Veelvuldig gestelde vragen ivm een wervelfractuur.

Wat is een wervelfractuur?
Is het moeilijk om een wervelfractuur vast te stellen?
Waarom zou ik me zorgen maken over wervelfracturen?
Wat zijn de symptomen van een wervelfractuur?
Kunnen wervelfracturen mijn algemene gezondheidstoestand beïnvloeden?
Wat zijn de psychologische gevolgen van een wervelfractuur?
Wat is osteoporose?
Wie loopt er risico op een fractuur ten gevolge van osteoporose?
Is osteoporose te voorkomen?
Wat zijn de risicofactoren voor osteoporose?
Hoe vaak komt osteoporose voor?

Rugpijn en wervelfracturen

Hoe kan men "normale" rugpijn vergelijken met pijn ten gevolge van een wervelfractuur?
Wat kan er gebeuren als een wervelfractuur niet vastgesteld en behandeld werd?

Ballon-Kyphoplastie

Hoe werden wervelfracturen vroeger behandeld?
Hoelang duurt de Ballon-Kyphoplastie-procedure? Welk soort verdoving wordt er gebruikt?
Wat zijn de mogelijke voordelen van Ballon-Kyphoplastie?
Zijn er risico's verbonden aan Ballon-Kyphoplastie?
Wat kan een patiënt redelijkerwijs verwachten na een Ballon-Kyphoplastie?
Kan een wervelfractuur die lang geleden gebeurde, nog behandeld worden met Ballon-Kyphoplastie?
Kan elke arts een Ballon-Kyphoplastie uitvoeren?
Welke soort arts kan worden opgeleid om de Ballon-Kyphoplastie-procedure uit te voeren?
Hoeveel artsen zijn er opgeleid om Ballon-Kyphoplastie uit te voeren?
Hoeveel patiënten werden reeds behandeld met Ballon-Kyphoplastie?
Waar kan ik meer informatie vinden over Ballon-Kyphoplastie?

 


V: Wat is een wervelfractuur?
A: Fracturen van de botten die de wervelkolom vormen, noemt men wervelfracturen of wervelcompressiefracturen. Dit wordt vaak onjuist beschouwd als een ''normaal'' onderdeel van het ouder worden. De gebogen houding die voorkomt na meerdere fracturen leidt tot een verminderde levenskwaliteit en een verhoogd risico op meer fracturen.

Terug naar boven

V: Is het moeilijk om een wervelfractuur vast te stellen?
A: Niet echt. Wervelfracturen hebben echter wel de neiging om ondergediagnosticeerd te worden door artsen en ook door patiënten. Ongeveer twee derde van alle wervelfracturen ten gevolge van osteoporose worden niet vastgesteld voornamelijk  omdat:

 • Patiënten met wervelfracturen kunnen mogelijk een klein beetje of zeer weinig ongemak ondervinden
 • Patiënten kunnen rugpijn mogelijk beschouwen als een normaal onderdeel van het ouder worden
 • Patiënten en artsen zien mogelijk het belang van een goede diagnose niet in

Een volledig medisch onderzoek, een röntgenfoto en/of MRI-scan kunnen uw arts helpen een verschil te maken tussen pijn die wordt veroorzaakt door een wervelfractuur en pijn die door een andere aandoening wordt veroorzaakt.
Terug naar boven

V: Waarom zou ik me zorgen maken over wervelfracturen?
A: Na een wervelfractuur is uw risico om nog een fractuur te krijgen 3-5 keer groter dan voorheen omdat de fractuur een invloed heeft op de verdeling van het gewicht langs de wervelkolom. De verkeerde uitlijning die wordt teweeggebracht door een gefractureerd wervellichaam, oefent meer druk uit op de nabijliggende wervels; de voorkant van de wervelkolom moet daardoor meer druk of gewicht verdragen met minder functionerende onderdelen. Dit resulteert in een structuur die verzwakt is en meer gevoelig is voor bijkomende fracturen.
Terug naar boven

