ELLEBOOGPROBLEMEN

Deze onderstaande topics zullen aangehaald en besproken worden op de volgende locaties.
tenniselleboog
golfelleboog
cubital tunnel syndroom
OVERZICHT
De elleboog is een zadelgewricht tussen het uiteinde van de bovenarm (de humerus) en de beide beenderen van de onderarm (de radius en de ulna).De arm wordt gebogen en geroteerd door de biceps die aan de voorzijde uit de bovenarm komt,en gestrekt door de triceps aan de achterzijde van de elleboog en bovenarm.
Stevige ligamenten of gewrichtsbanden liggen aan de voor en achterzijde en aan de beide zijkanten van het ellebooggewricht.
Een aantal frekwent voorkomende afwijkingen aan de elleboog zijn :
•Artritis
De meest voorkomende vormen van artritis aan de elleboog zijn septische artritis (door een infectie),osteoartritis (door slijtage) of reumatoide artritis (door rheuma)
•Bursitis
Bursitis van de elleboog,de zogenaamde bursitis olecrani kan veroorzaakt worden door een trauma (val) of een te langdurige druk op de elleboog,bijvoorbeeld door lang op een hard oppervlak te steunen.
•Fracturen
Breuken van de elleboog ontstaan door een rechtstreekse val op de punt van de elleboog of ook door een val op de hand met een uitgestrekte elleboog.Hierbij kunnen complexe breuken optreden,vaak zijn het ook breuken in het gewricht en kan zelfs een luxatie of ontwrichting optreden.
•Overbelastingsverschijnselen
Herhaalde en overdreven belasting van de elleboog kan een ontsteking van de pezen veroorzaken

 

DE TENNISELLEBOOG OF LATERALE EPICONDYLITIS

1. WAT IS EEN LATERALE EPICONDYLITIS ?
De laterale epicondylitis ,beter bekend als de tenniselleboog,wordt gekenmerkt door pijn aan de achter/buiten zijde van de elleboog/
Het wordt veroorzaakt door een ontsteking of tendinitis van de pezen die vanuit de elleboog vertrekken naar de pols toe.

2. WAT VEROORZAAKT EEN TENNISELLEBOOG ?
De tenniselleboog wordt,zoals de naam het eigenlijk al aangeeft,vaak veroorzaakt door de kracht van de tennisracket op de elleboog bij een backhand slag.Door een herhaalde overbelasting gaan de voorarmspieren die aan de buitenzijde van de elleboog aanhechten pijn doen. Voorname oorzaken voor het ontstaan van een tenniselleboog zijn:
Een slechte techniek bij het uitvoeren van een backhand-slag
Verminderde of onvoldoende kracht van de spieren van de schouder en pols
Het gebruik van een te korte tennisracket
Een te hoge spanning op de besnaring van het racket
Onvoldoende techniek bij het slagen van de bal die buiten het centrum op het racket terecht komt
Spelen met zware,natte tennisballen
Schilderen met verfborstel of rolborstel
Snoeien in de tuin met schaar
Het zeer frekwent gebruiken van bepaalde gereedschappen (schroevendraaiers,hamer,etc...)

3. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN EEN TENNISELLEBOOG ?
De volgende symptomen zijn het meest frekwent bij een tenniselleboog,hou er echter rekening mee dat voor iedere patiënt de symptomen anders kunnen zijn.
Initieel wordt de pijn voornamelijk gevoeld aan de buitenzijde van de voorarm en de elleboog.indien de activiteiten die de tenniselleboog veroorzaken verdergezet worden kan de pijn toenemen en uitstralen naar de pols toe,zelfs in rusttoestand.
De pijn kan zelfs optreden indien de hand op de tafel rust of bij iedere poging om de hand naar boven te brengen (een fles openen,een stevige handdruk geven,etc..)
De symptomen van een tenniselleboog kunnen echter ook lijken op de symptomen van andere aandoeningen,contacteer dan ook steeds uw arts.
4. HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD VAN EEN TENNISELLEBOOG ?
De diagnose van een tennisellebog wordt bijna altijd op grond van een grondig gesprek met de patient en een goed klinisch onderzoek gesteld.
Soms is het nodig een echografie uit te voeren en uitzonderlijk wordt een NMR onderzoek uitgevoerd.
5. DE BEHANDELING VAN DE TENNISELLEBOOG
De specifieke behandeling van uw tenniselleboog zal door uw arts bepaald worden,rekening houdend met een aantal factoren:
Uw leeftijd,algemene gezondheidtoestand en uw persoonlijke medische voorgeschiedenis
De uitgebreidheid van de ontsteking
De manier waarop u bepaalde medicaties verdraagt
De mogelijke behandelingen bestaan uit :
Het onmiddellijk stopzetten van de activiteit die uw klachten veroorzaakt
Ijs pakkingen,drie maal per dag 15 minuten
Anti inflammatoire geneesmiddelen,dit is medicatie die ontstekingsremmend werkt
Een infiltratie met corticoiden over de pees aanhechting,vaak gecombineerd met een bovenarmgips voor twee tot drie weken om een absolute rust te geven aan de pezen.
Een chirurgische oplossing waarbij de pees verplaatst wordt om de spanning te laten wegvallen.

