Dokterslatijn

Moeilijke begrippen voor u uitgelegd (pijn)

Een eenvoudige woordzoeker,bovenaan links, helpt je bij het zoeken.
Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

1. Voornamelijk verband houdend met pijn
2. Lijst van de populaire medische termen
3. Medische terminologie
4. Woorden met Latijnse oorsprong
5. Ziekten en syndromen met eigennamen

 


 


· Coeliacusblock : het “ganglion coeliacus” is een zenuwknoop die organen in de bovenbuik bezenuwt. Door deze zenuwknoop met een inspuiting te blokkeren, kan de pijn afkomstig van deze organen- worden onderdrukt.


· Dorsale strengstimulatie : ook “ruggenmerg-stimulatie” genoemd. Door “epidurale electrische stimulatie” worden paresthesieën (tintelingen) in de pijnzone opgewekt. Daarbij wordt een stimulerende electrode in het wervelkanaal geplaatst ter hoogte van de zenuwbanen die de pijnzone bezenuwen. Deze electrode is verbonden met een geïmplanteerde krachtbron. De stimulaties zorgen ervoor dat de pijnprikkels niet naar de hersenen worden doorgestuurd.


· Epidurale adhesiolysis: de “epidurale ruimte” bevindt zich tussen de ruggewervel en het ruggemerg. Adhesiolysis is het losmaken van vergroeiïngen op deze plaats.


· Epidurale infiltratie: de “epidurale ruimte” bevindt zich tussen ruggewervel en ruggemerg. Een inspuiting (infiltratie) met een cortisone-achtig product, kan hier de pijn onderdrukken.


· Facet-infiltraties: facetgewrichten zijn gewrichtjes tussen twee opeenvolgende wervels. Soms veroorzaken ze lage rugpijn. Pijn afkomstig van deze gewrichten kan worden onderdrukt door een inspuiting (infiltratie).


· Ganglion stellatum: deze zenuwknoop maakt deel uit van de ‘sympaticus’ en zorgt voor de sympatische bezenuwing van hoofd en nek. (Zie ook: ‘sympaticus’.)


· Locale infiltratie: wanneer de pijn zich beperkt tot een kleine zone, kan een plaatselijke (lokale) inspuiting (infiltratie) met een pijnstillend product de pijn onderdrukken.


· Neurolysis: betekent ‘decompressie’ (wegnemen van druk) van zenuwweefsel. Dit kan door bijvoorbeeld overlangse splijting van de zenuwschede of door de ligging / houding van de zenuw te veranderen. In uitzonderlijke gevallen wordt de zenuw die verantwoordelijk is voor de pijn, uitgeschakeld.


· Occipitale zenuwblocks: Nervus occipitalis’ is een zenuw die het achterhoofd bezenuwt. Bij pijn op deze plaats, kan een inspuiting ter hoogte van deze zenuw de pijn onderdrukken.


· Percutane facet-denervatie: bij lage rugpijn, afkomstig van een facetgewricht, kan in bepaalde gevallen de zenuw die het gewricht bezenuwt, worden uitgeschakeld. Dit gebeurt door middel van radiofrequentie waarbij de zenuw wordt verwarmd.


· PCA-pomp: (Patient Controlled Analgesia) is een pijnpomp die verbonden wordt met een catheter in de rug of een bloedvat. Bij pijn kan de patiënt door middel van een drukknop zichzelf een beperkte dosis pijnstiller toedienen.


· Perifere zenuwblocks: is een inspuiting (infiltratie) op het verloop van een zenuw die verantwoordelijk is voor de pijn.


· Plexus hypogastricus superior: is een geheel van zenuwen dat organen in de onderbuik bezenuwt.


· Radiofrequentie laesies: door middel van radiofrequentie wordt een letsel (‘lesie’) aangebracht ter hoogte van een zenuw. Op die manier wordt de geleiding van het pijnsignaal onderbroken.


· Sacro-iliacaal gewricht: is het gewricht tussen het heilig-been en het bekken.


· Sympaticus: De ‘sympaticus’ is een netwerk van zenuwen en zenuwknopen, dat deel uitmaakt van het autonoom zenuwstelsel. De sympaticus kan een rol spelen in het ontstaan van pijn. (Zie ook: ‘ganglion stellatum’.)


· Sympaticus-block: De sympaticus speelt soms een rol in het ontstaan van pijn. In dat geval kan het nuttig zijn deze te blokkeren door middel van een inspuiting.


· T.E.N.S. : (Transcutane Electro Neuro Stimulatie) Een klein toestelletje (krachtbron) dat door middel van electroden en klevers wordt verbonden met de pijn-zone. De pijngewaarwording wordt verminderd door electrische stimulatie (tinteling). Het TENS-toestelletje wordt eerst in bruikleen gegeven om te worden uitgeprobeerd. Blijkt het voor u een doeltreffende pijnbestrijder, dan kan het worden aangekocht.


· Nervus trigeminus: is de zenuw die onder andere verantwoordelijk is voor het gevoel in het gelaat.


· Zenuwwortelinfiltratie: zenuwen vertrekken vanuit de wervelkolom naar de plaats die ze bezenuwen. De plaats waar de zenuw de wervelkolom verlaat, is de “zenuwwortel”. Een inspuiting hier, kan in bepaalde gevallen de pijn onderdrukken.

Met onze aan : Dr. Jan Pieter Haems

terug naar overzicht


 

 

 

2. Lijst van de populaire medische termen

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

aambei , hemorroïde
aan de rugzijde , dorsaal
aan de achterkant , posterior
aan de buitenzijde , perifeer
aan de buikzijde , ventraal
aandoening van de rechterharthelft door overbelasting , cor pulmonale
aandoening van de dikke darm , colopathie
aandoening van exocriene klieren , kystische fibrose
aandoening van de bloedkleurstof , methemoglobinemie
aanduidend , indicatief
aangeboren , congenitaal
aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen , idiosyncrasie
aanhechting , insertie
aanhoudend , persistens, persisterend
aanhoudende oprichting van het mannelijk lid , priapisme
aanleg , dispositie
aanmaak op natuurlijke manier , biosynthese
aanpassing , adaptatie
aanpassing aan de normale toestand , regulatie
aanraking , contact
aantal keren per tijdseenheid , frequentie
aantrekkingskracht , affiniteit
aanval van stuipen , grand mal
aanval , insult
aanvang van stuipen , preëclampsie
aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel , initiële dosis
aanvullend , complementair
aanvulling , complement
aanwezig , positief
aanwezigheid van calcium in het bloed , calciëmie
aanwezigheid van kristallen in de urine , kristalurie
aanwezigheid van calcium in de urine , calciurie
aanwezigheid van bacteriën in het bloed , bacteriëmie
aanwijzen , indiceren
aanwijzing , indicatie
aars , anus
abces, abscessus , etterbuil
abdomen , buik
abdominaal , met betrekking tot de buik
aberrant , afwijkend
abnormaal , afwijkend van de norm
abortus , miskraam
abrasie , afkrabbing
abrupt , plotseling
absence , kortstondig bewustzijnsverlies
absorptie , opname
abstinentie , onthouding
acathisie , rusteloosheid
accidenteel , toevallig
accommodatie , scherpstelling van het oog
accumulatie , opeenhoping
achter het borstbeen , retrosternaal
achter de oogbol , retrobulbair
achterblijvend , residuaal, residueel
achteruitgang , regressie
achtervolgingswaan , paranoia
aciditeit , zuurgehalte
acidose , zuurvergiftiging
acne , meeëters
acrocyanose , blauwkleuring
ACTH , hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
actief , werkzaam
activeren , werkzaam maken
activiteit , werking
acuïteit , scherpte
acuut , plotseling en hevig
adaptatie , aanpassing
addictie , verslaving
additioneel , toegevoegd
additivum , toevoeging
ademstilstand , apnoe
adenitis , klierontsteking
adenoom , goedaardig klierweefselgezwel
adequaat , passend bij
aderontsteking , flebitis
aderverkalking , arteriosclerose
adhesie , vergroeiing
adjuvans , toevoegsel
adnexitis , ontsteking van de eierstokken en de eileiders
adolescent , jeugdig persoon
adrenerg, adrenergisch , wat adrenaline afscheidt
adrenolyticum , middel dat adrenaline bevat
adsorptie , ophoping
adstringerend , samentrekkend
adult , volwassene
advies , raad
aërofagie , inslikken van lucht
aëroob , afhankelijk van zuurstof
aërosol , spray
afasie , spraakstoornis
afbraak , degradatie
affiniteit , aantrekkingskracht
afhankelijk van zuurstof , aëroob
afhankelijk , dependent
afkrabbing , abrasie
afleidend middel , derivaat, derivans
afleidend , revulsief
afscheidend door middel van een afvoerbuis , exocrien
afscheiding van urine , diurese
afscheiding , secretie
afschilfering , exfoliatie
afsluiten , isoleren
afsluiting , occlusie
afsterving van weefsel , necrolyse
afterload , nabelasting
afvoerbuis , ductus
afweeronderdrukker , immunosuppressivum
afwezig , negatief
afwezigheid van reactie , anergie
afwijkend van de norm , abnormaal
afwijkend , aberrant
afwijking , anomalie
afwijking van de lymfklieren , lymfadenopathie
afzetting van kalkzouten , mineralisatie
afzonderlijk , individueel
agalactie , gebrek aan moedermelk
agammaglobulinemie , gebrek aan bloedeiwit
agens , werkzame stof
aggravatie , overdrijving
aggregatie , samenklontering
agitatie , opwinding
agonist , spier die zelfstandig werkt
agranulocytose , vermindering van het aantal korrelcellen in het bloed
agressiviteit , neiging tot geweld
akinesie , bewegingsarmoede
al te grote borsten bij de man , gynaecomastie
al te snelle beweging van het hart , fladderen, flutter
albumine , in water oplosbaar eiwit
alcoholisme , drankzucht
alert , oplettend
alimentair , met betrekking tot de voeding
alkalisch , met betrekking tot alkali
alkaloïde , giftige verbinding van plantaardige stoffen
alkalose , zuurverlies
alkyleren , een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
allergeen , stof die overgevoeligheid veroorzaakt
allergie , overgevoeligheid
antidotum , tegengif
antifibrinolyticum , middel tegen oplossing van vezelstof
antifungisch , wat schimmels doodt
antigeen , lichaamsvreemde stof
antihistaminicum , stof die de werking van his-tamine vermindert
antihypertensivum , bloeddrukverlagend middel
antilichaam, antistof , beschermingsstof
antimicrobieel , tegen ziekteverwekkers gericht
antimitoticum , middel dat de celdeling verhindert of vertraagt
antimycoticum , middel tegen schimmelziekte
antineoplastisch , wat de vorming van gezwellen tegengaat
antiphlogisticum , middel dat ontsteking tegengaat
antiproliferatief , tegen snelle groei gericht
antiprurigineus , jeukwerend
antipyreticum , koortswerend middel
antisepticum , ontsmettingsmiddel
antispasmodicum , middel dat kramp bedaart
antitoxine , middel dat gifstof onschadelijk maakt
antitrombotisch , wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
antitumoraal , tegen gezwellen gericht
antitussivum , hoestmiddel
antiviraal , werkzaam tegen virussen
antwoord , respons
anurie , uitblijven van urinevorming
anus , aars
anxietas , angstgevoel
anxiolyticum , geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
apathie , lusteloosheid
aplasie , onvolkomen ontwikkeling
aplastische anemie , bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
apnoe , ademstilstand
applicatie , toepassing
approximaal, approximatief , benaderend
aquosus , waterig
aritmie , onregelmatige hartslag
aritmogeen , wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
aromatisch , met geurstof
arterieel , slagaderlijk
arteriografie , foto van de slagaders
arteriolair , met betrekking tot de kleine slagaders
arteriosclerose , aderverkalking
arterioveneus , met betrekking tot een slagader en een ader
articulair , met betrekking tot een gewricht
artificieel , kunstmatig
artralgie , gewrichtspijn
artritis , gewrichtsontsteking
artropathie , gewrichtsaandoening
artrose , gewrichtsaandoening zonder ontsteking
artsenijkundig, farmacologisch
ascites , buikwaterzucht
asepsis , kiemvrijheid
aseptisch , vrij van ziektekiemen
aspecifiek, niet-specifiek , niet door een bijzondere oorzaak teweeggebracht
aspiratie , opzuiging
assay , toetsing
assisteren , bijstaan
associatie , koppeling
asthenie , krachteloosheid
asymptomatisch , zonder ziekteverschijnselen
asystolie , hartstilstand
ataxie , onzekere gang
atheromatose , degeneratie van de vaatwand
athetose , onwillekeurige bewegingen van vingers en tenen
atletenvoet , dermatofytose
atonie , spierslapte
atopisch , met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid
atoxisch , niet-giftig
atriaal , met betrekking tot een hartboezem
atrioventriculair , met betrekking tot hartboezem en hartkamer
atrium , voorkamer van het hart
atrofie , verschrompeling van organen
atypisch , zonder kenmerkende eigenschappen
auditief , met betrekking tot het gehoor
aura , voorbode
auraal , met betrekking tot een voorbode
auriculair , met betrekking tot het oor
auscultatie , luisteren naar lichaamsgeruis
auto-immuun , met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
automatie, automatisme , handelingen die onafhankelijk van de wil verlopen
autonoom , zelfstandig
azoöspermie , gebrek aan zaadcellen
azotemie , toename van het stikstofgehalte van het bloed

terug naar overzicht

baarmoeder , uterus
baarmoederhals , cervix uteri
bacil , staafvormige bacterie
bactericide , bacteriëndodend middel
bacteriëmie , aanwezigheid van bacteriën in het bloed
bacteriëndodend middel , bactericide
bacterioïd , gelijkend op bacteriën
bacteriologisch , met betrekking tot bacteriën
bacteriostaticum , stof die de toename van bacteriën belemmert
balanitis , ontsteking van de eikel
baring , partus
barrier, barrière , versperring
basaal , met betrekking tot een stof die zout vormt
base , stof die zout vormt
bedwateren , enurese, enuresis
beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen , antibiogram
beeld van de elektrische hersenstroom , elektro-encefalografie
beeld van de teruggekaatste trillingen , echografie
beeld van de ontleding in ionen , ionogram
beenbreuk , fractuur
beentje , ossiculum
beenuitwas , hyperostose
beenverweking , osteomalacie
beenvorming , ossificatie
begeleidend , concomiterend
beginnend , initiaal, initieel
behandeling van ziekten met bacteriëndodende middelen , antibiotherapie
behandeling van ziekten met scheikundige stoffen , chemotherapie
behandeling met één geneesmiddel , monotherapie
behandeling , therapie
behorend tot de opperhuid , epidermaal
belangrijk , significant
belemmering van de darmwerking , ileus
bemiddelen , mediëren
benaderend , approximaal, approximatief
benigne , goedaardig
beoordeling , evaluatie
bereiding , preparaat
beschermend , beschermend
beschermend , beschermend
beschermingsstof , antilichaam, antistof
besmettelijke ziekte die zich snel uitbreidt , epidemie
besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis , kruisinfectie
besmetting , infectie
besproeiing , irrigatie
bestaande uit moleculen , moleculair
bestand tegen , resistent
bestanddeel , component
bestanddeel van een geneesmiddel , excipiens
bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels , receptor
bestraling , radiotherapie
beta-blokkeerder , geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
bèta-mimeticum ,
bevattingsvermogen , capaciteit
beving bij beweging , intentietremor
beving , tremor
bevolking , populatie
bevruchting , conceptie
bewaking , monitoring
beweeglijk maken , mobilisatie
beweeglijkheid , mobiliteit
bewegingsarmoede , akinesie
bewegingsstoornis , dyskinesie
bezichtiging van de oogkamerhoek , gonioscopie
bezinking , sedimentatie
bezinksel , sediment
bifasisch , in twee tijden verlopend
bij uitstek , klassiek
bij dezelfde mens verschillend , intra-individueel
bijeenbrengen van verschillende componenten , reconstitutie
bijkomend , incidenteel
bijkomende ziekte , complicatie
bijkomende besmetting , superinfectie
bijkomstig , secundair
bijna doorschijnend , opalescent
bijnierschorshormoon , corticosteroïde
bijstaan , assisteren
bijtend , causticus
bijvoeging , supplement
bijwerking , neveneffect
bijziendheid , myopie
bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan , microvillus
bilateraal , in twee richtingen
biliair , met betrekking tot gal
binding , conjugatie
bindvliesontsteking , conjunctivitis
bindweefselband , ligament
binnen een bloedvat , intravasaal, intravasculair
binnen de hersen- of ruggemergsvliezen , intrathecaal
binnendringen van de zaadcel in de eicel , impregnatie
binnendringing , penetratie
bio-equivalent , met dezelfde kracht en uitwerking
bioavailability, biodisponibiliteit , biologische beschikbaarheid
biochemisch , met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens
biodegradatie , natuurlijke afbreekbaarheid
biologisch , met betrekking tot levende wezens
biologische beschikbaarheid , bioavailability, biodisponibiliteit
biopsie , weefselonderzoek
biosynthese , aanmaak op natuurlijke manier
biotransformatie , omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
blaarvormig , bulleus
blaas met stroperige inhoud , kyste
blaasontsteking , cystitis
blauw-zwarte huidverkleuring , livedo
blauwe plek , ecchymose
blauwkleuring , acrocyanose
blauwzucht , cyanose
bleekheid van vingers of tenen , Raynaudfenomeen
blefaritis , ontsteking van een ooglid
blijvend , permanent
blijvende huidinfectie , erythrasma
blijvende samentrekking , contractuur
blinde vlek in het gezichtsveld , scotoom
blisterverpakking , verpakking met plastic
bloedaandrang , hyperemie
bloedarmoede , anaemia, anemie
bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes , aplastische anemie
bloedbraken , haematemesis
bloeddrukverlagend middel , antihypertensivum
bloederziekte , hemofilie
bloedkanker , leukemie
bloedophoping , congestie
bloedprop , thrombus
bloedsomloop , circulatie
bloedsomloop door de kleinste slagaders , microcirculatie
bloedspuwen , hemoptoë
bloedstelping , hemostase
bloedstollingsfactor , protrombine
bloedstorting , hemorragie
bloeduitstorting , hematoom
bloedvatverstopping , embolie
bloedvatverstopping door bloedprop , trombo-embolie
bloedvergiftiging , septikemie
bloedvergiftiging door organische gifstof , toxemie
bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren , uremie
bloedvormend , hemopoëtisch
bloedwateren , hematurie
bloedwei , serum
bloedziekte , hemopathie
bloedzuivering door middel van een kunstnier , hemodialyse
bloedzuivering door middel van een kunstnier , hemoperfusie
blok , stremming
blozen , flush
bof , parotitis
bolusinjectie , zware inspuiting in één keer
borborygmus , darmgeruis
borstvliesontsteking , pleuritis
borstvoeding , lactatie
botontkalking , osteoporose
botontsteking , osteomyelitis
bouwstof van de eiwitten , aminozuur
boven de hartkamers , supraventriculair
bovenmatige vermeerdering van weefsel , hyperplasie
bovenmatige groei , hypertrofie
braakmiddel , emeticum
braaksel , vomitus
bradycardie , ongewoon langzame hartslag
bradykinesie , verlangzaming van de bewegingen
bradypnoe , vertraagde ademhaling
braking , emesis
branderige tong , glossodynie
breedspectrum , met "brede" uitwerking
breuk , hernia
bronchiaal , met betrekking tot de luchtpijptakken
bronchiëctasie , verwijding van de luchtpijpvertakkingen
bronchitis , ontsteking van de luchtpijptak
bronchoconstrictie , vernauwing van de luchtpijptakken
bronchodilatatie , verwijding van de luchtpijptakken
bronchopneumonie , longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken
bronchopulmonair , met betrekking tot de luchtpijptakken en de longen
bronchospasme , kramp van de luchtpijptakken
bronchus , luchtpijptak
buccaal , van de wang
buccofaryngeaal , met betrekking tot de mond en de keel
buiging , flexie
buik , abdomen
buikloop , diarree
buikvliesontsteking , peritonitis
buikwaterzucht , ascites
buis , tuba, tube
buisje , canule
buisvormig , tubulair, tubuleus
buiten het lichaam , extracorporaal
buiten de nier , extrarenaal
buiten zijn normale ligging , ectopisch
buiten de piramidebaan, extrapiramidaal
buiten de cel gelegen , extracellulair
buiten het harde hersenvlies , epiduraal
buiten een bloedvat, extravasaal, extravasculair
buiten het bewustzijn om , vegetatief
bulbair , met betrekking tot het verlengde merg
bulleus , blaarvormig
bursitis , ontsteking van een slijmbeurs