V: Wat zijn de symptomen van een wervelfractuur?
A: De meeste wervelfracturen ontstaan geleidelijk en houden geen verband met specifieke kwetsuren. De fracturen kunnen zich voordoen als resultaat van een normale activiteit, namelijk, vooroverbuigen of naar iets grijpen. In sommige gevallen ervaren de patiënten plots heel ernstige rugpijn zonder enige activiteit uit te oefenen. Het feit dat een wervelfractuur gemakkelijk wordt verward met andere rugklachten benadrukt het belang van een juiste diagnose en behandeling. Wat het probleem erger maakt, is het feit dat patiënten mogelijk pijn kunnen hebben ten gevolge van een fractuur en dat deze fractuur vele weken niet zichtbaar is. Indien uw arts de fractuur niet vindt op de eerste röntgenfoto en uw rugpijn blijft aanhouden, zonder duidelijke oorzaak, overweeg dan om een tweede röntgenfoto aan te vragen. Soms kan het maken van een MRI doeltreffend zijn.
Terug naar boven

V: Kunnen wervelfracturen mijn algemene gezondheidstoestand beïnvloeden?
A: Meerdere wervelfracturen kunnen een voorwaartse kromming van de wervelkolom (kyphose) veroorzaken. Hierdoor wordt uw risico op toekomstige fracturen verhoogd en is het mogelijk dat uw levenskwaliteit vermindert. Met elke bijkomende fractuur kan de wervelkromming ernstiger, pijnlijker en meer invaliderend worden. Ernstige kyphose heeft een "samendrukkingseffect" op uw organen waardoor het steeds moeilijker wordt om te ademen, te stappen, te eten of te slapen. De longcapaciteit wordt verminderd en de mobiliteit wordt beperkt. Snelle verzadiging (een opgeblazen gevoel na het eten van een kleine hoeveelheid) kan leiden tot gewichtsverlies en ondervoeding. Ten slotte komen slaapstoornissen bij uitgesproken kyphose veel voor.
Terug naar boven

V: Wat zijn de psychosociale gevolgen van een wervelfractuur?
A: Naast medische complicaties kunnen patiënten met wervelfracturen depressief en angstig worden, en hun zelfvertrouwen kan afnemen. De wijzigingen in de levensstijl die gepaard gaan met kyphose, kunnen het welzijn diepgaand beïnvloeden en een gevoel van isolatie en droefheid veroorzaken.
Terug naar boven

V: Wat is osteoporose?
A: Osteoporose is een aandoening waarbij de botten fragiel en zwak worden waardoor ze gemakkelijker kunnen breken dan normale botten. Osteoporose wordt heel vaak "de stille dief" genoemd en ontwikkelt zich gewoonlijk zonder enige tekenen of symptomen tot wanneer de eerste fractuur zich voordoet. Volgens een grootschalig epidemiologisch opvolgingsonderzoek zijn er in Europa jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen wervelfracturen te wijten aan osteoporose.
Terug naar boven

V: Wie loopt er risico op een fractuur ten gevolge van osteoporose?
A: De International Osteoporosis Foundation schat dat 40% van de vrouwen en 15% van de mannen van boven de leeftijd van 50 tijdens hun leven een of meer fracturen ten gevolge van osteoporose zullen oplopen; omstandigheden die het bot verzwakken, kunnen zich bij vrouwen echter al voordoen vanaf de leeftijd van 30. Bovendien kan langdurig gebruik van geneesmiddelen, zoals corticosteroïden, het bot verzwakken.
Terug naar boven

V: Kan osteoporose voorkomen worden?
A: Het is aanbevolen om reeds vanaf de kindertijd van start te gaan met preventie van osteoporose door een calciumrijk dieet, regelmatige beweging en een veilige blootstelling aan de zon of vitamine D-supplementen. Wanneer de volwassen leeftijd wordt bereikt, is het raadzaam om calciumrijke voeding te blijven eten, te zorgen dat men voldoende zonlicht krijgt of dat men vitamine D inneemt, dat men regelmatig beweegt, niet rookt en overmatig gebruik van alcohol vermijdt. Zo helpt men het lichaam gezonde botten te behouden.
Terug naar boven

V: Wat zijn de risicofactoren voor osteoporose?
A: De International Osteoporosis Foundation heeft de risicofactoren voor osteoporose als volgt omschreven:

 • Familiale voorgeschiedenis van osteoporose of fracturen (bij nabije verwanten)
 • Gebroken botten na de leeftijd van 50
 • Verlies van hoogte van meer dan 3 cm tijdens de volwassen leeftijd
 • Calciumarm dieet
 • Roken, overmatig gebruik van alcohol of het nemen van bepaalde geneesmiddelen (bv. glucocorticoïden)
 • Normale of vroege menopauze (voor leeftijd van 45)
 • Laag testosterongehalte bij mannen

Terug naar boven

V: Hoe vaak komt osteoporose voor?
A: Een op drie vrouwen en een op vijf mannen ouder dan 50 zullen tijdens de rest van hun leven een fractuur ten gevolge van osteoporose hebben. De International Osteoporosis Foundation omschrijft osteoporose als een zeer ernstige bedreiging die maar liefst 19 miljoen Europeanen treft (45% van de bevolking ouder dan 50).
Terug naar boven

Rugpijn en wervelfracturen

V: Hoe kan men "normale" rugpijn vergelijken met pijn ten gevolge van een wervelfractuur?
A: Er zijn vele mogelijke oorzaken van rugpijn die niets te maken hebben met een fractuur. Plotse, ernstige rugpijn die geen verband houdt met specifieke kwetsuren, kan erop wijzen dat er zich een wervelfractuur heeft voorgedaan. Ongeacht de intensiteit van de rugpijn, het is nooit raadzaam om zelf een diagnose te stellen. Patiënten met rugpijn moeten hun arts raadplegen voor een medisch onderzoek.
Terug naar boven

V: Wat kan er gebeuren als een wervelfractuur niet vastgesteld en behandeld werd?
A: Onbehandeld kan een fractuur leiden tot een andere fractuur en ten slotte resulteren in kyphose (kromming van de wervel) en een algemene verzwakking van de gezondheid. Kyphotische vervormingen en progressieve verzwakking van de botten verhogen uw risico op bijkomende fracturen waardoor het steeds moeilijker kan worden om te ademen, te stappen, te eten of te slapen. Raadpleeg uw arts voor het vaststellen van uw gezondheidstoestand en het bepalen van een geschikte behandeling.
Terug naar boven

Ballon-Kyphoplastie

V: Hoe werden wervelfracturen vroeger behandeld?
A: De traditionele behandelingen van wervelfracturen omvatten onder andere langdurige bedrust, het innemen van pijnstillers en het dragen van corsetten. Deze behandelingen reduceren de pijn, maar stabiliseren de fractuur of corrigeren de wervelvervorming niet.
Terug naar boven

V: Hoelang duurt de Ballon-Kyphoplastie-procedure? Welk soort verdoving wordt er gebruikt?
A: De procedure duurt ongeveer één uur per behandelde fractuur en kan uitgevoerd worden bij gehospitaliseerde of poliklinische patiënten, afhankelijk van de medische behoefte. Ballon-Kyphoplastie kan onder algemene of plaatselijke verdoving worden uitgevoerd; de arts zal de meest aangewezen verdoving bepalen op basis van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. Na de procedure zal de arts normaal gezien een controleraadpleging vastleggen en de eventuele beperkingen op het gebied van fysieke activiteiten uitleggen.
Terug naar boven

V: Wat zijn de mogelijke voordelen van Ballon-Kyphoplastie?
A: Er werd aangetoond dat dankzij Ballon-Kyphoplastie de hoogte van het wervellichaam kan worden hersteld en de wervelvervorming kan worden gecorrigeerd.
Bijkomende voordelen zijn:
 • Significante en blijvende verbetering van rugpijn
 • Significante en blijvende verbetering van de levenskwaliteit en een snelle hervatting van de dagelijkse activiteiten
 • Significante en blijvende verbetering van mobiliteit
 • Significante vermindering van het aantal dagen bedrust per maand ten gevolge van rugpijn
 • Significante en blijvende vermindering van het aantal dagen per maand dat de pijn dagelijkse activiteiten, zoals stappen, hobby's en werk onmogelijk maakt
 • Blijvend herstel van de hoogte van het wervellichaam
Er werd aangetoond dat de gunstige resultaten bij patiënten tijdens een opvolgperiode van 2 jaar blijven aanhouden. Er zijn nog geen studies die de voordelen na een langere periode dan 2 jaar aantonen.
Terug naar boven

V: Zijn er risico's verbonden aan Ballon-Kyphoplastie?

