Pijnbestrijding via neurostimulatie

Pijn is een subjectief gegeven. Ieder ervaart pijn verschillend, en dus zal ook iedereen verschillende manieren van pijnstilling gaan zoeken.
Hieronder worden de verschillen uitgelegd tussen neurostimulatie met TENS en APS therapie

  TENS
APS
Stroomtype TENS-golf in zijn meest gangbare vorm.
Het is een lichaamsvreemde impuls.
Bi-fasisch = wisselstroom.
De stroomsterkte wordt weergegeven in miliamperes.
APS-golf.
Dit is juist een lichaamseigen impuls. Een exacte imitatie van de signalen waarmee het lichaam zelf haar boodschappen doorgeeft aan het centrale zenuwstelsel en van het centrale zenuwstelsel aan de weefsels en organen.
Het is een Mono-fasische stroom = gelijkstroom
De stroomsterkte wordt weergegeven in microamperes = MET.
Effect Pijnblokkering

Pijnstilling,
ontstekingsremming,
energiebevorderend.
Immuunsysteemversterkend
voert lymfe af
 
Hoe werkt het? De TENS werkt dmv. het geven van een "Overprikkeling" van de gevoelszenuwen, die een blokkade van de pijn bewerkstelligt.
Ahw. wordt het membraan van de zenuwvezel vastgezet waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken.
Bij de APS wordt het celmembraan juist extra gestimuleerd, om actiepotentialen te geleiden.
Dit zet het lichaam aan tot stimulatie van biochemische processen (ATP, beta-endorfine en leucine-enkefaline) die o.a. herstel en pijnvermindering, verhoging van de weerstand, en energie tot gevolg hebben.
Hoe? Het TENS apparaat wordt specifiek ingezet op momenten van pijn. Vaak moet de stroomsterkte en de gebruikersduur na enige tijd verhoogd worden door gewenning en om de pijnblokkade te bewerkstelligen.
Niet iedereen ervaart de prikkelsensatie als prettig!
Het APS apparaat wordt standaard 1x per dag, max. 32 min. ingezet. Door de stimulans van aanmaak van de benodigde stoffen zal de stroomsterkte en gebruikersduur na verloop juist vaak verlaagd worden.
De prikkel wordt meestal niet of nauwelijks gevoeld, en is daarom dus ook niet vervelend.
Effect Na de behandeling komt de pijn vaak weer terug omdat de blokkade opgeheven wordt en de pijn onverminderd naar de hersenen wordt doorgegeven. Doordat natuurlijke pijnstillers worden geactiveerd zal juist na de behandeling de pijn afnemen of wegblijven.
Door de stoffen die geactiveerd worden, zullen velen zich ook veel prettiger voelen.
Kan het kwaad? In principe kan het geen kwaad. Het zal alleen niet altijd afdoende pijnstillend werken.
Soms melden mensen een branderige of tintelende pijnsensatie.
Het APS apparaat kan je meer engergie geven. Hierdoor kan het tijdelijk zijn dat je wat minder slaapt, hoewel de meeste mensen juist beter slapen.
TENS: Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie
In het lichaam zijn zowel dikke als dunne zenuwvezels te vinden. De hele dunne zenuwen zijn de pijnzenuwen. Als deze pijnzenuwen door wat voor een oorzaak dan ook geprikkeld worden, geven deze pijnsignalen door aan de hersenen (u voelt pijn). Door gelijktijdig dikke zenuwen te stimuleren met TENS kan het doorgeven van de pijnsignalen geblokkeerd worden. De dikke zenuwen zijn sterker dan de pijnzenuwen. Met TENS kunnen dus de dikke zenuwen gestimuleerd worden, waardoor u minder pijn kunt voelen.


APS: Action Potential Simulation Therapy
Zodra het apparaat ingeschakeld wordt, produceert het apparaat een bepaalde elektrische microgolf die (op celniveau) door het lichaam herkend wordt als lichaamseigen en ervoor zorgt dat het lichaam neurohormonen gaat aanmaken die het lichaam in staat stellen het genezingsproces op gang te brengen.
In het gebied tussen de electrodes wordt ATP aangemaakt. ATP is de natuurlijke energiedrager van het lichaam, ook wel de levensmolecule genoemd. ATP is nodig voor het leven. Zonder ATP kan de mens niet leven. Daar waar ontstekingen, blokkades of andere impedimenten in het lichaam aanwezig zijn, ontbreekt de ATP. APS-therapie maakt de ATP weer aan.

Aps therapie 07/2007