terug naar overzicht

cachexie , uitputting van het lichaam
calciëmie , aanwezigheid van calcium in het bloed
calcificatie , verkalking
calciurie , aanwezigheid van calcium in de urine
candidiasis , schimmelziekte van huid en slijmvliezen
canule , buisje
capaciteit , bevattingsvermogen
capillair , haarvat
carcinogeen , kankerverwekkend
carcinoom , kankergezwel
cardiaal , met betrekking tot het hart
cardiogeen , door het hart veroorzaakt
cardiologisch , met betrekking tot hartziekten
cardiomegalie , hartvergroting
cardiomyopathie , hartspierziekte
cardiopathie , hartziekte
cardiopulmonaal, cardiopulmonair , met betrekking tot hart en longen
cardiorespiratoir , met betrekking tot hart en ademhaling
cardioselectief , wat alleen op het hart inwerkt
cardiotonisch , wat de werkzaamheid van het hart bevordert
cardiotoxisch , giftig voor het hart
cardiovasculair , met betrekking tot hart en bloedvaten
cariës , tandbederf
castratie , ontmanning
cataract , grijze staar
catarre , slijmvliesaandoening
catheter , slangetje
catheterisatie , inbrengen van een slangetje
caudaal , met betrekking tot het staartuiteinde
causaal , oorzakelijk
causticus , bijtend
caviteit , gaatje door tandbederf
cefalalgie , hoofdpijn
cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels , chemoreceptor
cellulitis , ontsteking van het onderhuidse bindweefsel
celmembraan , omhulsel van de cel
celvloeistof , cytoplasma
cerebellair , met betrekking tot de kleine hersenen
cerebraal , met betrekking tot de grote hersenen
cerebrospinaal , met betrekking tot hersenen en ruggemerg
cerebrovasculair , met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
cerumen , oorsmeer
cervicaal , met betrekking tot de hals en de nek
cervix uteri , baarmoederhals
chelatie , het ontstaan van kalk in de bloedvatwanden
chemisch , scheikundig
chemoreceptor , cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
chemotherapeuticum , scheikundig bereide stof tegen ziekteverwekkers
chemotherapie , behandeling van ziekten met scheikundige stoffen
chirurgisch , heelkundig
chloasma , levervlekken
cholangiografie , zichtbaar maken van galwegen
cholangitis , ontsteking van galwegen
cholecystitis , ontsteking van de galblaas
cholelithiasis , galsteenziekte
cholereticum , stof die de galvorming bevordert
cholestase , onderbreking van de galafvoer
cholesterol , galvet
cholinerg, cholinergisch , met betrekking tot stoffen die voor de prikkeloverdracht zorgen
chorea , dans
chromosomaal , met betrekking tot de chromosomen
chronisch , slepend
chronotroop , wat tijd of tempo beïnvloedt
cicatrisatie , littekenvorming
cijfermatig berekend , statistisch
circulatie , bloedsomloop
cirrose , leveraandoening
classificatie , rangschikking
claudicatie , mank lopen
clearance , zuivering
clitoraal , met betrekking tot de kittelaar
cloaca , riool
clonisch , ritmisch samentrekkend
coagulatie , stolling
cochleair , met betrekking tot het slakkehuis
coënzym , hittebestendig deel van een giststof
cognitief , met betrekking tot het denkproces
coïtus , geslachtsgemeenschap
colitis , ontsteking van de dikke darm
collageen , lijmvormend
collaps , flauwte
colloïdaal , met betrekking tot een vloeibare oplossing
collyrium , oogspoeling
colopathie , aandoening van de dikke darm
colorectaal , met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
comateus , in volkomen bewusteloosheid
combinatie , verbinding
comedo , meeëter
commensaal , onschadelijke gastkiem
commotio , schudding
compatibel , in staat samen te gaan
compensatie , herstel van het evenwicht
competitief , die elkaar bestrijden of tegenwerken
complement , aanvulling
complementair , aanvullend
complex , ingewikkeld
complicatie , bijkomende ziekte
component , bestanddeel
concentratie , sterkte van een oplossing
conceptie , bevruchting
concomiterend , begeleidend
concreet , samengegroeid
conditie , toestand waarin iemand verkeert
conductie , geleiding
condyloma , vijgwrat
confusie , verwardheid
congenitaal , aangeboren
congestie , bloedophoping
conjugatie , binding
conjugatus , gekoppeld
conjunctivitis , bindvliesontsteking
conservatief , op behoud gericht
conserveren , in stand houden
constipatie , hardlijvigheid
constitutioneel , door de bouw bepaald
contact , aanraking
contaminatie , verontreiniging
continu , voortdurend
contra-indicatie , tegenaanwijzing
contraceptie , gebruik van voorbehoedmiddelen
contraceptivum , voorbehoedmiddel
contractie , samentrekking
contractiliteit , vermogen zich te kunnen samentrekken
contractuur , blijvende samentrekking
contrastmiddel, constrast-stof , stof waarmee organen zichtbaar kunnen worden gemaakt
contusie , kneuzing
convalescentie , periode van herstel
conventioneel , wat door het vaste gebruik bepaald is
conversie , omzetting
convulsie , stuip
coördinatie , onderlinge afstemming
cor pulmonale , aandoening van de rechterharthelft door overbelasting
cornea , hoornvlies
coronair , met betrekking tot de kransslagaders
corpus luteum , geel lichaam
correctie , verbetering
correlatie , onderlinge samenhang
corresponderen , overeenstemmen met
cortex , schors
corticaal , met betrekking tot de schors
corticosteroïde , bijnierschorshormoon
cosmeticum , schoonheidsmiddel
coxalgie , heuppijn
craniaal , met betrekking tot de schedel
creatininemie , teveel aan afbraakprodukten in het bloed
crisis , ernstige ziekteaanval
criterium , toets
cumulatief , toenemend
curariseren , spierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel
curatief , heilzaam
curettage , uitkrabbing
curve , kromme lijn
cutaan , met betrekking tot de huid
cyanose , blauwzucht
cyclisch , wat regelmatig terugkeert
cycloderm ,
cycloplegie , verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
cyclus , regelmatige reeks
cystitis , blaasontsteking
cystoscopie , onderzoek van de blaas
cytochroom , giststof die ijzer bevat
cytoplasma , celvloeistof
cytostaticum , geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt
cytotoxisch , giftig voor cellen

terug naar overzicht

dans , chorea
darmbacteriën , darmflora
darmbeweging , peristaltiek
darmflora , darmbacteriën
darmgeruis , borborygmus
darmontsteking , enterocolitis
decompensatie , onvoldoende aanvulling
decongestivum , middel dat zwelling vermindert
decorum , fatsoen
decubitus , doorligwonde
deel , fractie
defecatie , stoelgang
defibrillatie , elektrische behandeling van hartritmestoornis
deficiëntie , tekort
deficit , gebrek
degeneratie van de vaatwand , atheromatose
degeneratief , wat aantasting veroorzaakt
degradatie , afbraak
dehydratatie, dehydratie , uitdroging
dekweefsel , epitheel
delirium , waanzinnigheid
dementie , geesteszwakte
demulcens , strelend geneesmiddel
dendritisch , vertakt
dentitie , tandenkrijgen
dependent , afhankelijk
depersonalisatie , vervreemding van zichzelf
depigmentatie , verdwijning van kleurstof
depletie , lediging
depolarisatie , vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel
depressie , neerslachtigheid
deprivatie , gemis
derivaat, derivans , afleidend middel
dermatitis , huidontsteking
dermatofytose , atletenvoet
dermatologisch , met betrekking tot de huidziekten
dermatomycose , schimmelziekte van de huid
dermatose , huidziekte
dermografie , netelroosschrift
derving , withdrawal
desensibilisatie, desensitisatie , overgevoeligheidsbehandeling
desinfectans , ziektekiemdodend middel
desoriëntatie , verlies van besef voor tijd en ruimte
desquamatie , vervelling
detectie , opsporing
detergens , geneesmiddel dat zuivert
detoxicatie, detoxificatie , ontgifting
diabetes , suikerziekte
diagnose , vaststelling van een ziekte
dialyse , kunstnierbehandeling
diameter , middellijn
diaphoresis , zweetafscheiding
diarree , buikloop
diastolisch , met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten
diathermie , doorwarming van zieke organen
diathese , vatbaarheid voor een ziekte
dichtgesmolten medicijnflesje , ampul
die elkaar bestrijden of tegenwerken , competitief
differentiatie , ontwikkeling in een bepaalde richting
diffusie , vermenging van twee ongelijksoortige stoffen
diffuus , zonder scherpe begrenzing
difterie , kwaadaardige slijmvliesontsteking
digestief , met betrekking tot de spijsvertering
digitalisatie , toediening van geneesmiddelen bij hartziekten
dilatatie , verwijding
diplopie , dubbelzien
direct , rechtstreeks
discoïd , schijfvormig
dislocatie , ongewone verplaatsing
dispositie , aanleg
dissemineren , uitzaaien
dissociatie , uiteenval
distaal , naar het eind van de ledematen toe
distensie , uitrekking
distilleren , zuiveren
distorsie , verstuiking
distributie , verdeling
diurese , afscheiding van urine
diureticum , urinedrijvend middel
diurnus , wat overdag plaatsheeft
diverticulitis , ontsteking van de darmuitstulpingen
DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast , recombinant
documenteren , staven
dodelijk , letaal
doelmatig , efficiënt
doeltreffend , effectief
dominantie , overheersing
donkere verkleuring , melanose
donor , gever
dood weefsel , sekwester
doofheid , surditas
door oorzaken van buitenaf , exogeen
door de bouw bepaald , constitutioneel
door keelontsteking veroorzaakt , angineus
door het hart veroorzaakt , cardiogeen
door de mond , peroraal, per os
door de huid heen , percutaan
door inspuiting , parenteraal
door medisch ingrijpen veroorzaakt , iatrogeen
door parasieten veroorzaakt , parasitair
door de geest veroorzaakt , psychogeen
door een schimmel veroorzaakte ziekte , mycose
door vet aangetrokken , lipofiel
door schimmels veroorzaakt , mycotisch
door de natuur bepaald , fysiologisch
door wederzijdse doordringing veroorzaakt , osmotisch
door verblijf in een ziekenhuis veroorzaakt , nosocomiaal
door de geslachtsziekte veroorzaakt , luetisch
door de urinebuis , transuretraal
door een letsel ontstaan , traumatisch
door een virus veroorzaakt , viraal
door de huid heen toegediend , transcutaan
door de huid , transdermaal
doorboring , perforatie
doorbraakbloeding , spotting
doordringbaarheid , permeabiliteit
doorligwonde , decubitus
doorprikking , paracentese
doorvoer , transit
doorwarming van zieke organen , diathermie
doping , stimulerende middelen
dorsaal , aan de rugzijde
dosering , verstrekte hoeveelheid
doseringsregime , regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen
dosis , hoeveelheid van een geneesmiddel
draaiing , torsie
drachttijd , gestatie
drager , vehiculum
drainage , vochtafvoering
drankzucht , alcoholisme
drek , faeces
driewaardig , trivalent
dringende noodzaak , urgentie
droge mond , xerostomie
droombeeld , visioen
druiper , gonorroe
druivesuiker , glucose
druk , tensie
dubbelblind , zonder medeweten van de zieke en de arts
dubbelzien , diplopie
ductus , afvoerbuis
duizeligheid , vertigo
dun vlies , membraan
duodenum , twaalfvingerige darm
dura mater , harde hersenvlies
duurzaamheid , stabiliteit
dwangvoorstelling , obsessie
dysartrie , uitspraakgebrek
dyscrasie , gestoorde gezondheid
dysenterie , rode loop
dysfagie , slikstoornis
dysforie , sombere grondstemming
dysfunctie , gestoorde werking
dysgenesie , gebrekkige ontwikkeling
dysgeusie , smaakstoornis
dyskinesie , bewegingsstoornis
dysmenorroe , pijnlijke maandstonden
dyspareunie , paringspijn
dyspepsie , gestoorde spijsvertering
dysplasie , ongewone ontwikkeling
dyspnoe , kortademigheid
dystonie , stoornis in de spierspanning
dystrofie , voedingsstoornis
dysurie , pijnlijke urinelozing

terug naar overzicht

ecchymose , blauwe plek
echografie , beeld van de teruggekaatste trillingen
eclampsie , stuipen
ectopisch , buiten zijn normale ligging
eczeem , oppervlakkige huidaandoening
een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen , alkyleren
een melkachtige oplossing vormen , emulgeren
één van de ledematen , extremiteit
één of meer jaren durend , permanent
éénvormig , uniform
éénzijdig , unilateraal
eerste hindernis , first-pass
eerste maandstonden , menarche
eerste inenting met pokstof , primovaccinatie
effect , uitwerking
effectief , doeltreffend
efficiënt , doelmatig
effusie , uitstorting
ei , ovum
eisprong , ovulatie
eiwit , proteïne
eiwit in het bloed, dat stolling teweegbrengt , plasminogeen
eiwit in het bloedplasma , plasmaproteïne
eiwitsplitsend , proteolytisch
eiwitsplitsende giststof , protease
ejaculatie , zaadlozing
ejectiefractie ,
elastisch , rekbaar
electief , verkozen
elektrische behandeling van hartritmestoornis , defibrillatie
elektro-encefalografie , beeld van de elektrische hersenstroom
elektrocardiografie , onderzoek van de hartslagcurves
elektrofysiologisch , met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel
elektrolyt , verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst
eliminatie , verwijdering
elkaar afwisselen , alterneren
embolie , bloedvatverstopping
embryo , vrucht in het moederlichaam
emesis , braking
emeticum , braakmiddel
emfyseem , luchtzucht
emolliens , middel om weker te maken
emotioneel , gevoelsmatig
empirisch , wat op waarneming berust
empyeem , etterophoping
emulgeren , een melkachtige oplossing vormen
emulsie , vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig
enantheem , uitslag op de slijmvliezen
encefalitis , hersenontsteking
encefalopathie , hersenziekte
endeldarmontsteking , proctitis
endemisch , inheems
endocarditis , ontsteking van de hartwand
endocrien , met inwendige afscheiding in de bloedstroom
endogeen , van binnen uit
endometriose , vorm van baarmoederkanker
endoscopie , onderzoek van lichaamsholten
endotheel , inwendig bekleedsel van bloed- en lymfvaten
endotoxisch , met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën
enema , lavement
energetisch , met betrekking tot arbeid
Engelse ziekte , rickets
enteric-coated , van een mantel voorzien
enteritis , ontsteking van de ingewanden
enterocolitis , darmontsteking
enterohepatisch , met betrekking tot dunne darm en lever
entstof , vaccin
enurese, enuresis , bedwateren
enzym , giststof
eosinofilie , toename van het aantal eosinofiele cellen in het bloed
epicondylitis , ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel
epidemie , besmettelijke ziekte die zich snel uitbreidt
epidemiologisch , met betrekking tot besmettelijke ziekten
epidermaal , behorend tot de opperhuid
epiduraal , buiten het harde hersenvlies
epifysair , met betrekking tot de groeischijf
epigastralgie , pijn in de bovenbuik
epigastrisch , met betrekking tot de bovenbuik
epilepsie , vallende ziekte
episiotomie , verwijding van de schede-ingang
episode , op zichzelf staande gebeurtenis
epistaxis , neusbloeding
epitheel , dekweefsel
epithelioom , gezwel dat van dekweefsel uitgaat
equivalent , gelijkwaardig
erectie , oprichting van het mannelijk lid
erfelijke doofheid , otosclerose
erfelijkheid , herediteit
ergotisme , kriebelziekte
ernstige ziekteaanval , crisis
erosie , oppervlakkige beschadiging
eructatio , oprisping
eruptie , plotselinge huiduitslag
erysipelas , wondroos
erytheem , roodheid van de huid
erythrasma , blijvende huidinfectie
erytropoëse , vorming van rode bloedlichaampjes
essentieel , relevant
etiologie , leer van de ziekteoorzaken
etterblaasjes , pemphigus
etterbuil , abces, abscessus
etterig , purulent
etterige huidziekte , pyodermie
etterige huidontsteking , impetigo
ettering , suppuratie
etterophoping , empyeem
etterverwekkend , pyogeen
euforie , verhoogd gevoel van welzijn
evacuatie , ontlediging
evaluatie , beoordeling
evenredig , proportioneel
evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik , steady state
evenwichtstoestand , stabilisatie
evenwijdig , parallel
evolutie , ontwikkeling
exacerbatie , verergering
exantheem , huiduitslag
excessief , overdreven
excipiens , bestanddeel van een geneesmiddel
excitatie , opgewondenheid
exclusief , wat andere mogelijkheden uitsluit
excretie , uitscheiding
exfoliatie , afschilfering
exocrien , afscheidend door middel van een afvoerbuis
exoftalmie , uitpuiling van het oog
exogeen , door oorzaken van buitenaf
expectorans , geneesmiddel dat het ophoesten bevordert
experimenteel , proefondervindelijk
expiratie , uitademing
exsudaat , ontstekingsvocht
extensie , strekken
extern , uitwendig
extracellulair , buiten de cel gelegen
extracorporaal , buiten het lichaam
extract , ingedikt aftreksel
extractie , uittrekking
extrapiramidaal , buiten de piramidebaan
extrarenaal , buiten de nier
extrasystole , ontijdige hartsamentrekking
extravasaal, extravasculair , buiten een bloedvat
extravasatie , vochtuitstorting
extreem , uiterst
extremiteit , één van de ledematen

