niet meer dan wat tips meegeven zoals 'doe het rustig aan', 'ga zwemmen of doe aan yoga' en daar blijft het dan meestal bij.
Behandeling
Op het moment dat fibromyalgie wordt vastgesteld, dient men aandacht te schenken aan de behandeling. Dit houdt op de eerste plaats in dat men naar zijn arts en zichzelf moet luisteren om de pijn te verminderen en de diagnose te aanvaarden.
Daarnaast kan men ook een aantal maatregelen nemen die de symptomen dragelijker maken
Medicatie
Pijnstillers kunnen, op voorwaarde dat ze verstandig worden gebruikt, evenals enkele laag gedoseerde antidepressiva (deze verhogen een te lage pijndrempel).
Andere geneesmiddelen vormen momenteel het onderwerp van onderzoek.
Zonder het voorwerp te zijn van specifiek onderzoek in het kader van fibromyalgie, kan een hoog gedoseerd magnesiumsupplement doeltreffend zijn bij spierpijnen, verhoogde spierspanning, spierkrampen, vermoeidheid,… . Magnesium heeft immers een belangrijke spierenlaxerende werking waardoor deze klachten aanzienlijk verminderd kunnen worden.
Regelmatige fysieke oefeningen
Dit is een essentieel element van de therapie. Fysieke oefeningen verbeteren de conditie en helpen de dagelijkse activiteiten te beheersen. Zij bieden een duidelijk inzicht in wat men kan of niet kan. Zij zijn belangrijk om de dagelijkse inspanningen beter te doseren en bijgevolg de pijn te controleren.
Vooral oefeningen waarbij een beroep wordt gedaan op het uithoudingsvermogen zoals stappen, joggen, fietsen, aquagym, zwemmen,… worden aangeraden. Deze oefeningen dienen echter steeds naar eigen vermogen en volgens de pijn die men achteraf ervaart te worden aangepast. Vandaar dat ze beter eerst individueel worden getest. Om de spieren en gewrichten soepel te houden, kunnen eveneens relaxatie- en lenigheidsoefeningen worden aangeraden.
Levenswijze
De aanpassing van de levenswijze is essentieel en vraagt dikwijls progressieve aanpassingen (planning van activiteiten, voeding,…).
Psychotherapeutische ondersteuning kan interessant zijn, evenals relaxatietechnieken die kunnen helpen om de verschillende stress-situaties beter te controleren.
Tot slot
Fibromyalgie en chronisch vermoeidheid komen op het vlak van klachten op een heleboel terreinen overeen. Wetenschappers denken dat fibromyalgie een bijzondere vorm is van het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS), net als migraine een bijzondere soort hoofdpijn is. Ook is het bekend dat veel fibromyalgiepatiënten zonder dat zij het weten toch CVS hebben.

Overzicht FMS klachten in volgorde van belangrijkheid.
Primaire klachten:
Pijn (98 - 100%)
Vermoeidheid (91%)
Depressiviteit (88%)
Darmklachten (83%)
Ochtendstijfheid langer dan 15 minuten (82%)
Slaapstoornissen (80%)
Hoofdpijn (60%)
Secundaire klachten:
Doof gevoel en / of tintelingen
Geïrriteerde darmen en blaas
Gevoeligheid voor weercondities
Overgevoelig voor fel licht, geluid en geuren
Allergie voor voeding en chemische stoffen
Bron: Prikkel