DE GOLFELLEBOOG OF EPICONDYLITIS MEDIALIS

WAT IS EEN GOLFELLEBOOG ?
De epicondylitis medialis of beter bekend als de "golfelleboog" wordt gekenmerkt door pijn aan de binnenzijde van de elleboog uitstralend naar de voorarm.De pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking van de peesaanhechting van de pezen die maken dat je de hand en pols naar beneden kan bewegen.De aanhechting van deze pezen bevindt zich aan de binnenzijde van de elleboog.
De pijnklachten treden op bij het dragen van een valies,het slagen van de tennisbal met de forehand,bij slagen van een golfbal, etc...

WAT IS DE OORZAAK VAN EEN GOLFELLEBOOG ?
De mediale epicondylitis of golfelleboog wordt veroorzaakt door een overbelasting van de pezen die maken dat de pols naar de handpalm toe (naar beneden dus) bewogen wordt.
Opslaan met heel hevige kracht of heel veel topspin gebruiken bij de service
Verminderde of onvoldoende kracht in de pols en schouder spieren
Een te korte,te zware racket gebruiken
De besnaringspanning is te hoog
Te zware valiezen dragen
Hout hakken
Een kettingzaag gebruiken of zware snoeischaar
Zeer frekwent gebruik van handwerktuigen (schroevendraaiers,etc…)

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN EEN GOLFELLEBOOG ?
Hieronder worden een paar symptomen opgesomd van een golfelleboog,het is echter belangrijk te weten dat voor iedere patient de symptomen anders kunnen zijn.
Het meest voorkomende symptoom van een golfelleboog is pijn aan de palmaire zijde van de onderarm,van de elleboog tot aan de pols.
De pijn wordt gevoeld bij het buigen van de pols naar onder toe tegen weerstand.Een klein rubber balletje kneden geeft meestal zeer snel pijnklachten.
HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD VAN EEN GOLFELLEBOOG ?
De diagnose van een golfelleboog wordt meestal gemaakt op basis van een grondig gesprek met de patiënt en een goed klinisch onderzoek.
Soms is het ook nodig om een echografie te nemen van de binnenzijde van de elleboog en eerder uitzonderlijk wordt een NMR onderzoek van de elleboog uitgevoerd.
HOE WORDT DE GOLFELLEBOOG BEHANDELD ?
De specifieke behandeling van uw tenniselleboog zal door uw arts bepaald worden,rekening houdend met een aantal factoren:
Uw leeftijd,algemene gezondheidtoestand en uw persoonlijke medische voorgeschiedenis
De uitgebreidheid van de ontsteking
De manier waarop u bepaalde medicaties verdraagt
De mogelijke behandelingen bestaan uit :
Het onmiddellijk stopzetten van de activiteit die uw klachten veroorzaakt
Ijs pakkingen,drie maal per dag 15 minuten
Anti inflammatoire geneesmiddelen,dit is medicatie die ontstekingsremmend werkt
Een infiltratie met corticoiden over de pees aanhechting,vaak gecombineerd met een bovenarmgips voor twee tot drie weken om een absolute rust te geven aan de pezen.
Een chirurgische oplossing waarbij de pees verplaatst wordt om de spanning te laten wegvallen.