terug naar overzicht

faciaal , met betrekking tot het aangezicht
factor , meewerkende oorzaak
faecaal , met betrekking tot de ontlasting
faeces , drek
fagocytose , vernietiging van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen
fallisch , met betrekking tot het mannelijk lid
farmaceutisch , uit de apotheek
farmacodynamie , leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen
farmacokineticum , leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam
farmacologisch , artsenijkundig
farmacon , geneesmiddel
faryngitis , keelontsteking
fasciculatie , spiertrillen
fase , trap van ontwikkeling
fataal , noodlottig
fatsoen , decorum
febriel , koortsig
feedback , terugkoppeling
femoralis , met betrekking tot het dijbeen
femur , bovenbeen
fenomeen , verschijnsel
fermentatie , gisting
ferriprief , gekenmerkt door ijzergebrek
fertiliteit , vruchtbaarheid
fibrillatie , woeling
fibrine , vezelstof in het bloed
fibrinolytisch , wat eiwit in gestold bloed oplost
fibrose , woekering van bindweefsel
fibula , kuitbeen
filmcoated , met een doorschijnend omhulsel
filtering , filtratie
filtratie , filtering
fiool , medicijnflesje
first-pass , eerste hindernis
fissuur , kloof
fistel , pijpzweer
fixatie , vasthechting
flaccidus , slap
fladderen, flutter , al te snelle beweging van het hart
flatulentie , opgeblazenheid
flauwte , collaps
flebitis , aderontsteking
flebografie , foto van de aders
flegmone , weefselontsteking met ettering
flexie , buiging
fluim , sputum
fluor albus , witte vloed
flush , blozen
fobie , ziekelijke vrees
foetaal , met betrekking tot het ongeboren kind
foetoplacentaal , met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek
foetotoxisch , schadelijk voor het ongeboren kind
folliculitis , ontsteking van de haarzakjes
fontanel , nog niet verbeende plek in de schedel
foto van de slagaders , arteriografie
foto van de aders , flebografie
fotofobie , lichtschuwheid
fotograferen d.m.v. röntgenstralen , radiografie
fotosensibilisatie , overgevoelig worden voor licht
fotosensibiliteit , overgevoeligheid voor licht
fractie , deel
fractuur , beenbreuk
frequentie , aantal keren per tijdseenheid
frigiditeit , geslachtelijke koelheid
functie , taak
fundamenteel , van het grootste belang
fungicidum , stof die schimmels doodt
fungistatisch , schimmelwerend
fungus , schimmel
furunculose , steenpuistziekte
fysico-chemisch , met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde
fysiologisch , door de natuur bepaald
fysisch , lichamelijk

terug naar overzicht

gaatje door tandbederf , caviteit
galactorroe , melkvloed
galenisch , natuurlijk
galsteenziekte , cholelithiasis
galvet , cholesterol
ganglion , zenuwknoop
gangmaker , pacemaker
gangreen , koudvuur
gastralgie , maagkramp
gastritis , maagwandontsteking
gastro-enteritis , ontsteking van maag en darm
gastro-duodenaal , met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm
gastro-oesofageaal , met betrekking tot maag en slokdarm
gastro-intestinaal , met betrekking tot maag en darm
gebrek , deficit
gebrek aan moedermelk , agalactie
gebrek aan zaadcellen , azoöspermie
gebrek aan eetlust , anorexia, anorexie
gebrek aan bloedeiwit , agammaglobulinemie
gebrekkige ontwikkeling , dysgenesie
gebrekkige opname van voedingsstoffen , malabsorptie
gebruik van voorbehoedmiddelen , contraceptie
gebruikelijke hoeveelheid , standaarddosis
gedeeltelijke verlamming , parese
geel lichaam , corpus luteum
geelzien , xanthopsie
geelzucht , icterus
geestelijk , psychisch
geestelijke stoornis , psychose
geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen , seniliteit
geesteszwakte , dementie
geheugenverlies , amnesie
gekenmerkt door ijzergebrek , ferriprief
gekoppeld , conjugatus
gekruiste weerstand , kruisresistentie
geldigheid , validiteit
geleiding , conductie
gelige verhevenheid op de huid , xanthoom
gelijkend op bacteriën , bacterioïd
gelijksoortig , homogeen
gelijktijdig , simultaan
gelijkwaardig , equivalent
gemis , deprivatie
geneeskrachtig , medicinaal
geneeskundig , medisch
geneesmiddel dat de bloeddruk regelt , beta-blokkeerder
geneesmiddel dat zuivert , detergens
geneesmiddel tegen vallende ziekte , antepilepticum
geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt , cytostaticum
geneesmiddel dat zinsbedrog vermindert , anti-psychoticum
geneesmiddel dat het ophoesten bevordert , expectorans
geneesmiddel dat suikerziekte tegengaat , antidiabeticum
geneesmiddel dat angst en onrust vermindert , anxiolyticum
geneesmiddel zonder nevenbestanddelen , monocomponent
geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt , psycholepticum
geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst , parasympathicomimeticum
geneesmiddel , farmacon
geneesmiddel zonder werking , placebo
geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt , plasma-expander
genetisch , met betrekking tot de erfelijkheid
genezend , therapeutisch
genitaal , met betrekking tot de geslachtsorganen
genito-urinair , met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen
gepaard gaand met nieuwvorming , neoplastisch
gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam , iridocyclitis
geriatrisch , met betrekking tot de bejaardenzorg
geringe afwijking , variatie
germicide , kiemdodende stof
geslachtelijke koelheid , frigiditeit
geslachtsdrift , libido
geslachtsgemeenschap , coïtus
gespleten persoonlijkheid , schizofrenie
gestatie , drachttijd
gestoorde wondgenezing , alveolitis
gestoorde werking , dysfunctie
gestoorde gezondheid , dyscrasie
gestoorde spijsvertering , dyspepsie
gevaarlijke straling , radioactiviteit
gever , donor
gevoel van onwelzijn , malaise
gevoelig maken , sensibilisatie
gevoelsmatig , emotioneel
gevolgtrekking , inductie
gewone celdeling , mitose
gewone hoeveelheid van een geneesmiddel , unit-dosis
gewrichtsaandoening zonder ontsteking , artrose
gewrichtsaandoening , artropathie
gewrichtsontsteking , artritis
gewrichtsontsteking tot op het bot , osteoarthritis
gewrichtspijn , artralgie
gewrichtsvliesontsteking , synovitis
gezichtsuitdrukking , mimiek
gezwel dat van dekweefsel uitgaat , epithelioom
gezwel , tumor
gifstof , toxine
giftig voor cellen , cytotoxisch
giftig voor het hart , cardiotoxisch
giftig voor het zenuwstelsel , neurotoxisch
giftig voor de nieren , nefrotoxisch
giftig voor het beenmerg , myelotoxisch
giftig , toxisch
giftige verbinding van plantaardige stoffen , alkaloïde
giftigheid , toxiciteit
gingivitis , tandvleesontsteking
gisting , fermentatie
giststof die ijzer bevat , cytochroom
giststof , enzym
giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen , transaminase
giststof die de bloeddruk beïnvloedt , renine
glasachtig , vitreus
glaucoom , groene staar
glomerulair , met betrekking tot de vaatkluwens
glomerulonephritis , ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors
glossitis , tongontsteking
glossodynie , branderige tong
glottis , stemspleet
glucose , druivesuiker
glucosurie , te grote hoeveelheid suiker in de urine
gluten , graanlijm
glycoside , plantaardige stof met suikerbestanddeel
goedaardig , benigne
goedaardig klierweefselgezwel , adenoom
gonadaal , met betrekking tot de geslachtsklieren
gonadotroop , wat de werking van de geslachtsklieren beïnvloedt
gonioscopie , bezichtiging van de oogkamerhoek
gonorroe , druiper
gordelroos , herpes zoster
graanlijm , gluten
gradueel , trapsgewijs
gramnegatief , met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen
grampositief , met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden
grand mal , aanval van stuipen
granula , korrelig vormsel
granulocytopenie , vermindering van granulocyten in het bloed
graviditeit , zwangerschap
griep , influenza
grijze staar , cataract
grijze stof van de tussenhersenen , thalamus
groeihormoon , somatotrofine
groeistoornis van het beenweefsel , osteodystrofie
groene staar , glaucoom
grootst mogelijke hoeveelheid , maximum
grote hoeveelheid geneesmiddelen , multidosis
gynaecomastie , al te grote borsten bij de man
gynecologisch , met betrekking tot de vrouwenziekten

terug naar overzicht

haaruitval , alopecie
haarvat , capillair
habitueel , uit gewoonte
haematemesis , bloedbraken
halfzijdige verlamming , hemiplegie
hallucinatie , zinsbedrog
handelingen die onafhankelijk van de wil verlopen , automatie, automatisme
handhaving van warmte-evenwicht , thermoregulatie
harde hersenvlies , dura mater
harde oogrok , sclera
hardhorigheid , hypoacousis
hardlijvigheid , constipatie
hartgeruis , souffle
hartkramp , angina pectoris
hartritmeregelaar , anti-arrhythmicum
hartspierziekte , cardiomyopathie
hartstilstand , asystolie
hartvergroting , cardiomegalie
hartvliesontsteking , pericarditis
hartziekte , cardiopathie
heel snelle hartwerking , torsade de pointes
heelkundig , chirurgisch
heelkundige verwijdering van de eierstokken , oöforectomie
heesheid , heesheid
heesheid , heesheid
heilzaam , curatief
hematologisch , met betrekking tot de leer van het bloed
hematoom , bloeduitstorting
hematurie , bloedwateren
hemeralopie , nachtblindheid
hemiplegie , halfzijdige verlamming
hemodialyse , bloedzuivering door middel van een kunstnier
hemofilie , bloederziekte
hemolyse , vernietiging van de rode bloedlichaampjes
hemopathie , bloedziekte
hemoperfusie , bloedzuivering door middel van een kunstnier
hemopoëtisch , bloedvormend
hemoptoë , bloedspuwen
hemorragie , bloedstorting
hemorroïde , aambei
hemostase , bloedstelping
hepatisch , met betrekking tot de lever
hepatitis , leverontsteking
hepatobiliair , met betrekking tot lever en gal
hepatocellulair , met betrekking tot de levercellen
hepatomegalie , leververgroting
hepatotoxisch , wat de lever beschadigt
herediteit , erfelijkheid
hermetisch , luchtdicht
hernia , breuk
hernieuwde besmetting , reïnfectie
herpes zoster , gordelroos
herpes simplex , koortsuitslag
hersenontsteking , encefalitis
hersenvliesontsteking , meningitis
hersenziekte , encefalopathie
herstel van het evenwicht , compensatie
herstel na een ziekte , reconvalescentie
herstel van krachten , recuperatie
herstelgroei , regeneratie
herwaardering , revaluatie
het ontstaan van kalk in de bloedvatwanden , chelatie
het kleinst mogelijk , minimaal
het grootst mogelijk , maximaal
het dichtst bij , proximaal
het beste , optimaal
het doden van ziektekiemen , sterilisatie
heupjicht , sciatica
heuppijn , coxalgie
hevige maandstonden , menorragie
hik , singultus
hirsutisme , overmatige beharing
histologisch , met betrekking tot de weefselleer
hittebestendig deel van een giststof , coënzym
hoestmiddel , antitussivum
hoeveelheid van een geneesmiddel , dosis
hoge koorts , hyperpyrexie
homeostase , zelfregulering
homogeen , gelijksoortig
homoloog , overeenkomstig
hoofdpijn , cefalalgie
hoogste uitademingssnelheid , peak flow
hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft , titer
hoornvlies , cornea
hormonaal , met betrekking tot hormonen
hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel , ACTH
hormoon uit de bijnierschors , mineralocorticoïde
hospitalisatie , opneming in een ziekenhuis
huidaandoening met lichte zenuwstoornissen , neurodermitis
huidademhaling , perspiratio
huidknobbeltje , papel
huidontsteking , dermatitis
huidschimmel met kleine sporen , microsporum
huidstriem , stria
huiduitslag , exantheem
huidverdikking , lichenificatie
huidziekte , dermatose
hulpmiddel , mediator
humeralis , met betrekking tot de schouder
humeroscapulair , met betrekking tot de schouder en het schouderblad
humor , lichaamsvocht
humoraal , met betrekking tot de lichaamsvochten
hydratatie, hydratie , verbinding van een stof met water
hydro-alcoholisch , met betrekking tot water en alcohol
hydrocephalus , waterhoofd
hydrofiel , wateropslorpend
hydrofoob , waterafstotend
hydrolyse , splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water
hydroxylatie ,
hygiënisch , met betrekking tot de lichaamszorg
hyperaldosteronisme , verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors
hyperalgesie, hyperalgie , verhoogde pijngevoeligheid
hyperbaar , onder verhoogde druk
hypercapnie, hypercarbie , verhoogd koolzuurgehalte in het bloed
hyperemesis , overmatig braken
hyperemie , bloedaandrang
hyperesthesie , overmatige gevoeligheid
hyperglykemie , verhoogd suikergehalte in het bloed
hyperhidrosis , overmatige zweetafscheiding
hyperkaliëmie , te hoge kaliumspiegel in het bloed
hyperkeratose , overmatige verhoorning van de huid
hyperkinesie , overmatige bewegingsdrang
hyperlipidemie , verhoogd vetgehalte in het bloed
hyperostose , beenuitwas
hyperplasie , bovenmatige vermeerdering van weefsel
hyperpyrexie , hoge koorts
hyperreflexie , verhoogde beantwoording van prikkels
hypersecretie , verhoogde afscheiding
hypersensitiviteit , verhoogde gevoeligheid
hyperstimulatie , overmatige prikkeling
hypertensie , verhoogde bloeddruk
hyperthermie , verhoogde lichaamstemperatuur
hyperthyroïdie , overmatige werking van de schildklier
hypertonie , verhoogde spanning
hypertrichose , overmatige haargroei
hypertrofie , bovenmatige groei
hyperurikemie , overmaat aan urinezuur in het bloed
hyperventilatie , angstige ademhaling
hypervitaminose , overmaat aan vitamine
hypervolemie , te groot bloedvolume
hypnotisch , met betrekking tot hypnose
hypoacousis , hardhorigheid
hypochondrie , overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid
hypodermaal , onder de huid toegediend
hypofysair , met betrekking tot het hersenaanhangsel
hypoglykemie , te laag gehalte aan bloedsuiker
hypogonadisme , onvoldoende werking van de geslachtsklieren
hypokaliëmie , verlaagde kaliumspiegel van het bloed
hypomanie , lichte vorm van ziekelijke aandrift
hypoplasie , onvoldoende ontwikkeling
hypotensie , lage bloeddruk
hypotensief , wat de bloeddruk verlaagt
hypothalamisch , met betrekking tot een deel van de tussenhersenen
hypothermie , onderkoeling
hypothese , veronderstelling
hypothyroïdie , onvoldoende werking van de schildklier
hypotonie , verlaagde spierspanning
hypotrofie , onvoldoende groei
hypourikemie , onvoldoende urinezuur in het bloed
hypoventilatie , tekortschietende ademhaling
hypovitaminose , tekort aan vitamine
hypovolemie , onvoldoende bloedtoevoer
hypoxemie , zuurstoftekort in het bloed
hypoxie , zuurstoftekort in de weefsels
hysterectomie , verwijdering van de baarmoeder

terug naar overzicht

iatrogeen , door medisch ingrijpen veroorzaakt
ichthyose , visschubbenziekte
icterus , geelzucht
identiek , van dezelfde oorsprong
identificatie , vereenzelviging
idiopathisch , van onbekende oorzaak
idiosyncrasie , aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
ileitis , ontsteking van de kronkeldarm
ileus , belemmering van de darmwerking
immaturiteit , onrijpheid
immobilisatie , onbeweeglijk maken
immunisatie , opwekken van onvatbaarheid
immuniteit , onvatbaarheid voor een ziekte
immunogeen , wat onvatbaarheid veroorzaakt
immunologisch , met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
immunosuppressivum , afweeronderdrukker
immuun , onvatbaar
impetigo , etterige huidontsteking
implantatie , inplanting
implicatie , verwikkeling
impotentie , onvermogen tot geslachtsgemeenschap
impregnatie , binnendringen van de zaadcel in de eicel
in staat samen te gaan , compatibel
in twee tijden verlopend , bifasisch
in volkomen bewusteloosheid , comateus
in staat om te lopen , ambulant
in water oplosbaar eiwit , albumine
in stand houden , conserveren
in twee richtingen , bilateraal
in situ , op de gewone plaats
in strijd met de verwachting , paradoxaal
in vitro , in een reageerbuis
in overeenstemming brengen met een norm , normalisatie
in een reageerbuis , in vitro
in vivo , in het levende organisme
in het levende organisme , in vivo
in goede staat , intact
in aanvallen optredend , paroxismaal, paroxistisch
in hetzelfde lichaamsdeel , locoregionaal
in het midden liggend , intermediair
in het oog , intra-oculair
in de spier , intramusculair
in de ader , intraveneus
in het eindstadium , terminaal
inactief , onwerkzaam
inademing van dampen , inhalatie
inademing , inspiratie
inadequaat , niet passend
inbrengen van een slangetje , catheterisatie
inbrengen van een buis , intubatie
inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel , transfusie
incarceratie , inklemming
incidenteel , bijkomend
incidentie , voorkomen per jaar
incisie , insnijding
incisief , snijdend
inclusief , met inbegrip van
incompatibel , onverenigbaar
incontinentie , onvermogen om urine of ontlasting op te houden
incorporatie , vermenging
incubatie , sluimeren van een ziektekiem
indicatie , aanwijzing
indicatief , aanduidend
indiceren , aanwijzen
indirect , niet rechtstreeks
individueel , afzonderlijk
indruppeling , instillatie
inductie , gevolgtrekking
induratie , verharding
inenting , vaccinatie
inertie , traagheid
infantiel , kinderlijk
infarct , plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
infaust , ongunstig
infectie , besmetting
infiltratie , vochtafzetting
inflammatie , ontsteking
influenza , griep
infusie , toedienen van vloeistoffen
infuus , vochttoediening in de bloedvaten
ingedikt aftreksel , extract
ingestie , innemen van voedsel en drank
ingewikkeld , complex
ingreep , interventie
inguinaal , met betrekking tot de liesstreek
inhalatie , inademing van dampen
inheems , endemisch
inherent , samengaand
inhibitie , remming
initiaal, initieel , beginnend
initiële dosis , aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
injectie , inspuiting
inklemming , incarceratie
innemen van voedsel en drank , ingestie
innervatie , zenuwwerking
innesteling , nidatie
inoperabel , niet meer heelkundig te behandelen
inotroop , van invloed op de hartspier
inplanting , implantatie
insertie , aanhechting
inslikken van lucht , aërofagie
insnijding , incisie
insomnia , slapeloosheid
inspiratie , inademing
inspuiting , injectie
instabiliteit , onbestendigheid
instillatie , indruppeling
instructie , order
insufficiëntie , onvoldoende werking
insufficiëntie , ontoereikende werking
insult , aanval
intact , in goede staat
integriteit , ongeschonden toestand
intelligentie , verstandelijke begaafdheid
intensiteit , sterkte
intentietremor , beving bij beweging
interactie , onderlinge beïnvloeding
intercostaal , tussen de ribben
interferentie , verstoring
interindividueel , van mens tot mens verschillend
intermediair , in het midden liggend
intermitterend , met onderbrekingen
intern , inwendig
interpretatie , uitleg
interstitieel , tussenliggend
intertrigo , wondpijn van de huid
interval , tussenperiode
interventie , ingreep
intervertebraal , tussen twee wervels
intestinaal , met betrekking tot de darm
intolerantie , onvermogen om te verdragen
intoxicatie , vergiftiging
intra-oculair , in het oog
intra-individueel , bij dezelfde mens verschillend
intramusculair , in de spier
intrathecaal , binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
intravasaal, intravasculair , binnen een bloedvat
intraveneus , in de ader
intrinsiek , wezenlijk
intubatie , inbrengen van een buis
invalideren , ongeldig maken
invasief , waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
invertsuiker , mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
involutie , natuurlijke veroudering
inwendig bekleedsel van bloed- en lymfvaten , endotheel
inwendig , intern
ionisatie , ontleding in ionen
ionogram , beeld van de ontleding in ionen
iridocyclitis , gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
iritis , regenboogvliesontsteking
irreversibel , onomkeerbaar
irrigatie , besproeiing
irrigatie , uitspoeling
irritatie , prikkeling
ischemie , plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
isoleren , afsluiten
isotonisch, isotoon , van gelijke druk als de omgeving