A: Zoals voor alle ingrepen geldt, zijn er ook hier mogelijke risico's. Ook al is Ballon-Kyphoplastie ontworpen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, complicaties kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Er kunnen ernstige complicaties optreden, zoals:
 • myocardinfarct (hartinfarct)
 • cerebrovasculair accident (beroerte)
 • pulmonaire embolie (verstopping van longslagaders)
 • hartstilstand (hart stopt met kloppen)
 • verlamming of verzwakking van de spieren
 • dood
Op de site van Medtronic vindt u meer informatie over de risico's van Ballon-Kyphoplastie.
Terug naar boven

V: Wat kan een patiënt redelijkerwijs verwachten na een Ballon-Kyphoplastie?
A: Gepubliceerde onderzoeken hebben een aanzienlijke reductie van pijn aangetoond, soms zelfs al enkele uren na de procedure. Ballon-Kyphoplastie heeft aangetoond dat het de mobiliteit verbetert en patiënten in staat stelt hun dagelijkse activiteiten, zoals wandelen, buigen en tillen, te hervatten, met minder pijn dan voor de procedure. Patiënten melden een betere mentale gezondheid, meer vitaliteit, een verbeterd sociaal en emotioneel welzijn.
Terug naar boven

V: Kan een wervelfractuur die lang geleden gebeurde, nog behandeld worden met Ballon-Kyphoplastie?
A: De ouderdom en het behandelingssucces van een wervelfractuur variëren van patiënt tot patiënt; artsen zijn er het in het algemeen echter wel over eens dat hoe vroeger de fractuur behandeld wordt, hoe groter de kans is op een correctie van de vervorming.
Terug naar boven

V: Kan elke arts een Ballon-Kyphoplastie uitvoeren?
A: Artsen die de Ballon-Kyphoplastie-procedure uitvoeren, volgen eerst een speciale training gegeven door artsen die een grote ervaring hebben met de procedure. Kyphon houdt voor haar patiënten een lijst bij met getrainde artsen die opgeleid zijn en Ballon-Kyphoplastie mogen uitvoeren en die doorverwijzingen van patiënten accepteren.
Terug naar boven

V: Welke soort arts kan worden opgeleid om de Ballon-Kyphoplastie-procedure uit te voeren?
A: Orthopedische chirurgen, neurochirurgen, interventionele neuroradiologen, en pijnbestrijdingsspecialisten, gespecialiseerd in het behandelen van de wervelkolom, kunnen Ballon-Kyphoplastie uitvoeren. Artsen die osteoporosepatiënten (huisartsen, reumatologen, endocrinologen, physiotherapeuten, kinesisten, gynaecologen en geriaters) of kankerpatiënten behandelen, kunnen patiënten met wervelfracturen doorverwijzen naar een chirurg of interventieradioloog die opgeleid is om de procedure uit te voeren. Na de Ballon-Kyphoplastie moet de patiënt opnieuw op consultatie gaan bij de doorverwijzende arts voor medische opvolging.
Terug naar boven

V: Hoeveel artsen zijn er opgeleid om Ballon-Kyphoplastie uit te voeren?
A: Tot op 30 april 2008 zijn er meer dan 13.400 rugspecialisten wereldwijd opgeleid voor het uitvoeren van Ballon-Kyphoplastie.
Terug naar boven

V: Hoeveel patiënten werden reeds behandeld met Ballon-Kyphoplastie?
A: Tot op 30 april 2008 werden wereldwijd meer dan 446.000 patiënten en 519.000 wervelfracturen behandeld met Ballon-Kyphoplastie.
Terug naar boven

V: Waar kan ik meer informatie vinden over Ballon-Kyphoplastie?
A: Op de website van Medtronic kunt u meer informatie vinden over Ballon-Kyphoplastie.
Terug naar boven

 Voor meer informatie zie Medtronic

(11/2010)

Deze info werd ontworpen met als enig doel informatie te verstrekken en is in geen geval een vervanging van deskundig medisch advies. Patiënten dienen een arts te raadplegen om de verschillende behandelingsopties te bespreken.