HET CUBITAL TUNNEL SYNDROOM

1. WAT IS HET CUBITAL TUNNEL SYNDROOM ?
Het beeld van een cubital tunnel syndroom lijkt goed op de pijn die onstaat wanneer je de elleboog ergens tegen stoot en er een electrische,hevige pijnscheut van uit de elleboog naar de pols schiet.
De pijn wordt veroorzaakt door een irritatie van de nervus ulnaris,dit is een zenuw die aan de binnenzijde van de elleboog passeert en daar zeer oppervlakkig (quasi net onder de huid) verloopt.De nervus ulnaris is één van de belangrijke zenuwen van de hand.


2. WAARDOOR WORDT EEN CUBITAL TUNNEL SYNDROOM VEROORZAAKT ?
Het cubital tunnel syndroom ontstaat wanneer de nervus ulnaris,de zenuw dus,geïrriteerd en ontstoken raakt over zijn verloop in een tunnel (bestaande uit bot van de elleboog en een soort gewrichtsband) aan de binnenzijde van de elleboog.De oorzaak ligt in een rechtsreeks trauma of door een locale druk die uitgeoefend wordt.
Het komt vaker voor bij mensen die veel buigbewegingen van de elleboog moeten maken,zoals bij klasseerwerk,gewichten heffen,trekbewegingen maken,etc ...
Het komt ook vaker voor bij mensen die slapen met gebogen ellebogen.

3. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN EEN CUBITAL TUNNEL SYNDROOM ?
De volgende symptomen komen frekwent voor bij een cubital tunnel syndroom,hou er echter rekening mee dat voor iedere patient de symptomen anders kunnen zijn!
Voosheid in de hand en/of in de middenvinger en kleine vinger.
Pijn in de hand en de binnenzijde van de elleboog.
Verminderde kracht in de hand door spierverzwakking
De klachten van een cubital tunnel syndroom kunnen sterk gelijken op andere medische aandoeningen (zoals de golfelleboog),contacteer dan ook steeds je arts!

4. HOE WORDT DE DIAGNOSE VAN EEN CUBITAL TUNNEL SYNDROOM GESTELD ?
Er wordt eerst gestart met een grondig klinisch onderzoek en een uitgebreid gesprek met de patient.
Vervolgens worden een paar testen voor de geïrriteerde zenuw uitgevoerd:
Een SSEP of zenuw conductie test
Hierbij wordt getest hoe snel een prikkel of signaal zich over de zenuw voortplant met het oog op het vinden van een inknelling van de zenuw
Een EMG of electromyogram.
Deze test evalueert de zenuw en de spierfunctie,de spieren die onder invloed staan van de nervus ulnaris worden getest.Indien gevonden wordt dat deze spieren niet correct functioneren kan dat een aanwijzing zijn dat er een probleem is met de zenuw.
5. DE BEHANDELING VAN HET CUBITAL TUNNEL SYNDROOM
De specifieke behandeling van uw tenniselleboog zal door uw arts bepaald worden,rekening houdend met een aantal factoren:
Uw leeftijd,algemene gezondheidtoestand en uw persoonlijke medische voorgeschiedenis
De uitgebreidheid van de ontsteking
De manier waarop u bepaalde medicaties verdraagt
De eerste meest effectieve behandeling van dit letsel is alle activiteiten die het probleem uitlokken onmiddellijk stop te zetten.
De handeling bestaat verder uit:
Een BRACE die de vorm van de elleboog heeft en 's nachts wordt gedragen,hierdoor wordt de beweging beperkt en wordt de iritatie verminderd.
Een ZACHTE BESCHERMING rond de elleboog die de locale en directe irritatie van de zenuw kan verminderen
NSAID of ontstekings remmende medicatie
Vitamine B therapie is controversieel,baat het niet dan schaadt het zeker ook niet!
Een infiltratie met corticoiden
HEELKUNDE waarbij de zenuw onder spier wordt geplaatst om irritatie te vermijden.Hierbij wordt de zenuw los gemaakt uit de tunnel en naar voor verplaatst,de spanning op de zenuw neemt af en de irritatie door het verspringen van de zenuw wordt weggenomen.
 
Met onze dank aan Dr. Mortele Orthopedie 04/2006