terug naar overzicht


jejunum , nuchtere darm
jeugdig persoon , adolescent
jeuk , pruritus
jeukend , prurigineus
jeukwerend , antiprurigineus
jichtknobbel , tofus
juveniel , met betrekking tot de jeugd

terug naar overzicht

kaakkramp , trismus
kalmerend middel , sedativum
kankergezwel , carcinoom
kankerverwekkend , carcinogeen
katabolisme , weefselafbraak
katalyseren , snel voort doen gaan
keelontsteking , faryngitis
keloïd , littekengezwel
kenmerk , parameter
kenmerkend , specifiek
keratitis , oogbindvliesontsteking
keratoconjunctivitis , ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies
keratolyticum , verwekend middel
keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren , polypeptide
keto-acidose , zuurvergiftiging bij suikerziekte
kiemdodende stof , germicide
kiemvrijheid , asepsis
kinderlijk , infantiel
kinetisch , wat beweging veroorzaakt
kinkhoest , pertussis
klassiek , bij uitstek
klein deeltje , partikel
kleine vetdruppel , micel
kleine, onderhuidse bloedingen , petechieën
kleinst mogelijke hoeveelheid , minimum
kleinste levend wezen , micro-organisme
klem , tetanus
klepje , valvula
kleurbaar met neutrale kleurstoffen , neutrofiel
kleurenband , spectrum
kleverigheid , viscositeit
klierontsteking , adenitis
klierweefsel , parenchym
klierziekte veroorzaakt door het toxoplasma , toxoplasmose
klinisch , onmiddellijk zichtbaar
kloof , fissuur
klopping van het hart , palpitatie
klopping , pulsatie
kneuzing , contusie
knobbelig , nodeus
koilonychie , lepeltjesnagels
koolhydraat , verbinding van koolstof
koorts , pyrexie
koortsig , febriel
koortsuitslag , herpes simplex
koortsverwekkend , pyrogeen
koortswerend middel , antipyreticum
koppeling , associatie
korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies , trachoom
korrelig vormsel , granula
kort voor en na de geboorte , perinataal
kortademigheid , dyspnoe
kortstondig bewustzijnsverlies , absence
koudvuur , gangreen
kraambed , puerperium
kraamvloed , lochia
kracht , potentie
krachteloosheid , asthenie
kramp van de luchtpijptakken , bronchospasme
kramp , spasme
krampachtig , spastisch
krampachtige achteroverstrekking van het lichaam , opisthotonus
krampstillend middel , spasmolyticum
kriebelziekte , ergotisme
kristallisatie , kristalvorming
kristalurie , aanwezigheid van kristallen in de urine
kristalvorming , kristallisatie
kromme lijn , curve
krop , struma
kruisallergie , overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
kruisinfectie , besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
kruisresistentie , gekruiste weerstand
kunstmatig , artificieel
kunstmatig lichaamsdeel , prothese
kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten , shunt
kunstnierbehandeling , dialyse
kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg , myeloom
kwaadaardig , maligne
kwaadaardig gezwel , sarcoom
kwaadaardige slijmvliesontsteking , difterie
kwab , lobus
kwalijk , nadelig
kwalitatief , naar de hoedanigheid
kwantitatief , met betrekking tot de hoeveelheid
kyste , blaas met stroperige inhoud
kystische fibrose , aandoening van exocriene klieren

terug naar overzicht


labiel , wankelbaar
laceratie , weefselverscheuring
lacrimaal , met betrekking tot tranen
lactatie , borstvoeding
lage bloeddruk , hypotensie
lamsvlies , amnion
laryngitis , slijmvliesontsteking van het strottehoofd
lassitudo , vermoeidheid
latent , sluimerend
latentietijd , tijd tussen prikkeling en reactie
lateraal , zijdelings
lavement , enema
laxativum , middel dat de stoelgang bevordert
lediging , depletie
leer van de ziekteoorzaken , etiologie
leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen , farmacodynamie
leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam , farmacokineticum
leer van de ziekteverschijnselen , symptomatologie
lensvormig , lenticulair
lenticulair , lensvormig
lepeltjesnagels , koilonychie
lesie , letsel
letaal , dodelijk
lethargie , ziekelijke slaaptoestand
letsel , lesie
leukemie , bloedkanker
leukocytair , met betrekking tot witte bloedlichaampjes
leukocytose , te veel witte bloedcellen
leukopenie , vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes
leukoplakie , witte vlekken
leukorroe , witte vloed
levend wezen , organisme
leveraandoening , cirrose
leverontsteking , hepatitis
leververgroting , hepatomegalie
levervlekken , chloasma
libido , geslachtsdrift
lichaamsvocht , humor
lichaamsvreemde stof , antigeen
lichamelijk , fysisch
lichenificatie , huidverdikking
lichte vorm van ziekelijke aandrift , hypomanie
lichte aanval van vallende ziekte , petit mal
lichtschuwheid , fotofobie
ligament , bindweefselband
ligging , presentatie
lijmvormend , collageen
lijnvormig , lineair
limbisch , met betrekking tot een rand
lineair , lijnvormig
lipide , vetachtige stof
lipodystrofie , stoornis in de vetstofwisseling
lipofiel , door vet aangetrokken
lipoproteïne , verbinding van eiwit en vetachtige stof
liposoom , vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin
liquifilm ,
liquor , vloeistof
littekengezwel , keloïd
littekenvorming , cicatrisatie
livedo , blauw-zwarte huidverkleuring
lobus , kwab
lochia , kraamvloed
locomotorisch , met betrekking tot verplaatsing
locoregionaal , in hetzelfde lichaamsdeel
lokaal , van beperkte omvang
lokalisatie , plaatsbepaling
longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken , bronchopneumonie
longontsteking , pneumonie
longziekte , pneumopathie
loopoor , otorroe
luchtdicht , hermetisch
luchtpijptak , bronchus
luchtverversing , ventilatie
luchtzucht , emfyseem
luetisch , door de geslachtsziekte veroorzaakt
lui oog , amblyopia, amblyopie
luisteren naar lichaamsgeruis , auscultatie
luizenplaag , pediculose
lumbaal , met betrekking tot de lende
lumbago , spit
lumen , natuurlijke holte
lusteloosheid , apathie
lustgevoelens bij seksuele opwinding , orgasme
luxatie , ontwrichting
lymfadenopathie , afwijking van de lymfklieren
lymfkliergezwel , lymfoom
lymfocytair , met betrekking tot witte bloedlichaampjes
lymfoom , lymfkliergezwel
lymphangitis , ontsteking van de lymfvaten
lyofilisaat , resultaat van vriesdroging
lytisch , oplossend

terug naar overzicht

maagkramp , gastralgie
maaguitgang , pylorus
maagwandontsteking , gastritis
maagzuur , pyrosis
maandstonden , menstruatie
maandstonden met gering bloedverlies , oligomenorroe
maceratie , verweking
macula , vlek
maculopapuleus , met vlekken gepaard
malabsorptie , gebrekkige opname van voedingsstoffen
malaise , gevoel van onwelzijn
malformatie , misvorming
maligne , kwaadaardig
mammair , met betrekking tot de vrouwelijke borstklier
manie , ziekelijke neiging
manifest , onmiddellijk herkenbaar
manifestatie , waarneembaar verschijnsel
manisch , ziekelijk aangelegd
mank lopen , claudicatie
mannelijk lid , penis
manuele behandeling , massage
massage , manuele behandeling
massief , sterk
masticatoir , met betrekking tot het kauwen
mastitis , ontsteking van de borstklier
mastocyt , mestcel
mastodynie , pijn in de borstklier
mastoiditis , ontsteking van het slaapbeen
maxillair , met betrekking tot de bovenkaak
maximaal , het grootst mogelijk
maximum , grootst mogelijke hoeveelheid
mechanisme , samenstel van bewegende delen
medegevoelig , sympathisch
mediaan , op de middellijn
mediator , hulpmiddel
medicament , medicijn
medicatie , voorschrijven van geneesmiddelen
medicijn , medicament
medicijnflesje , fiool
medicinaal , geneeskrachtig
mediëren , bemiddelen
medisch , geneeskundig
medullair , mergachtig
meeëter , comedo
meeëters , acne
meerwaardig , polyvalent
meewerkende oorzaak , factor
megacolon , vergrote karteldarm
megaloblastair , met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes
melaena , zwarte stoelgang
melanoom , ontaarde moedervlek
melanose , donkere verkleuring
melkvloed , galactorroe
membraan , dun vlies
menarche , eerste maandstonden
mengbaar , wat kan worden gemengd
mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker , invertsuiker
meningitis , hersenvliesontsteking
menopauze , overgangsjaren
menorragie , hevige maandstonden
menstruatie , maandstonden
mentaal , verstandelijk
mergachtig , medullair
mesentericus , met betrekking tot het darmscheil
mestcel , mastocyt
met betrekking tot het denkproces , cognitief
met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid , atopisch
met betrekking tot de kransslagaders , coronair
met betrekking tot de geslachtsorganen , genitaal
met betrekking tot de geslachtsorganen en de urinewegen , genito-urinair
met betrekking tot de luchtpijptakken en de longen , bronchopulmonair
met betrekking tot de hals en de nek , cervicaal
met betrekking tot bacteriën , bacteriologisch
met betrekking tot het dijbeen , femoralis
met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring verliezen , gramnegatief
met betrekking tot een hartboezem , atriaal
met betrekking tot de schedel , craniaal
met betrekking tot hartboezem en hartkamer , atrioventriculair
met betrekking tot een gewricht , articulair
met betrekking tot de mond en de keel , buccofaryngeaal
met "brede" uitwerking , breedspectrum
met betrekking tot het verlengde merg , bulbair
met betrekking tot de erfelijkheid , genetisch
met dezelfde kracht en uitwerking , bio-equivalent
met betrekking tot dunne darm en lever , enterohepatisch
met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen , cerebrovasculair
met betrekking tot aars en endeldarm , anorectaal
met betrekking tot een slagader en een ader , arterioveneus
met betrekking tot de kleine slagaders , arteriolair
met betrekking tot de schors , corticaal
met betrekking tot het staartuiteinde , caudaal
met betrekking tot de bejaardenzorg , geriatrisch
met betrekking tot een vloeibare oplossing , colloïdaal
met betrekking tot hersenen en ruggemerg , cerebrospinaal
met betrekking tot de kittelaar , clitoraal
met geurstof , aromatisch
met betrekking tot arbeid , energetisch
met betrekking tot het gehoor , auditief
met betrekking tot de grote hersenen , cerebraal
met betrekking tot het ongeboren kind , foetaal
met betrekking tot maag en slokdarm , gastro-oesofageaal
met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens , biochemisch
met betrekking tot het slakkehuis , cochleair
met betrekking tot een voorbode , auraal
met betrekking tot gifstoffen uit afgestorven bacteriën , endotoxisch
met betrekking tot het aangezicht , faciaal
met betrekking tot het oor , auriculair
met betrekking tot de kleine hersenen , cerebellair
met betrekking tot de aars en de geslachtsdelen , anogenitaal
met betrekking tot stoffen die voor de prikkeloverdracht zorgen , cholinerg, cholinergisch
met betrekking tot bacteriën die bij gramkleuring hun kleuring behouden , grampositief
met betrekking tot de groeischijf , epifysair
met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels , auto-immuun
met betrekking tot de vrouwenziekten , gynecologisch
met betrekking tot de aars , anaal
met betrekking tot afwijkingen in de vaatzenuwen , angioneuroticum
met betrekking tot ongeboren kind en moederkoek , foetoplacentaal
met betrekking tot het hart , cardiaal
met betrekking tot hartziekten , cardiologisch
met betrekking tot de buik , abdominaal
met betrekking tot gal , biliair
met betrekking tot besmettelijke ziekten , epidemiologisch
met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm , colorectaal
met betrekking tot hart en longen , cardiopulmonaal, cardiopulmonair
met betrekking tot alkali , alkalisch
met betrekking tot de voeding , alimentair
met inwendige afscheiding in de bloedstroom , endocrien
met betrekking tot de vaatkluwens , glomerulair
met betrekking tot de huid , cutaan
met betrekking tot de geslachtsklieren , gonadaal
met betrekking tot maag en darm , gastro-intestinaal
met betrekking tot de chromosomen , chromosomaal
met betrekking tot levende wezens , biologisch
met betrekking tot hart en ademhaling , cardiorespiratoir
met betrekking tot verslapping van hart en bloedvaten , diastolisch
met betrekking tot de ontlasting , faecaal
met betrekking tot de anatomie , anatomisch
met betrekking tot de spijsvertering , digestief
met betrekking tot elektrische verschijnselen in levend weefsel , elektrofysiologisch
met betrekking tot de luchtpijptakken , bronchiaal
met negatief geladen deeltjes , anionisch
met een doorschijnend omhulsel , filmcoated
met betrekking tot de bovenbuik , epigastrisch
met betrekking tot een stof die zout vormt , basaal
met betrekking tot de huidziekten , dermatologisch
met betrekking tot hart en bloedvaten , cardiovasculair
met betrekking tot maag en twaalfvingerige darm , gastro-duodenaal
met betrekking tot oog, huid en slijmvlies , oculomucocutaan
met betrekking tot de houding , postureel
met betrekking tot de hoeveelheid , kwantitatief
met betrekking tot een deel van de tussenhersenen , hypothalamisch
met betrekking tot verplaatsing , locomotorisch
met betrekking tot de lever , hepatisch
met betrekking tot de lende , lumbaal
met betrekking tot de longen , pulmonair
met betrekking tot de oogbewegingen , oculogyrisch
met betrekking tot een rand , limbisch
met betrekking tot het hersenaanhangsel , hypofysair
met betrekking tot de bovenkaak , maxillair
met vergrote moedercellen in de rode bloedlichaampjes , megaloblastair
met betrekking tot het licht , optisch
met betrekking tot de oogheelkunde , oftalmologisch
met betrekking tot het darmscheil , mesentericus
met betrekking tot zwelling , oncotisch
met betrekking tot de lichaamszorg , hygiënisch
met betrekking tot de leer van het bloed , hematologisch
met betrekking tot witte bloedlichaampjes , leukocytair
met betrekking tot de mond , oraal
met betrekking tot tranen , lacrimaal
met betrekking tot de oogkas , orbitaal
met betrekking tot het mannelijk lid , fallisch
met betrekking tot de bilnaad , perineaal
met betrekking tot de vrouwelijke borstklier , mammair
met betrekking tot de jeugd , juveniel
met betrekking tot het kauwen , masticatoir
met betrekking tot de schouder , humeralis
met betrekking tot de mond en het gelaat , orofaciaal
met vlekken gepaard , maculopapuleus
met vorming van een schijnbaar membraan , pseudomembraneus
met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten , orthopedisch
met betrekking tot oogziekten , oftalmisch
met betrekking tot de natuurkundige aspecten van de scheikunde , fysico-chemisch
met betrekking tot de kleinste levende wezens , microbiologisch
met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam , psychosomatisch
met betrekking tot de schouder en het schouderblad , humeroscapulair
met betrekking tot de darm , intestinaal
met onderbrekingen , intermitterend
met betrekking tot de weefselleer , histologisch
met betrekking tot de eierstokken , ovariaal, ovarieel
met betrekking tot de lichaamsvochten , humoraal
met betrekking tot de huid-oppervlakte , tegumentair
met betrekking tot de levercellen , hepatocellulair
met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt , psychomotorisch
met betrekking tot witte bloedlichaampjes , lymfocytair
met betrekking tot de kindergeneeskunde , pediatrisch
met betrekking tot een zenuwcel , neuronaal
met betrekking tot de kleinste deeltjes in een cel , microsomaal, microsomiaal
met betrekking tot het ooglid , palpebraal
met betrekking tot de liesstreek , inguinaal
met betrekking tot het gevoelsleven , psychologisch
met betrekking tot water en alcohol , hydro-alcoholisch
met inbegrip van , inclusief
met betrekking tot de bijschildklieren , parathyreoïd
met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden , immunologisch
met betrekking tot de endeldarm , rectaal
met betrekking tot de eerste weken na de geboorte , neonataal
met betrekking tot slijmvlies en trilharen , mucociliair
met betrekking tot een ziekelijke houding , neurotisch
met betrekking tot beweging , motorisch
met betrekking tot puisten , pustuleus
met betrekking tot zenuwen en spieren , neuromusculair
met betrekking tot schimmels , mycologisch
met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen , psychiatrisch
met betrekking tot neus en tranen , nasolacrimaal
met betrekking tot hormonen , hormonaal
met betrekking tot de neus , nasaal
met betrekking tot de spieren , musculair
met betrekking tot huid en slijmvliezen , mucocutaan
met betrekking tot nierziekten , nefrotisch
met betrekking tot lever en gal , hepatobiliair
met betrekking tot de zenuwen , neuraal
met betrekking tot de zenuwen , neurologisch
met betrekking tot hypnose , hypnotisch
met betrekking tot het autonome zenuwstelsel , neurovegetatief
met gewone bloeddruk , normotensief
met betrekking tot spanning , tonisch
met betrekking tot gifstoffen , toxicologisch
met betrekking tot het zicht , visueel
met betrekking tot de opbouw van een geheel , structureel
met betrekking tot de aders , veneus
met betrekking tot een zoutuitwasser , saluretisch
met betrekking tot de blaas , vesicaal
met betrekking tot de schaamspleet , vulvair
met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen , synaptisch
met betrekking tot het evenwichtsorgaan , vestibulair
met betrekking tot de wervels , vertebraal
met betrekking tot de borstkas , thoracaal
met betrekking tot de voeding van de weefsels , trofisch
met betrekking tot warmte , thermisch
met betrekking tot de schede , vaginaal
met betrekking tot het netvlies , retinaal
met betrekking tot tuberculose , tuberculeus
met betrekking tot geslachtsziekten , venerisch
met betrekking tot serum , serologisch
met betrekking tot de ingewanden , visceraal
met betrekking tot een bepaalde streek , regionaal
met betrekking tot de teelbal , testiculair
met betrekking tot de wervelkolom , spinaal
met betrekking tot de zwervende zenuw , vagaal
met betrekking tot kramp , spasmodisch
met betrekking tot misvormingen , teratologisch
met betrekking tot een onwillekeurige reactie , reflectoor, reflectorisch
met betrekking tot de ademhaling , respiratoir, respiratoor
met betrekking tot de mondholte , stomatologisch
met betrekking tot de slijmvliesbekleding , synoviaal
met betrekking tot het lichaam , somatisch
met betrekking tot de nier , renaal
met betrekking tot de bloedvaten , vasculair
met betrekking tot ziekteverschijnselen , symptomatisch
met betrekking tot een holte , sinusaal
met betrekking tot urine , urinair
met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers , systolisch
met betrekking tot de urine-wegen en de geslachtsorganen , urogenitaal
met betrekking tot het geraamte , skeletachtig
met betrekking tot een orgaanholte , ventriculair
met betrekking tot nieren en bloedvaten , renovasculair
metaboliet , stofwisselprodukt
metabolisatie , omzetting in de stofwisseling
metabolisme , stofwisseling
metaplasie , weefselvormverandering
metastase , uitzaaiing
meteorisme , windzucht
methemoglobinemie , aandoening van de bloedkleurstof
metrorragie , onregelmatige baarmoederbloeding
micel , kleine vetdruppel
micro-organisme , kleinste levend wezen
microbiologisch , met betrekking tot de kleinste levende wezens
microcirculatie , bloedsomloop door de kleinste slagaders
micrografie , zeer klein handschrift
microgram , miljoenste gram
microniseren , verpulveren
microscopisch , voor het blote oog onzichtbaar
microsomaal, microsomiaal , met betrekking tot de kleinste deeltjes in een cel
microsporum , huidschimmel met kleine sporen
microvillus , bijzonder kleine uitstulping van de celmembraan
mictie , waterlozing
middel tegen braken , antemeticum
middel tegen ontstekingsvocht , anti-exsudatief
middel tegen oplossing van vezelstof , antifibrinolyticum
middel dat de celdeling verhindert of vertraagt , antimitoticum
middel tegen schimmelziekte , antimycoticum
middel dat ontsteking tegengaat , antiphlogisticum
middel tegen ziekelijke neerslachtigheid , antidepressivum
middel dat kramp bedaart , antispasmodicum
middel tegen stuipen , anticonvulsivum
middel dat gifstof onschadelijk maakt , antitoxine
middel dat zwelling vermindert , decongestivum
middel dat adrenaline bevat , adrenolyticum
middel om weker te maken , emolliens
middel tegen aamborstigheid , anti-asthmaticum
middel dat bacteriën doodt , antibioticum
middel dat zuur tegengaat , anti-acidum
middel tegen verstopping , purgatief
middel dat de spieren ontspant , musculair relaxans
middel gebruikt bij geestesziekte , neurolepticum
middel dat de groei van gezwellen remt , oncolyticum
middel dat de stoelgang bevordert , laxativum
middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert , uricosuricum
middel tegen tuberculose , tuberculostaticum
middel dat bloedproppen oplost , thrombolyticum
middel dat opwindingstoestanden bedaart , tranquillizer
middel met opwekkende werking , sympathicomimeticum
middel dat ontspanning teweegbrengt , relaxans
middellijn , diameter
migraine , schele hoofdpijn
milieu , omgeving
miljoenste gram , microgram
miltvergroting , splenomegalie
miltvuur , anthrax
mimiek , gezichtsuitdrukking
mineralisatie , afzetting van kalkzouten
mineralocorticoïde , hormoon uit de bijnierschors
minimaal , het kleinst mogelijk
minimaliseren , als onbeduidend voorstellen
minimum , kleinst mogelijke hoeveelheid
miotisch , wat de pupil vernauwt
miskraam , abortus
misselijkheid , nausea
misvorming , malformatie
mitose , gewone celdeling
mobilisatie , beweeglijk maken
mobiliteit , beweeglijkheid
modificeren , wijzigen
modulator , plaatselijke stop in de weefsels
moederkoek , placenta
moeilijke stoelgang , obstipatie
mogelijk , potentieel
moleculair , bestaande uit moleculen
monitoring , bewaking
monocomponent , geneesmiddel zonder nevenbestanddelen
mononucleose , vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes
monotherapie , behandeling met één geneesmiddel
morbiditeit , ziektecijfer
morfinomimeticum , stof die als morfine werkt
mortaliteit , sterftecijfer
motiliteit , vermogen om spontaan te bewegen
motorisch , met betrekking tot beweging
mucociliair , met betrekking tot slijmvlies en trilharen
mucocutaan , met betrekking tot huid en slijmvliezen
mucolyticum , slijmoplossend middel
mucopurulent , slijmig en etterig
mucosa , slijmvlies
mucus , slijm
multidosis , grote hoeveelheid geneesmiddelen
multipara , vrouw die meer dan eens heeft gebaard
multipel botaantasting , myelomatose
multipel , veelvoudig
musculair , met betrekking tot de spieren
musculair relaxans , middel dat de spieren ontspant
musculatuur , spierstelsel
mutageen , wat verandering teweegbrengt
mutatie , sprongsgewijze verandering
mutisme , onvermogen om te spreken
myalgie , spierpijn
myasthenie , spierzwakte
mycobacterie , zuurvaste staafjesbacterie
mycologisch , met betrekking tot schimmels
mycose , door een schimmel veroorzaakte ziekte
mycotisch , door schimmels veroorzaakt
mydriaticum , pupilverwijder
myelomatose , multipel botaantasting
myeloom , kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg
myelosuppressie , remmende werking op het beenmerg
myelotoxisch , giftig voor het beenmerg
myocarditis , ontsteking van de hartspier
myopathie , spierziekte
myopie , bijziendheid
myositis , spierontsteking

terug naar overzicht

na de bevalling , post partum
na de overgangsjaren , postmenopauzaal
na een letsel , posttraumatisch
na een heelkundige ingreep , postoperatief
na de geboorte , postnataal
na de maaltijd , postprandiaal
naar het eind van de ledematen toe , distaal
naar de hoedanigheid , kwalitatief
naast de ader , paraveneus
nabelasting , afterload
nachtblindheid , hemeralopie
nachtelijk , nocturnus
nadelig , kwalijk
nadir , voetpunt
narcoticum , verdovend middel
nasaal , met betrekking tot de neus
nasleep van een ziekte , sequelae
nasolacrimaal , met betrekking tot neus en tranen
natriurese , uitscheiding van zouten met de urine
natuurlijk , galenisch
natuurlijke afbreekbaarheid , biodegradatie
natuurlijke holte , lumen
natuurlijke veroudering , involutie
nausea , misselijkheid
necrolyse , afsterving van weefsel
necrose , weefselversterf
neerslachtigheid , depressie
neerslag , precipitatie
nefritis , nierontsteking
nefroliet , niersteen
nefropathie , nierziekte
nefrotisch , met betrekking tot nierziekten
nefrotoxisch , giftig voor de nieren
negatief , afwezig
neiging tot geweld , agressiviteit
neiging , tendens
neonataal , met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
neoplastisch , gepaard gaand met nieuwvorming
nervositeit , zenuwachtigheid
netelroos , urticaria
netelroosschrift , dermografie
netvliesaandoening , retinopathie
netwerk van zenuwen of bloedvaten , plexus
neuraal , met betrekking tot de zenuwen
neuralgie , zenuwpijn
neuritis , zenuwontsteking
neurodermitis , huidaandoening met lichte zenuwstoornissen
neuroleptanalgesie , pijnstilling
neurolepticum , middel gebruikt bij geestesziekte
neurologisch , met betrekking tot de zenuwen
neuromusculair , met betrekking tot zenuwen en spieren
neuronaal , met betrekking tot een zenuwcel
neuropathie , zenuwziekte
neurotisch , met betrekking tot een ziekelijke houding
neurotoxisch , giftig voor het zenuwstelsel
neurotransmitter , overbrenger van de zenuwprikkel
neurovegetatief , met betrekking tot het autonome zenuwstelsel
neusbloeding , epistaxis
neusdrop , rinorroe
neusverkoudheid , rhinitis
neutralisatie , opheffing
neutrofiel , kleurbaar met neutrale kleurstoffen
neutropenie , tekort aan witte bloedlichaampjes
nevel , spray
neveneffect , bijwerking
nidatie , innesteling
nierbekkenontsteking , pyelitis
nierontsteking , nefritis
niersteen , verkalking in het nierbekken
niersteen , nefroliet
nierziekte , nefropathie
niet-giftig , atoxisch
niet meer heelkundig te behandelen , inoperabel
niet rechtstreeks , indirect
niet passend , inadequaat
niet zelfstandig werkzaam , passief
niet door een bijzondere oorzaak teweeggebracht , aspecifiek, niet-specifiek
niet algemeen voorkomend , sporadisch
niet-levend , anorganisch
niets , nihil
nihil , niets
nocturnus , nachtelijk
nodeus , knobbelig
nog niet verbeende plek in de schedel , fontanel
nog niet waarneembaar , subklinisch
noodlottig , fataal
normalisatie , in overeenstemming brengen met een norm
normotensief , met gewone bloeddruk
nosocomiaal , door verblijf in een ziekenhuis veroorzaakt
nu en dan voorkomend , occasioneel
nuchtere darm , jejunum
nullipara , vrouw die nog geen kind heeft gebaard
nummulair , ter grootte van een muntstuk
nutriënt , voedingsstof
nuttige longinhoud , vitale capaciteit
nycturie , verhoogde waterlozing 's nachts
nystagmus , oogsiddering

terug naar overzicht

obesitas , vetzucht
objectief , waarneembaar
observatie , waarneming
obsessie , dwangvoorstelling )
obstetrisch , verloskundig
obstipatie , moeilijke stoelgang
obstructie , verstopping
occasioneel , nu en dan voorkomend
occlusie , afsluiting
occult , verborgen
oculair , oog-; met betrekking tot het oog
oculogyrisch , met betrekking tot de oogbewegingen
oculomucocutaan , met betrekking tot oog, huid en slijmvlies
odor , reukzin
oedeem , waterzucht
oesophagitis , ontsteking van de slokdarm
oestrogeen , vrouwelijk hormoon
oftalmisch , met betrekking tot oogziekten
oftalmologisch , met betrekking tot de oogheelkunde
oligo-element , spoorelement
oligomenorroe , maandstonden met gering bloedverlies
oligurie , verminderde uitscheiding van urine
omgeving , milieu
omhulsel van de cel , celmembraan
omkeerbaar , reversibel
omslag van seronegatief naar seropositief , seroconversie
omstandigheid die de kans op ziekte vergroot , risicofactor
omvorming van stoffen binnen het levende weefsel , biotransformatie
omzetting , conversie
omzetting in de stofwisseling , metabolisatie
onafhankelijk van zuurstof , anaëroob
onbestendigheid , instabiliteit
onbeweeglijk maken , immobilisatie
oncolyticum , middel dat de groei van gezwellen remt
oncotisch , met betrekking tot zwelling
onder de huid toegediend , hypodermaal
onder verhoogde druk , hyperbaar
onder het spinnewebvlies gelegen , subarachnoïdaal
onder een kapsel , subcapsulair
onder de tong , sublinguaal
onder het oogbindvlies , subconjunctivaal
onderbreking van de galafvoer , cholestase
onderdeel , segment
onderdrukkend , suppressief
onderhuids , subcutaan
onderkoeling , hypothermie
onderlinge samenhang , correlatie
onderlinge afstemming , coördinatie
onderlinge beïnvloeding , interactie
ondervraging , anamnese
onderzoek van lichaamsholten , endoscopie
onderzoek van de hartslagcurves , elektrocardiografie
onderzoek van de blaas , cystoscopie
ongeldig maken , invalideren
ongelijkheid van de pupillen , anisocorie
ongeschonden toestand , integriteit
ongevoelig , refractair
ongewone verplaatsing , dislocatie
ongewone ontwikkeling , dysplasie
ongewoon langzame hartslag , bradycardie
ongunstig , infaust
onmiddellijk zichtbaar , klinisch
onmiddellijk herkenbaar , manifest
onomkeerbaar ) , irreversibel
onregelmatige hartslag , aritmie
onregelmatige baarmoederbloeding , metrorragie
onregelmatige, snelle hartslag , tachyaritmie
onrijpheid , immaturiteit
onschadelijke gastkiem , commensaal
ontaarde moedervlek , melanoom
ontgifting , detoxicatie, detoxificatie
onthouding , abstinentie
ontijdige hartsamentrekking , extrasystole
ontlasting , passage
ontlediging , evacuatie
ontleding , analyse
ontleding in ionen , ionisatie
ontmanning , castratie
ontoereikende werking , insufficiëntie
ontsmettingsmiddel , antisepticum
ontsteking van de galblaas , cholecystitis
ontsteking van de hartwand , endocarditis
ontsteking van de vaatkluwens in de nierschors , glomerulonephritis
ontsteking van maag en darm , gastro-enteritis
ontsteking van galwegen , cholangitis
ontsteking van de eierstokken en de eileiders , adnexitis
ontsteking van de haarzakjes , folliculitis
ontsteking van de eikel , balanitis
ontsteking van de dikke darm , colitis
ontsteking van het onderhuidse bindweefsel , cellulitis
ontsteking van een bloed- of lymfvat , angiitis, angitis
ontsteking van de luchtpijptak , bronchitis
ontsteking van de darmuitstulpingen , diverticulitis
ontsteking van de ingewanden , enteritis
ontsteking van een knobbel aan een gewrichtsuitsteeksel , epicondylitis
ontsteking van een slijmbeurs , bursitis
ontsteking van een ooglid , blefaritis
ontsteking van nier en nierbekken , pyelonephritis
ontsteking van het onderhuidse vetweefsel, panniculitis
ontsteking van de kronkeldarm , ileitis
ontsteking van meer dan één gewricht , polyarthritis
ontsteking van de papil , papillitis
ontsteking van verschillende zenuwen , polyneuritis
ontsteking van oogbindvlies en hoornvlies , keratoconjunctivitis
ontsteking van de hartspier , myocarditis
ontsteking van de alvleesklier , pancreatitis
ontsteking van de grijze stof van het ruggemerg , poliomyelitis
ontsteking van het slaapbeen , mastoiditis
ontsteking , inflammatie
ontsteking van de slokdarm , oesophagitis
ontsteking van de voorstanderklier , prostatitis
ontsteking van de borstklier , mastitis
ontsteking van het nagelbed , paronychia
ontsteking van de teelbal , orchitis
ontsteking rondom een gewricht , periarthritis
ontsteking van de lymfvaten , lymphangitis
ontsteking van de neuskeelholte , rhinopharyngitis
ontsteking van de urinebuis , urethritis
ontsteking van de schaamspleet en de schede , vulvovaginitis
ontsteking van het oogvlies , uveitis
ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp , tracheitis
ontsteking van de peesschede , tenosynovitis
ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen , tromboflebitis
ontsteking van de eileider , salpingitis
ontsteking van het mondslijmvlies , stomatitis
ontsteking van een bijholte van de neusholte , sinusitis
ontstekingsvocht , exsudaat
ontvanger , recipiënt
ontwikkeling in een bepaalde richting , differentiatie
ontwikkeling , evolutie
ontwrichting , luxatie
onvatbaar , immuun
onvatbaarheid voor een ziekte , immuniteit
onverenigbaar , incompatibel
onvermogen om te ruiken, anosmie
onvermogen om te verdragen , intolerantie
onvermogen om te spreken , mutisme
onvermogen tot geslachtsgemeenschap , impotentie
onvermogen om urine of ontlasting op te houden , incontinentie
onvoldoende aanvulling , decompensatie
onvoldoende werking van de geslachtsklieren , hypogonadisme
onvoldoende ontwikkeling , hypoplasie
onvoldoende werking , insufficiëntie
onvoldoende werking van de schildklier , hypothyroïdie
onvoldoende groei , hypotrofie
onvoldoende bloedtoevoer , hypovolemie
onvoldoende urinezuur in het bloed , hypourikemie
onvolkomen ontwikkeling , aplasie
onvruchtbaarheid , steriliteit
onwerkzaam , inactief
onwillekeurige bewegingen van vingers en tenen , athetose
onwillekeurige reactie , reflex
onzekere gang , ataxie
oöforectomie , heelkundige verwijdering van de eierstokken
oog-; met betrekking tot het oog , oculair
oogbindvliesontsteking , keratitis
oogsiddering , nystagmus
oogspoeling , collyrium
oor-neus-keelheelkunde , otorinolaryngologie
oorontsteking , otitis
oorsmeer , cerumen
oorspronkelijk , primair
oorsuizen , tinnitus
oorzakelijk , causaal
op zichzelf staande gebeurtenis , episode
op behoud gericht , conservatief
op de gewone plaats , in situ
op de middellijn , mediaan
op reuma gelijkend , reumatoïd
opalescent , bijna doorschijnend
opeenhoping , accumulatie
opgeblazenheid , flatulentie
opgewondenheid , excitatie
opheffing , neutralisatie
opheffing van uitdroging door toevoer van vocht , rehydratie
ophoping , adsorptie
ophouding , retentie
opiaat , opiumbevattend geneesmiddel
opisthotonus , krampachtige achteroverstrekking van het lichaam
opiumbevattend geneesmiddel , opiaat
oplettend , alert
oplossend , lytisch
oplossend geneesmiddel , solvens
oplossing , solutio
opname , absorptie
opneming in een ziekenhuis , hospitalisatie
oppervlakkige huidaandoening , eczeem
oppervlakkige beschadiging , erosie
opportunistisch , toevallig schadelijk
oprichting van het mannelijk lid , erectie
oprisping , eructatio
opslorping , resorptie
opsporing , detectie
optimaal , het beste
optisch , met betrekking tot het licht
opwekken van onvatbaarheid , immunisatie
opwekkend middel , stimulans
opwekking uit schijndood , resuscitatie
opwinding , agitatie
opzuiging , aspiratie
oraal , met betrekking tot de mond
orbitaal , met betrekking tot de oogkas
orchitis , ontsteking van de teelbal
order , instructie
organische ammoniakverbinding , amine
organisme , levend wezen
orgasme , lustgevoelens bij seksuele opwinding
oriëntatie , vermogen tot plaatsbepaling
orofaciaal , met betrekking tot de mond en het gelaat
orthopedisch , met betrekking tot de behandeling van misvormingen van beenderen en gewrichten
orthostatisch , wat bij rechtstaan optreedt
osmotisch , door wederzijdse doordringing veroorzaakt
ossiculum , beentje
ossificatie , beenvorming
osteoarthritis , gewrichtsontsteking tot op het bot
osteodystrofie , groeistoornis van het beenweefsel
osteolyse , verdwijning van beenweefsel
osteomalacie , beenverweking
osteomyelitis , botontsteking
osteoporose , botontkalking
osteotomie , uitsnijding van bot
otitis , oorontsteking
otorinolaryngologie , oor-neus-keelheelkunde
otorroe , loopoor
otosclerose , erfelijke doofheid
ototoxisch , schadelijk voor het oor
ovariaal, ovarieel , met betrekking tot de eierstokken
over het hele lichaam verspreid , systemisch
overbrenger van de zenuwprikkel , neurotransmitter
overbrenging , transmissie
overdosering , toediening van een te grote hoeveelheid
overdosis , te grote dosis
overdracht , transfer
overdreven , excessief
overdreven bezorgdheid om de eigen gezondheid , hypochondrie
overdrijving , aggravatie
overeenkomend met , analoog
overeenkomstig , homoloog
overeenstemmen met , corresponderen
overgangsjaren , menopauze
overgevoelig , allergisch
overgevoelig worden voor licht , fotosensibilisatie
overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid , kruisallergie
overgevoeligheid , allergie
overgevoeligheid voor licht , fotosensibiliteit
overgevoeligheidsbehandeling , desensibilisatie, desensitisatie
overheersing , dominantie
overmaat aan urinezuur in het bloed , hyperurikemie
overmaat aan vitamine , hypervitaminose
overmatig braken , hyperemesis
overmatige zweetafscheiding , hyperhidrosis
overmatige werking van de schildklier , hyperthyroïdie
overmatige prikkeling , hyperstimulatie
overmatige haargroei , hypertrichose
overmatige gevoeligheid , hyperesthesie
overmatige verhoorning van de huid , hyperkeratose
overmatige bewegingsdrang , hyperkinesie
overmatige beharing , hirsutisme
overmatige produktie van schildklierhormoon , thyrotoxicose
overplanting , trantie
ovulatie , eisprong
ovum , ei
oxydatie , verbinding met zuurstof
oxygenatie , verzadiging met zuurstof
oxytocisch , wat de bevalling bespoedigt

terug naar overzicht

pacemaker , gangmaker
palliatief , verzachtend
palpebraal , met betrekking tot het ooglid
palpitatie , klopping van het hart
pancreatitis , ontsteking van de alvleesklier
pancytopenie , vermindering van cellen in het bloed
panniculitis , ontsteking van het onderhuidse vetweefsel
papel , huidknobbeltje
papillair , van papillen voorzien
papillitis , ontsteking van de papil
papiloedeem , waterzucht van de papil
paracentese , doorprikking
paradoxaal , in strijd met de verwachting
parallel , evenwijdig
paralyse , verlamming
parameter , kenmerk
paranoia , achtervolgingswaan
paraplegie , verlamming aan beide zijden van het lichaam
parasitair , door parasieten veroorzaakt
parasympathicomimeticum , geneesmiddel dat de werking van het autonoom zenuwstelsel nabootst
parathyreoïd , met betrekking tot de bijschildklieren
paraveneus , naast de ader
parenchym , klierweefsel
parenteraal , door inspuiting
parese , gedeeltelijke verlamming
paresthesie , tinteling
pariëtaal , tot de wand behorend
paringspijn , dyspareunie
parkinsonisme , ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson
paronychia , ontsteking van het nagelbed
parotitis , bof
paroxismaal, paroxistisch , in aanvallen optredend
partikel , klein deeltje
partus , baring
passage , ontlasting
passend bij , adequaat
passief , niet zelfstandig werkzaam
pathogeen , stof die ziekte veroorzaakt
pathologisch , ziekelijk
patiënt , zieke
patiënt die gevaar loopt om ziek te worden , risicopatiënt
peak flow , hoogste uitademingssnelheid
pediatrisch , met betrekking tot de kindergeneeskunde
pediculose , luizenplaag
peesontsteking , tendinitis
pelvicus , tot het bekken behorend
pemphigus , etterblaasjes
penetratie , binnendringing
penicillinase , verhoogde weerstand tegen penseelschimmel
penis , mannelijk lid
peptisch , wat de spijsvertering bevordert
perceptie , waarnemingsvermogen
percutaan , door de huid heen
perforatie , doorboring
perfusie , vochttoediening
perianaal , rondom de aars
periarthritis , ontsteking rondom een gewricht
pericarditis , hartvliesontsteking
periduraal , rond het harde hersenvlies
perifeer , aan de buitenzijde
perinataal , kort voor en na de geboorte
perineaal , met betrekking tot de bilnaad
periode van herstel , convalescentie
periodiek, periodisch , wat op geregelde tijdstippen terugkeert
perioraal , rondom de mond
periorbitaal , rondom de oogkas
peristaltiek , darmbeweging
peritonitis , buikvliesontsteking
perivasculair , rondom de vaten
permanent , één of meer jaren durend
permanent , blijvend
permeabiliteit , doordringbaarheid
pernicieus , verderfelijk
peroperatief , tijdens een heelkundige ingreep
peroraal, per os , door de mond
persistens, persisterend , aanhoudend
persoonlijk , subjectief
perspiratio , huidademhaling
pertussis , kinkhoest
perversie, perversiteit , seksuele afwijking
pessarium , vrouwenring
petechieën , kleine, onderhuidse bloedingen
petit mal , lichte aanval van vallende ziekte
pH , waterstofexponent
pigmentatie , verkleuring
pijn in de bovenbuik , epigastralgie
pijn in de borstklier , mastodynie
pijnlijke maandstonden , dysmenorroe
pijnlijke urinelozing , dysurie
pijnlijke aandrang , tenesmus
pijnpunt , triggerzone
pijnstiller , analgeticum
pijnstilling , neuroleptanalgesie
pijnverdovend middel , anestheticum
pijpzweer , fistel
pilo-erectie , rechtop gaan staan van lichaamsharen
pityriasis , zemelenuitslag
plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen , reservoir
plaatsbepaling , lokalisatie
plaatselijk tekort aan bloedtoevoer , ischemie
plaatselijk , topisch
plaatselijke bloedeloosheid van weefsel , infarct
plaatselijke stop in de weefsels , modulator
placebo , geneesmiddel zonder werking
placenta , moederkoek
plant die van organisch afval leeft , saprofyt
plantaardige stof met suikerbestanddeel , glycoside
plasma-expander , geneesmiddel dat de druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt
plasmaproteïne , eiwit in het bloedplasma
plasminogeen , eiwit in het bloed, dat stolling teweegbrengt
pleuritis , borstvliesontsteking
plexus , netwerk van zenuwen of bloedvaten
plotseling , abrupt
plotseling en hevig , acuut
plotseling bewustzijnsverlies , syncope
plotselinge huiduitslag , eruptie
pneumonie , longontsteking
pneumopathie , longziekte
poliomyelitis , ontsteking van de grijze stof van het ruggemerg
polyarthritis , ontsteking van meer dan één gewricht
polydipsie , verhoogd dorstgevoel
polymorf , veelvormig
polyneuritis , ontsteking van verschillende zenuwen
polypeptide , keten van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren
polytherapie ,
polyurie , vermeerderde urinelozing
polyvalent , meerwaardig
populatie , bevolking
porfyrie , verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed
positief , aanwezig
post partum , na de bevalling
posterior , aan de achterkant
postmenopauzaal , na de overgangsjaren
postnataal , na de geboorte
postoperatief , na een heelkundige ingreep
postprandiaal , na de maaltijd
posttraumatisch , na een letsel
postureel , met betrekking tot de houding
potentialisering , versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander
potentie , kracht
potentieel , mogelijk
potentiëring , versterking
precipitatie , neerslag
precordiaal , vóór het hart
precursor , voorloper
predispositie , vatbaarheid
preëclampsie , aanvang van stuipen
preklinisch , voor de ziekte merkbaar wordt
preliminair , voorafgaand
preload , voorbelasting
prematuur , voortijdig
premedicatie , toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt
premenstrueel , voor de maandstonden
prenataal , voor de geboorte
preoperatief , voor de ingreep
preparaat , bereiding
preputium , voorhuid
presentatie , ligging
presynaptisch ,
preventie , voorkoming
priapisme , aanhoudende oprichting van het mannelijk lid
prik , punctie
prikkeling , irritatie
primair , oorspronkelijk
primitief ééncellig organisme , protozoön
primovaccinatie , eerste inenting met pokstof
procedure , werkwijze
procreatie , voortplanting
proctitis , endeldarmontsteking
produktie , voortbrenging
produktief , voortbrengend
proef , test
proefondervindelijk , experimenteel
profylaxe , voorbehoeding
progestageen , zwangerschapshormoon
prognose , voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte
progressief , voortschrijdend
prolaps , uitzakking
proliferatie , snelle vermenigvuldiging
proportioneel , evenredig
proptosis , uitpuiling van het oog
propulsief , voortstuwend
prostaglandine , vetzuur in het lichaam
prostatisme , vergroting van de voorstanderklier
prostatitis , ontsteking van de voorstanderklier
protease , eiwitsplitsende giststof
proteïne , eiwit
proteolytisch , eiwitsplitsend
prothese , kunstmatig lichaamsdeel
protozoön , primitief ééncellig organisme
protrombine , bloedstollingsfactor
protrusie , uitpuiling
proximaal , het dichtst bij
prurigineus , jeukend
pruritus , jeuk
pseudomembraneus , met vorming van een schijnbaar membraan
pseudotumor , schijngezwel
psoriasis , schubziekte
psychiatrisch , met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
psychisch , geestelijk
psychogeen , door de geest veroorzaakt
psycholepticum , geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
psychologisch , met betrekking tot het gevoelsleven
psychomotorisch , met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
psychose , geestelijke stoornis
psychosomatisch , met betrekking tot het verband tussen geest en lichaam
psychotroop , wat de geest beïnvloedt
ptosis , verzakking
puberteit , rijpheid
puerperium , kraambed
pulmonair , met betrekking tot de longen
pulsatie , klopping
punctie , prik
puntvormige bloedingen , purpura
pupildilatatie , pupilverwijding
pupilverwijder , mydriaticum
pupilverwijding , pupildilatatie
purgatief , middel tegen verstopping
purpura , puntvormige bloedingen
purulent , etterig
pustuleus , met betrekking tot puisten
pyelitis , nierbekkenontsteking
pyelonephritis , ontsteking van nier en nierbekken
pylorus , maaguitgang
pyodermie , etterige huidziekte
pyogeen , etterverwekkend
pyrexie , koorts
pyrogeen , koortsverwekkend
pyrosis , maagzuur

terug naar overzicht

QRS-complex ,
QT-interval ,
quaternair , viertallig

terug naar overzicht


raad , advies
radioactiviteit , gevaarlijke straling
radiografie , fotograferen d.m.v. röntgenstralen
radiologisch ,
radiotherapie , bestraling
ragade , scheurtje
rangschikking , classificatie
raynaudfenomeen , bleekheid van vingers of tenen
reabsorptie , terugresorptie
reactie , terugwerking
reactie veroorzaken , reageren
reactivering , weer actief maken
reactiviteit , vermogen om te reageren
reageermiddel , reagens
reagens , reageermiddel
reageren , reactie veroorzaken
rebound-effect , terugslag
recept , voorschrift
receptor , bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels
rechtop gaan staan van lichaamsharen , pilo-erectie
rechtstreeks , direct
recidief , wederinstorting
recipiënt , ontvanger
recombinant , DNA waarin een stukje vreemd DNA is ingelast
reconstitutie , bijeenbrengen van verschillende componenten
reconvalescentie , herstel na een ziekte
rectaal , met betrekking tot de endeldarm
recuperatie , herstel van krachten
recurrerend , terugkomend
reductie , scheikundige herleiding
referentie , verwijzing
reflectoor, reflectorisch , met betrekking tot een onwillekeurige reactie
reflex , onwillekeurige reactie
reflux , terugvloeiing
refractair , ongevoelig
regeling in verband met de toediening van geneesmiddelen , doseringsregime
regelmatige reeks , cyclus
regenboogvliesontsteking , iritis
regeneratie , herstelgroei
regio , streek
regionaal , met betrekking tot een bepaalde streek
regressie , achteruitgang
regulatie , aanpassing aan de normale toestand
regurgitatie , terugstroming
rehydratie , opheffing van uitdroging door toevoer van vocht
reïnfectie , hernieuwde besmetting
rekbaar , elastisch
relaxans , middel dat ontspanning teweegbrengt
relevant , essentieel
remissie , tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen
remmende werking op het beenmerg , myelosuppressie
remming , inhibitie
renaal , met betrekking tot de nier
renine , giststof die de bloeddruk beïnvloedt
renovasculair , met betrekking tot nieren en bloedvaten
repetitief , zich herhalend
replicatie ,
reproduktie , vermenigvuldiging
research , wetenschappelijk onderzoek
resectie , uitsnijding
reservoir , plaats waar ziekteverwekkers zich kunnen ophopen
residuaal, residueel , achterblijvend
resistent , bestand tegen
resorptie , opslorping
respiratoir, respiratoor , met betrekking tot de ademhaling
respons , antwoord
restless legs , rusteloze benen
resultaat van vriesdroging , lyofilisaat
resuscitatie , opwekking uit schijndood
retard , vertraagde opneming in het lichaam
retardatie , vertraging
retentie , ophouding
retinaal , met betrekking tot het netvlies
retinopathie , netvliesaandoening
retractie , terugtrekking
retrobulbair , achter de oogbol
retrograad , teruggaand
retrosternaal , achter het borstbeen
reukzin , odor
reumatoïd , op reuma gelijkend
reutelgeruis , rhonchus
revaluatie , herwaardering
reversibel , omkeerbaar
revulsief , afleidend
rhinitis , neusverkoudheid
rhinopharyngitis , ontsteking van de neuskeelholte
rhonchus , reutelgeruis
rickets , Engelse ziekte
rigiditeit , stijfheid
rijpheid , puberteit
rinorroe , neusdrop
riool , cloaca
risicofactor , omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
risicopatiënt , patiënt die gevaar loopt om ziek te worden
ritmisch samentrekkend , clonisch
rode loop , dysenterie
rodehond , rubella
rond het harde hersenvlies , periduraal
rondom de vaten , perivasculair
rondom de aars , perianaal
rondom de mond , perioraal
rondom de oogkas , periorbitaal
röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld , tomografie
röntgenfoto van de urinewegen , urografie
roodheid van de huid , erytheem
roodvonk , scarlatina
rottend , septisch
routinematig , zoals gewoonlijk
rubella , rodehond
ruptuur , verscheuring
rusteloosheid , acathisie
rusteloze benen , restless legs

terug naar overzicht

S-vormig , sigmoïd
salicylisme , vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten
saline , zouthoudend
salivatie , speekselvloed
salpingitis , ontsteking van de eileider
saluretisch , met betrekking tot een zoutuitwasser
samengaand , inherent
samengegroeid , concreet
samenklontering , aggregatie
samenstel van bewegende delen , mechanisme
samenstelling , synthese
samentrekkend , adstringerend
samentrekking , contractie
samenwerkend , synergistisch
saprofyt , plant die van organisch afval leeft
sarcoom , kwaadaardig gezwel
scabies , schurft
scarlatina , roodvonk
schadelijk voor het ongeboren kind , foetotoxisch
schadelijk voor het oor , ototoxisch
scheefhals , torticollis
scheelzien , strabismus
scheikundig , chemisch
scheikundig bereide stof tegen ziekteverwekkers , chemotherapeuticum
scheikundige herleiding , reductie
schele hoofdpijn , migraine
scherpstelling van het oog , accommodatie
scherpte , acuïteit
scheurtje , ragade
schijfvormig , discoïd
schijngezwel , pseudotumor
schilferend , squameus
schimmel , fungus
schimmelwerend , fungistatisch
schimmelziekte van huid en slijmvliezen , candidiasis
schimmelziekte van de huid , dermatomycose
schimmelziekte aan de voet , tinea pedis
schizofrenie , gespleten persoonlijkheid
schok , shock
schoonheidsmiddel , cosmeticum
schors , cortex
schubziekte , psoriasis
schudding , commotio
schurft , scabies
sciatica , heupjicht
sclera , harde oogrok
sclerose , ziekelijke verharding
scotoom , blinde vlek in het gezichtsveld
seborroe , talgvloed
secretie , afscheiding
secundair , bijkomstig
sedativum , kalmerend middel
sedentair , wie een zittend leven leidt
sediment , bezinksel
sedimentatie , bezinking
segment , onderdeel
seksuele afwijking , perversie, perversiteit
sekwester , dood weefsel
selectief , uitkiezend
semisynthetisch , van scheikundige oorsprong
seniliteit , geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen
sensibilisatie , gevoelig maken
sensorieel, sensorisch , zintuiglijk
septikemie , bloedvergiftiging
septisch , rottend
septum , tussenschot
sequelae , nasleep van een ziekte
seroconversie , omslag van seronegatief naar seropositief
serologisch , met betrekking tot serum
serum , bloedwei
shock , schok
shunt , kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten
sigmoïd , S-vormig
significant , belangrijk
simultaan , gelijktijdig
singultus , hik
sinusaal , met betrekking tot een holte
sinusitis , ontsteking van een bijholte van de neusholte
skeletachtig , met betrekking tot het geraamte
slaapverwekkend , soporatief, soporeus
slaapwandelen , somnambulisme
slagaderbreuk , aneurysma
slagaderlijk , arterieel
slangetje , catheter
slap , flaccidus
slapeloosheid , insomnia
slaperigheid , somnolentie
slepend , chronisch
slijm , mucus
slijmig en etterig , mucopurulent
slijmoplossend middel , mucolyticum
slijmvlies , mucosa
slijmvliesaandoening , catarre
slijmvliesontsteking van het strottehoofd , laryngitis
slikstoornis , dysfagie
sluimeren van een ziektekiem , incubatie
sluimerend , latent
sluitspier , sphincter
smaakstoornis , dysgeusie
snel voort doen gaan , katalyseren
snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen , tachyfylaxie
snelle vermenigvuldiging , proliferatie
snelle hartslag , tachycardie
snijdend , incisief
solutio , oplossing
solvens , oplossend geneesmiddel
somatisch , met betrekking tot het lichaam
somatotrofine , groeihormoon
sombere grondstemming , dysforie
somnambulisme , slaapwandelen
somnolentie , slaperigheid
soort , species
soporatief, soporeus , slaapverwekkend
souffle , hartgeruis
spanning , stress
spasme , kramp
spasmodisch , met betrekking tot kramp
spasmolyticum , krampstillend middel
spasticiteit , verhoogde spierspanning
spastisch , krampachtig
spatader , varix
species , soort
specifiek , kenmerkend
spectrum , kleurenband
speekselvloed , salivatie
spermatogenese , vorming van zaadcellen
spermicide , stof die zaadcellen doodt
sphincter , sluitspier
spier die zelfstandig werkt , agonist
spierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel , curariseren
spierontsteking , myositis
spierpijn , myalgie
spierslapte , atonie
spierspanning , tonus
spierstelsel , musculatuur
spiertrillen , fasciculatie
spierziekte , myopathie
spierzwakte , myasthenie
spinaal , met betrekking tot de wervelkolom
spit , lumbago
splenomegalie , miltvergroting
splitsing van scheikundige verbindingen onder opneming van water , hydrolyse
spondylitis , wervelontsteking
spoorelement , oligo-element
sporadisch , niet algemeen voorkomend
spotting , doorbraakbloeding
spraakstoornis , afasie
spray , aërosol
spray , nevel
sprongsgewijze verandering , mutatie
sputum , fluim
squameus , schilferend
staafvormige bacterie , bacil
stabilisatie , evenwichtstoestand
stabiliteit , duurzaamheid
stand , status
standaarddosis , gebruikelijke hoeveelheid
standaardiseren , tot een éénheid brengen
stase , stilstand
statistisch , cijfermatig berekend
status , stand
staven , documenteren
steady state , evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik
steatorroe , vetontlasting in grote hoeveelheid
steatose , vervetting
steenpuistziekte , furunculose
stelselmatig , systematisch
stemspleet , glottis
stenose , vernauwing
sterftecijfer , mortaliteit
sterilisatie , het doden van ziektekiemen
steriliteit , onvruchtbaarheid
sterk , massief
sterkte van een oplossing , concentratie
sterkte , intensiteit
steroïd , verbinding afgeleid van koolwaterstof
stijfheid , rigiditeit
stilstand , stase
stimulans , opwekkend middel
stimulerende middelen , doping
stoelgang , defecatie
stof die de galvorming bevordert , cholereticum
stof die schimmels doodt , fungicidum
stof waarmee organen zichtbaar kunnen worden gemaakt , contrastmiddel, constrast-stof
stof die de toename van bacteriën belemmert , bacteriostaticum
stof die zout vormt , base
stof die de werking van his-tamine vermindert , antihistaminicum
stof die de werking van een weefselhormoon onderdrukt , anticholinergicum
stof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat , anti-oxydans
stof die overgevoeligheid veroorzaakt , allergeen
stof die de bloedstolling vertraagt of belet , anticoagulans
stof die ziekte veroorzaakt , pathogeen
stof die als morfine werkt , morfinomimeticum
stof die de schildklierwerking remt , thyrostaticum
stof , substantie
stof waarop een giststof inwerkt , substraat
stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert , vasopressor
stof die zaadcellen doodt , spermicide
stofwisseling , metabolisme
stofwisselprodukt , metaboliet
stolling , coagulatie
stomatitis , ontsteking van het mondslijmvlies
stomatologisch , met betrekking tot de mondholte
stoornis in de spierspanning , dystonie
stoornis in de vetstofwisseling , lipodystrofie
strabismus , scheelzien
streek , regio
strekken , extensie
strelend geneesmiddel , demulcens
stremming , blok
stress , spanning
stria , huidstriem
structureel , met betrekking tot de opbouw van een geheel
struma , krop
stuip , convulsie
stuipen , eclampsie
stupor , verminderd bewustzijn
subacuut , van betrekkelijk korte duur
subarachnoïdaal , onder het spinnewebvlies gelegen
subcapsulair , onder een kapsel
subconjunctivaal , onder het oogbindvlies
subcutaan , onderhuids
subjectief , persoonlijk
subklinisch , nog niet waarneembaar
sublinguaal , onder de tong
substantie , stof
substitutie , vervanging
substraat , stof waarop een giststof inwerkt
suikerziekte , diabetes
superinfectie , bijkomende besmetting
supervisie , toezicht
supine ,
supplement , bijvoeging
suppositorium , zetpil
suppressief , onderdrukkend
suppuratie , ettering
supraventriculair , boven de hartkamers
surditas , doofheid
suspensie , vloeistof met onoplosbare deeltjes
sympathicomimeticum , middel met opwekkende werking
sympathisch , medegevoelig
symptomatisch , met betrekking tot ziekteverschijnselen
symptomatologie , leer van de ziekteverschijnselen
symptoom , ziekteverschijnsel
synaptisch , met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen
syncope , plotseling bewustzijnsverlies
syndroom , ziektebeeld
synergistisch , samenwerkend
synoviaal , met betrekking tot de slijmvliesbekleding
synovitis , gewrichtsvliesontsteking
synthese , samenstelling
systematisch , stelselmatig
systemisch , over het hele lichaam verspreid
systolisch , met betrekking tot de samentrekking van de hartkamers

terug naar overzicht

taak , functie
tachyaritmie , onregelmatige, snelle hartslag
tachycardie , snelle hartslag
tachyfylaxie , snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen
talgvloed , seborroe
tandaanslag , tandplaque
tandbederf , cariës
tandenkrijgen , dentitie
tandplak , tandsteen
tandplaque , tandaanslag
tandsteen , tandplak
tandvleesontsteking , gingivitis
tardief , wat laat tot uiting komt
te grote hoeveelheid suiker in de urine , glucosurie
te veel witte bloedcellen , leukocytose
te groot bloedvolume , hypervolemie
te laag gehalte aan bloedsuiker , hypoglykemie
te grote dosis , overdosis
te hoge kaliumspiegel in het bloed , hyperkaliëmie
tegen gezwellen gericht , antitumoraal
tegen ziekteverwekkers gericht , antimicrobieel
tegen de infectieverwekker gericht , anti-infectieus
tegen snelle groei gericht , antiproliferatief
tegen bacteriën gericht , antibacterieel
tegenaanwijzing , contra-indicatie
tegengif , antidotum
tegenwerker , antagonist
tegumentair , met betrekking tot de huid-oppervlakte
tekort , deficiëntie
tekort aan vitamine , hypovitaminose
tekort aan witte bloedlichaampjes , neutropenie
tekortschietende ademhaling , hypoventilatie
teleangiëctasie , verwijding van de bloedvaten
tendens , neiging
tendinitis , peesontsteking
tenesmus , pijnlijke aandrang
tenosynovitis , ontsteking van de peesschede
tensie , druk
tensio-actief , van invloed op de oppervlaktespanning
ter grootte van een muntstuk , nummulair
teratogeen , wat misvormingen veroorzaakt
teratologisch , met betrekking tot misvormingen
terminaal , in het eindstadium
teruggaand , retrograad
terugkomend , recurrerend
terugkoppeling , feedback
terugresorptie , reabsorptie
terugslag , rebound-effect
terugstroming , regurgitatie
terugtrekking , retractie
terugvloeiing , reflux
terugwerking , reactie
test , proef
testiculair , met betrekking tot de teelbal
tetanie , verhoogde spierprikkelbaarheid
tetanus , klem
teveel aan afbraakprodukten in het bloed , creatininemie
thalamus , grijze stof van de tussenhersenen
theoretisch , wat niet in de werkelijkheid voorkomt
therapeutisch , genezend
therapie , behandeling
thermisch , met betrekking tot warmte
thermoregulatie , handhaving van warmte-evenwicht
thoracaal , met betrekking tot de borstkas
thrombolyticum , middel dat bloedproppen oplost
thrombus , bloedprop
thyrostaticum , stof die de schildklierwerking remt
thyrotoxicose , overmatige produktie van schildklierhormoon
tic , zenuwtrekking
tijd tussen prikkeling en reactie , latentietijd
tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen , remissie
tijdens een heelkundige ingreep , peroperatief
tinea pedis , schimmelziekte aan de voet
tinnitus , oorsuizen
tinteling , paresthesie
titer , hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
toedienen van vloeistoffen , infusie
toediening van geneesmiddelen bij hartziekten , digitalisatie
toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt , premedicatie
toediening van een te grote hoeveelheid , overdosering
toegevoegd , additioneel
toename van het stikstofgehalte van het bloed , azotemie
toename van het aantal eosinofiele cellen in het bloed , eosinofilie
toenemend , cumulatief
toepassing , applicatie
toestand waarin iemand verkeert , conditie
toets , criterium
toetsing , assay
toevallig , accidenteel
toevallig schadelijk , opportunistisch
toevoeging , additivum
toevoegsel , adjuvans
toezicht , supervisie
tofus , jichtknobbel
tolerantie , verdraagzaamheid
tomografie , röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld
tongontsteking , glossitis
tonisch , met betrekking tot spanning
tonsillitis , amandelontsteking
tonus , spierspanning
topisch , plaatselijk
torsade de pointes , heel snelle hartwerking
torsie , draaiing
torticollis , scheefhals
tot de wand behorend , pariëtaal
tot het bekken behorend , pelvicus
tot een éénheid brengen , standaardiseren
toxemie , bloedvergiftiging door organische gifstof
toxiciteit , giftigheid
toxicologisch , met betrekking tot gifstoffen
toxicomanie , verslaving aan gifstof
toxine , gifstof
toxisch , giftig
toxoplasmose , klierziekte veroorzaakt door het toxoplasma
traagheid , inertie
tracheitis , ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
trachoom , korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
tractus , vezelbundel
tranquillizer , middel dat opwindingstoestanden bedaart
transaminase , giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
transcutaan , door de huid heen toegediend
transdermaal , door de huid
transfer , overdracht
transformatie , verandering
transfusie , inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
transit , doorvoer
transitoir, transitoor , van voorbijgaande aard
transmissie , overbrenging
transplantatie , overplanting
transuretraal , door de urinebuis
trap van ontwikkeling , fase
trapsgewijs , gradueel
traumatisch , door een letsel ontstaan
tremor , beving
tricyclisch ,
triggerzone , pijnpunt
trismus , kaakkramp
trivalent , driewaardig
trofisch , met betrekking tot de voeding van de weefsels
trombo-embolie , bloedvatverstopping door bloedprop
trombocytopenie , verlaagd aantal bloedplaatjes
trombocytose , verhoogd aantal bloedplaatjes
tromboflebitis , ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
trombose , vorming van bloedprop in bloedvat of hart
trommelholte , tympanum
tuba, tube , buis
tuberculeus , met betrekking tot tuberculose
tuberculostaticum , middel tegen tuberculose
tubulair, tubuleus , buisvormig
tumor , gezwel
turnover , verloop
tussen twee wervels , intervertebraal
tussen de ribben , intercostaal
tussenliggend , interstitieel
tussenperiode , interval
tussenschot , septum
twaalfvingerige darm , duodenum
tympanum , trommelholte

terug naar overzicht

uit gewoonte , habitueel
uit de apotheek , farmaceutisch
uitademing , expiratie
uitblijven van urinevorming , anurie
uitdroging , dehydratatie, dehydratie
uitdroging van het hoornvlies , xeroftalmie
uiteenval , dissociatie
uiterst , extreem
uitkiezend , selectief
uitkrabbing , curettage
uitleg , interpretatie
uitpuiling van het oog , exoftalmie
uitpuiling van het oog , proptosis
uitpuiling , protrusie
uitputting van het lichaam , cachexie
uitrekking , distensie
uitscheiding , excretie
uitscheiding van zouten met de urine , natriurese
uitslag op de slijmvliezen , enantheem
uitsnijding van bot , osteotomie
uitsnijding , resectie
uitspoeling , irrigatie
uitspraakgebrek , dysartrie
uitstorting , effusie
uittrekking , extractie
uitwendig , extern
uitwerking , effect
uitzaaien , dissemineren
uitzaaiing , metastase
uitzakking , prolaps
ulceratie , verzwering
ulcerogeen , wat zweervorming bevordert
ulcus pepticum , zweer van het maag-darmkanaal
ulcus , zweer
ulcus cruris , zweer aan het onderbeen
ulna , ellepijp van de onderarm
uniform , éénvormig
unilateraal , éénzijdig
unit-dosis , gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
uremie , bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
urethritis , ontsteking van de urinebuis
urgentie , dringende noodzaak
uricosuricum , middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
urinair , met betrekking tot urine
urinedrijvend middel , diureticum
urogenitaal , met betrekking tot de urine-wegen en de geslachtsorganen
urografie , röntgenfoto van de urinewegen
urticaria , netelroos
uterus , baarmoeder
uveitis , ontsteking van het oogvlies

terug naar overzicht

vaatontsteking , vasculitis
vaatverbinding , anastomose
vaatvernauwing , vasoconstrictie
vaatverwijding , vasodilatatie
vaccin , entstof
vaccinatie , inenting
vaccinia , ziektetoestand na inenting
vagaal , met betrekking tot de zwervende zenuw
vaginaal , met betrekking tot de schede
vagolitisch , alsof de werking van de zwervende zenuw onderbroken is
vagotonie , verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
validiteit , geldigheid
vallende ziekte , epilepsie
valvula , klepje
van het grootste belang , fundamenteel
van de wang , buccaal
van een mantel voorzien , enteric-coated
van binnen uit , endogeen
van gelijke druk als de omgeving , isotonisch, isotoon
van invloed op de hartspier , inotroop
van mens tot mens verschillend , interindividueel
van onbekende oorzaak , idiopathisch
van papillen voorzien , papillair
van beperkte omvang , lokaal
van dezelfde oorsprong , identiek
van invloed op de omvang van bloedvaten , vasomotorisch
van invloed op de spanning van bloedvaten , vasoactief
van voorbijgaande aard , transitoir, transitoor
van invloed op de oppervlaktespanning , tensio-actief
van scheikundige oorsprong , semisynthetisch
van betrekkelijk korte duur , subacuut
variabiliteit , veranderlijkheid
variatie , geringe afwijking
varicella , waterpokken
varix , spatader
vasculair , met betrekking tot de bloedvaten
vasculitis , vaatontsteking
vasoactief , van invloed op de spanning van bloedvaten
vasoconstrictie , vaatvernauwing
vasodilatatie , vaatverwijding
vasomotorisch , van invloed op de omvang van bloedvaten
vasopressor , stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
vasthechting , fixatie
vaststelling van een ziekte , diagnose
vatbaarheid voor een ziekte , diathese
vatbaarheid , predispositie
veelvormig , polymorf
veelvoudig , multipel
vegetatief , buiten het bewustzijn om
vehiculum , drager
venerisch , met betrekking tot geslachtsziekten
veneus , met betrekking tot de aders
ventilatie , luchtverversing
ventraal , aan de buikzijde
ventriculair , met betrekking tot een orgaanholte
verandering , transformatie
veranderlijkheid , variabiliteit
verbetering , correctie
verbinding , combinatie
verbinding van koolstof , koolhydraat
verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst , elektrolyt
verbinding met zuurstof , oxydatie
verbinding van een stof met water , hydratatie, hydratie
verbinding van eiwit en vetachtige stof , lipoproteïne
verbinding afgeleid van koolwaterstof , steroïd
verborgen , occult
verdeling , distributie
verderfelijk , pernicieus
verdovend middel , narcoticum
verdoving , anesthesie
verdraagzaamheid , tolerantie
verdwijning van kleurstof , depigmentatie
verdwijning van beenweefsel , osteolyse
vereenzelviging , identificatie
verergering , exacerbatie
vergiftiging , intoxicatie
vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten , salicylisme
vergroeiing , adhesie
vergrote karteldarm , megacolon
vergroting van de voorstanderklier , prostatisme
verharding , induratie
verhoogd gevoel van welzijn , euforie
verhoogd dorstgevoel , polydipsie
verhoogd vetgehalte in het bloed , hyperlipidemie
verhoogd suikergehalte in het bloed , hyperglykemie
verhoogd koolzuurgehalte in het bloed , hypercapnie, hypercarbie
verhoogd aantal bloedplaatjes , trombocytose
verhoogde afscheiding , hypersecretie
verhoogde weerstand tegen penseelschimmel , penicillinase
verhoogde gevoeligheid , hypersensitiviteit
verhoogde waterlozing 's nachts , nycturie
verhoogde beantwoording van prikkels , hyperreflexie
verhoogde pijngevoeligheid , hyperalgesie, hyperalgie
verhoogde bloeddruk , hypertensie
verhoogde lichaamstemperatuur , hyperthermie
verhoogde spanning , hypertonie
verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors , hyperaldosteronisme
verhoogde spierprikkelbaarheid , tetanie
verhoogde spierspanning , spasticiteit
verkalking , calcificatie
verkalking in het nierbekken , niersteen
verkleuring , pigmentatie
verkozen , electief
verlaagd aantal bloedplaatjes , trombocytopenie
verlaagde spierspanning , hypotonie
verlaagde kaliumspiegel van het bloed , hypokaliëmie
verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog , cycloplegie
verlamming , paralyse
verlamming aan beide zijden van het lichaam , paraplegie
verlangzaming van de bewegingen , bradykinesie
verlies van besef voor tijd en ruimte , desoriëntatie
verloop , turnover
verloskundig , obstetrisch
vermannelijking , virilisatie
vermeerderde urinelozing , polyurie
vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes , mononucleose
vermenging van twee ongelijksoortige stoffen , diffusie
vermenging , incorporatie
vermenigvuldiging , reproduktie
verminderd bewustzijn , stupor
verminderde uitscheiding van urine , oligurie
vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel , depolarisatie
vermindering van het aantal korrelcellen in het bloed , agranulocytose
vermindering van granulocyten in het bloed , granulocytopenie
vermindering van cellen in het bloed , pancytopenie
vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes , leukopenie
vermoeidheid , lassitudo
vermogen zich te kunnen samentrekken , contractiliteit
vermogen tot plaatsbepaling , oriëntatie
vermogen om spontaan te bewegen , motiliteit
vermogen om te reageren , reactiviteit
vernauwing van de luchtpijptakken , bronchoconstrictie
vernauwing , stenose
vernietiging van de rode bloedlichaampjes , hemolyse
vernietiging van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen , fagocytose
veronderstelling , hypothese
verontreiniging , contaminatie
verpakking met plastic , blisterverpakking
verpulveren , microniseren
verscheuring , ruptuur
verschijnsel , fenomeen
verschrompeling van organen , atrofie
verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel , vagotonie
verslaving , addictie
verslaving aan gifstof , toxicomanie
versperring , barrier, barrière
verstandelijk , mentaal
verstandelijke begaafdheid , intelligentie
versterkend middel , analepticum
versterking , potentiëring
versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander , potentialisering
verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed , porfyrie
verstopping , obstructie
verstoring , interferentie
verstrekte hoeveelheid , dosering
verstuiking , distorsie
vertakt , dendritisch
vertebraal , met betrekking tot de wervels
vertigo , duizeligheid
vertraagde ademhaling , bradypnoe
vertraagde opneming in het lichaam , retard
vertraging , retardatie
vervanging , substitutie
vervelling , desquamatie
vervetting , steatose
vervreemding van zichzelf , depersonalisatie
verwardheid , confusie
verwekend middel , keratolyticum
verweking , maceratie
verwijdering , eliminatie
verwijdering van de baarmoeder , hysterectomie
verwijding , dilatatie
verwijding van de luchtpijpvertakkingen , bronchiëctasie
verwijding van de luchtpijptakken , bronchodilatatie
verwijding van de schede-ingang , episiotomie
verwijding van de bloedvaten , teleangiëctasie
verwijzing , referentie
verwikkeling , implicatie
verzachtend , palliatief
verzadiging met zuurstof , oxygenatie
verzakking , ptosis
verzwering , ulceratie
vesicaal , met betrekking tot de blaas
vestibulair , met betrekking tot het evenwichtsorgaan
vetachtige stof , lipide
vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin , liposoom
vetontlasting in grote hoeveelheid , steatorroe
vetzucht , obesitas
vetzuur in het lichaam , prostaglandine
vezelbundel , tractus
vezelstof in het bloed , fibrine
viertallig , quaternair
vigiliteit , waakzaamheid
vijgwrat , condyloma
viraal , door een virus veroorzaakt
virilisatie , vermannelijking
visceraal , met betrekking tot de ingewanden
viscositeit , kleverigheid
visioen , droombeeld
visschubbenziekte , ichthyose
visueel , met betrekking tot het zicht
vitale capaciteit , nuttige longinhoud
vitreus , glasachtig
vlek , macula
vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig , emulsie
vloeistof , liquor
vloeistof met onoplosbare deeltjes , suspensie
vochtafvoering , drainage
vochtafzetting , infiltratie
vochttoediening in de bloedvaten , infuus
vochttoediening , perfusie
vochtuitstorting , extravasatie
voedingsstof , nutriënt
voedingsstoornis , dystrofie
voetpunt , nadir
voluntarius , vrijwillig
volwassene , adult
vomitus , braaksel
voor de ziekte merkbaar wordt , preklinisch
voor de maandstonden , premenstrueel
voor het blote oog onzichtbaar , microscopisch
voor de ingreep , preoperatief
voor de geboorte , prenataal
vóór het hart , precordiaal
voorafgaand , preliminair
voorafgaande gebeurtenis , antecedent
voorbehoeding , profylaxe
voorbehoedmiddel , contraceptivum
voorbelasting , preload
voorbode , aura
voorhuid , preputium
voorkamer van het hart , atrium
voorkomen per jaar , incidentie
voorkoming , preventie
voorloper , precursor
voorschrift , recept
voorschrijven van geneesmiddelen , medicatie
voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte , prognose
voortbrengend , produktief
voortbrenging , produktie
voortdurend , continu
voortijdig , prematuur
voortplanting , procreatie
voortschrijdend , progressief
voortstuwend , propulsief
vorm van baarmoederkanker , endometriose
vorming van rode bloedlichaampjes , erytropoëse
vorming van zaadcellen , spermatogenese
vorming van bloedprop in bloedvat of hart , trombose
vrij van ziektekiemen , aseptisch
vrijwillig , voluntarius
vrouw die meer dan eens heeft gebaard , multipara
vrouw die nog geen kind heeft gebaard , nullipara
vrouwelijk hormoon , oestrogeen
vrouwenring , pessarium
vrucht in het moederlichaam , embryo
vruchtbaarheid , fertiliteit
vulvair , met betrekking tot de schaamspleet
vulvovaginitis , ontsteking van de schaamspleet en de schede

terug naar overzicht

waakzaamheid , vigiliteit
waanzinnigheid , delirium
waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt , invasief
waarneembaar verschijnsel , manifestatie
waarneembaar , objectief
waarneming , observatie
waarnemingsvermogen , perceptie
wankelbaar , labiel
wat onregelmatige hartslag veroorzaakt , aritmogeen
wat regelmatig terugkeert , cyclisch
wat eiwit in gestold bloed oplost , fibrinolytisch
wat door het vaste gebruik bepaald is , conventioneel
wat de vorming van bloedstolsel tegengaat , antitrombotisch
wat adrenaline afscheidt , adrenerg, adrenergisch
wat aantasting veroorzaakt , degeneratief
wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat , anti-oestrogeen
wat de vorming van gezwellen tegengaat , antineoplastisch
wat mannelijke kenmerken veroorzaakt , androgeen
wat tijd of tempo beïnvloedt , chronotroop
wat ontsteking tegengaat , anti-inflammatoir
wat overgevoeligheid tegengaat , anti-allergisch
wat andere mogelijkheden uitsluit , exclusief
wat beklemming tegengaat , anti-angineus
wat schimmels doodt , antifungisch
wat alleen op het hart inwerkt , cardioselectief
wat de werking van een weefselhormoon tegengaat , antidopaminergisch
wat de vorming van urine tegengaat , antidiuretisch
wat overdag plaatsheeft , diurnus
wat de werkzaamheid van het hart bevordert , cardiotonisch
wat op waarneming berust , empirisch
wat de werking van de geslachtsklieren beïnvloedt , gonadotroop
wat de lever beschadigt , hepatotoxisch
wat de pupil vernauwt , miotisch
wat verandering teweegbrengt , mutageen
wat kan worden gemengd , mengbaar
wat onvatbaarheid veroorzaakt , immunogeen
wat de spijsvertering bevordert , peptisch
wat de bevalling bespoedigt , oxytocisch
wat beweging veroorzaakt , kinetisch
wat op geregelde tijdstippen terugkeert , periodiek, periodisch
wat de bloeddruk verlaagt , hypotensief
wat de geest beïnvloedt , psychotroop
wat bij rechtstaan optreedt , orthostatisch
wat laat tot uiting komt , tardief
wat niet in de werkelijkheid voorkomt , theoretisch
wat zweervorming bevordert , ulcerogeen
wat misvormingen veroorzaakt , teratogeen
waterafstotend , hydrofoob
waterhoofd , hydrocephalus
waterig , aquosus
waterlozing , mictie
wateropslorpend , hydrofiel
waterpokken , varicella
waterstofexponent , pH
watervrij , anhydrisch
waterzucht , oedeem
waterzucht van de papil , papiloedeem
wederinstorting , recidief
weefselafbraak , katabolisme
weefselonderzoek , biopsie
weefselontsteking met ettering , flegmone
weefselopbouwend , anabool
weefselverscheuring , laceratie
weefselversterf , necrose
weefselvormverandering , metaplasie
weer actief maken , reactivering
wegblijven van de maandstonden , amenorrhoea, amenorroe
werking , activiteit
werkwijze , procedure
werkzaam maken , activeren
werkzaam , actief
werkzaam tegen virussen , antiviraal
werkzame stof , agens
wervelontsteking , spondylitis
wetenschappelijk onderzoek , research
wezenlijk , intrinsiek
wie een zittend leven leidt , sedentair
wijzigen , modificeren
windzucht , meteorisme
withdrawal , derving
witte vloed , fluor albus
witte vlekken , leukoplakie
witte vloed , leukorroe
woekering van bindweefsel , fibrose
woeling , fibrillatie
wondpijn van de huid , intertrigo
wondroos , erysipelas
wormdrijvend middel , anthelminthicum

terug naar overzicht

xanthoom , gelige verhevenheid op de huid
xanthopsie , geelzien
xeroftalmie , uitdroging van het hoornvlies
xerostomie , droge mond

terug naar overzicht

zaadlozing , ejaculatie
zeer klein handschrift , micrografie
zelfregulering , homeostase
zelfstandig , autonoom
zemelenuitslag , pityriasis
zenuwachtigheid , nervositeit
zenuwknoop , ganglion
zenuwontsteking , neuritis
zenuwpijn , neuralgie
zenuwtrekking , tic
zenuwwerking , innervatie
zenuwziekte , neuropathie
zetpil , suppositorium
zich naar voren uitstrekkend , anterograad
zich herhalend , repetitief
zichtbaar maken van galwegen , cholangiografie
zieke , patiënt
ziekelijk aangelegd , manisch
ziekelijk , pathologisch
ziekelijke neiging , manie
ziekelijke slaaptoestand , lethargie
ziekelijke vrees , fobie
ziekelijke verharding , sclerose
ziektebeeld , syndroom
ziektecijfer , morbiditeit
ziektekiemdodend middel , desinfectans
ziektetoestand na inenting , vaccinia
ziekteverschijnsel , symptoom
ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson , parkinsonisme
zijdelings , lateraal
zinsbedrog , hallucinatie
zintuiglijk , sensorieel, sensorisch
zoals gewoonlijk , routinematig
zonder kenmerkende eigenschappen , atypisch
zonder ziekteverschijnselen , asymptomatisch
zonder eisprong , anovulair, anovulatoor
zonder scherpe begrenzing , diffuus
zonder medeweten van de zieke en de arts , dubbelblind
zouthoudend , saline
zuiveren , distilleren
zuivering , clearance
zuurbinder , antacidum
zuurgehalte , aciditeit
zuurstofgebrek , anoxie
zuurstoftekort in de weefsels , hypoxie
zuurstoftekort in het bloed , hypoxemie
zuurvaste staafjesbacterie , mycobacterie
zuurvergiftiging , acidose
zuurvergiftiging bij suikerziekte , keto-acidose
zuurverlies , alkalose
zwangerschap , graviditeit
zwangerschapshormoon , progestageen
zware inspuiting in één keer , bolusinjectie
zwarte stoelgang , melaena
zweer van het maag-darmkanaal , ulcus pepticum
zweer , ulcus
zweer aan het onderbeen , ulcus cruris
zweetafscheiding , diaphoresis
zwelling veroorzaakt door overgevoeligheid , angio-oedeem


terug naar overzicht

Medische terminologie

1.1. Algemene pré- en suffixen.

1.1.1. Aantallen en hoeveelheden

een: mono- (mononucleair) of uni- (unilateraal)
twee: di- (difasisch) of bi- (bifocaal)
drie: tri- (triade) of ter- (ternair)
vier: tetra- (tetrapodaal) of quadri- (quadriceps)
veel: poly- (polyglobulie)
weinig: oligo- (oligophrenie)
dikwijls: pollaki- (pollakiurie)
half: hemi- (hemiparese) of semi- (semi-circulair)

1.1.2. Tijd en plaats

in, binnen: in- (infiltratie) of en-/endo- (endocard) of intra- (intraveneus) of intro- (introductie)
buiten: ex(o)- (exophtalmie) of ecto- (ectocardie) of extra- (extra-uterien) of apo- (apophyse)
naast: para- (paradentaal)
rond: peri- (pericarditis)
voor: pro- (prognose) of pre- (premolaar)
achter, na: retro- (retroversie) of post- (posttraumatisch)
erboven: epi- (epiderm) of sus- (sus...)
eronder: hypo- (hypogaster) of sub- (sublinguaal)
middenin: medio- (medio-carpaal) of media- (mediastinum)
tussen: inter- (intercostaal)
doorheen: per- (percutaan) of dia- (diathermie) of para- (paracenthese)

1.1.3. Morfologie

wit: leuco- (leukocyten)
zwart: mélano- (melanodermie)
rood: erythro- (erytrocyten)
blauw: cyano- (cyanose)
geel: xantho- (xanthomatose)
hard: sclero- (arteriosclerose)
in oplossing: -lyse (dialyse)
groot: macro- (macrocefalie) of mega- (megacolon) of megalo- (megalomanie)
klein: micro- (micro-organisme)
lang: dolicho- (dolichocolon)
kort: brachy- (brachy-oesophaag)
verschillend: hetero- (heterogeen)
van dezelfde aard: auto- (autogreffe)
gelijkaardig: homo- (homozygote) of homeo- (homeopathie)

1.1.4. Werking

tekort: hypo- (hypotensie)
teveel: hyper- (hypertensie)
snel: tachy- (tachycardie)
traag: brady- (bradycardie)
moeilijkheden om: ... dys- (dysfunctie)

1.1.5. Onderzoeken

visueel, observatie: -scopie (gastroscopie)
met registratie: -graphie (radiografie) of -gram (elektrocardiogram)

1.1.6. Therapeutisch

behandelen met: ... -therapie (chemotherapie)
uithalen, wegsnijden: -ectomie (nephrectomie)
openen, incisie: -tomie (laparotomie)
sluiten: -stomie (gastrostomie)
her:-modeleren -plastie (rhinoplastie)
sutuur, naaien :-rraphie (myorraphie)

1.1.7. Pathologie

ziekte: -pathie (cardiopathie)
pijn: -algie (lumbalgie)
uitstorting: -rragie (haemorragie)
hypersecretie, uitvloeiing: -rrhee (otorrhee)
ontsteking: -itis (appendicitis)
stopzetting isch:- (ischemie) of -stase (haemostase)
tumor: -oom (adenoom)
slechte werking: -plegie (tetraplegie)

terug naar overzicht

 

Woorden met Latijnse oorsprong

1.2.1.1. -itis

Het suffix "-itis" duidt op een ontstekingsproces :

appendicitis: ontsteking van de appendix
bronchitis: ontsteking van de bronchi van de longen
cholecystitis: ontsteking van de gal
colitis: ontsteking van de dikke darm (het colon)
flebitis: ontsteking van een vena
gastritis: ontsteking van de maag
glossitis: ontsteking van de tong
hepatitis: ontsteking van de lever
nefritis: ontsteking van de nier
nevritis: (neuritis) ontsteking van de zenuw
otitis:ontsteking van het oor
pleuritis :ontsteking van de pleura (membraan dat rond de long zit)
sinusitis: ontsteking van de neussinus

1.2.1.2. -ose

Het suffix -ose duidt meestal op een ziekte met een degeneratief en chronisch verloop:

arthrose: degeneratieve en chronische aandoening van de gewrichten
dermatose: huidziekte
nephrose: degeneratieve aandoening van de nier zonder ontsteking
nevrose: aandoening gekarakteriseerd door zenuwstoornissen zonder enig organisch letsel en waarvan de patiënt zich welbewust is

1.2.2. Woorden met een Griekse oorsprong.

1.2.2.1. Algos :

pijn

arthralgie: gewrichtspijnen
cervicalgie: pijn in de nek
gastralgie: maagpijnen
lumbalgie: pijn gesitueerd in de rug boven het bekken
myalgie: spierpijnen
nevralgie: syndroom gekarakteriseerd door pijnen die de zenumwbanen volgen
otalgie: oorpijn

1.2.2.2. Alpha

geplaatst voor een woord duidt op afwezigheid of tekort

anemie: bloedarmoede door een tekort aan rode bloedcellen
anorexie: verlies of tekort aan eetlust
anoxie: tekort aan zuurstof in de weefsels geleverd door het bloed
anurie: afwezigheid van urine
asphyxie: onderbreking of vertraging van de ademhaling
asthenie: depressie van algemen toestand

1.2.2.3. Bradus

traag

bradycardie: traag hartritme
bradypnee: traag ademhalingsritme

1.2.2.4. Brachus

kort

brachycefaal: naar achter afgeplatte hoofdvorm
brachydactiel: misvorming van de vingers die niet de normale lengte hebben

1.2.2.5. Dys

stoornis, moeilijkheid

dysenterie: diarrhee
dyslexie: leesstoornis
dysmenorrhee: menstruatieprobleem
dyspepsie: verteringsmoeilijkheid
dysphagie: doorslikprobleem
dysurie: moeilijkheid bij het urineren

1.2.2.6. Ectomie

wegsnijden

appendectomie: verwijderen van de appendix
cholecystectomie: verwijderen van de gal
colectomie: gehele of gedeeltelijke verwijdering van het colon
gastrectomie: gehele of gedeeltelijke resectie van de maag
hysterectomie: verwijderen van de uterus (baarmoeder)
laryngectomie: geheel og gedeeltelijk verwijderen van de larynx
nefrectomie: verwijderen van een nier
pancreatomie: verwijderen van de pancreas
pneumonectomie: geheel of gedeeltelijk verwijderen van een long

1.2.2.7. Graphein

schrijven

angiografie: radiografie van de bloedvaten na inspuiting met een met X-stralen contrasterende vloeistof
aortografie: radiografie van de aorta na inspuiting met een met X-stralen contrasterende vloeistof
radiografie: cliché gerealiseerd dank zij X-stralen
Scintigrafie: werkwijze die toelaat op een scherm de loop van een laag radio-actief isotoop in een organisme te volgen om aldus een fysiologisch of pathologisch proces te bestuderen.
Urografie: radiografie van de urinewegen na intra-veneus toedienen van een contraststof

1.2.2.8. Haima

bloed

glycemie: glucose (suiker) in het bloed
hematemesis: bloed braken
hematie: rode bloedcel
hematologie: studie van het bloed (anatomisch, fysiologisch en pathologisch)
hematoom: ingekapselde bloeduitstorting
hematurie: uitstorting van bloed via de urine
hemoptysie: bloed spuwen
hemorragie: bloeduitsorting via een bloedvat
hemorroide: variqueuse zwelling ontstaan door de uitzetting van een bloedvat van de anus of het rectum (aambei)
ischemie: probleem in de bloedtoevoer veroorzaakt door een vernauwing van een bloedvat
leukemie: forse verhoging van het aantal witte bloedcellen in het bloed
uremie: vergiftiging van het bloed door ureum

1.2.2.9. Hemi

voor de helft

hemicolectomie: verwijderen van de helft van het colon (=dikke darm)
hemiplegie: halfzijdige verlamming

1.2.2.10. Hepar

de lever

hepatitis: ontsteking van de lever
hepatomegalie: toename van het levervolume

1.2.2.11. Huper

teveel, overmaat

hyperglycemie: teveel aan suikers in het bloed
hypertensie: abnormale verhoging van de bloeddruk
hypertermie: verhoging van de lichaamstemperatuur
hyperthyroïdie: teveel uitscheiding van de schildklier

1.2.2.12. Hupo

onder

hypodermisch: onderhuids
hypoglycemie: vermindering van het suikergehalte in het bloed
hypotensie: lage bloeddruk

1.2.2.13. Kephale

hoofd

dolichocephalie: hoofd met naar achter gestrekte vorm
elektro-encephallogram: registratie van bepaalde electische activiteit van de zenuwcellen van de hersenschors
encephalitis: hersenontsteking

1.2.2.14. Megas

groot

cardiomegalie: verhoging van het hartvolume
hepatomegalie: verhoging van het volume van de lever
megacolon: uitzetting van een deel van de dikke darm
megalomanie: grootheidswaanzin
splenomegalie: verhoging van het volume van de milt

1.2.2.15. Kutos

cel

cytobacteriologisch: slaat terug op het onderzoek waarbij een vloeistof onderzocht wordt op celmateriaal en bacteriën
cytologie: studie van de cellen
cytoscopie: studie en onderzoek van cellulair materiaal in een vloeistof

1.2.2.16. Mus

spier

myalgie: spierpijnen
myocard: hartspier
myoom: tumor bestaande uit spierweefsel, veelal synoniem voor uterusfibroom
myopathie: aandoening van het spierstelsel
myosarcoom: kwaadaardige tumor die zich vormt ten koste van spierweefsel

1.2.2.17. Nephros

nier

nefrectomie: verwijderen van een nier
nefritis: nierontsteking
nefropexie: vasthechten van een niet gefixeerde nier (wandelende nier)
nefrotomie: insnijden van een nier

1.2.2.18. Neuron, Nevr

zenuw

neurologie: studie van de aandoeningen van het zenuwstelsel
neuropathie: zenuwaandoening
neuralgie: zenuwpijn
neuritis: zenuwontsteking

1.2.2.19. Ouron

urine

albuminurie: albumine in de urine
glycosurie: zuiker in de urine
hematurie: bloed in de urine
pyurie: pus in de urine
uremie: abnormale hoeveelheid ureum in het bloed
uricemie: urinezuur in het bloed
urografie: radiografie van het urinair stelsel

1.2.2.20. Peri

rondom

periadenitis: ontsteking van het peri-ganglionair bindweefsel
periarteritis: ontsteking van de buitenste membraan van de arteriën
periarthritis: extra articulair rheuma dat de fibro-tendineuse weefsels treft die het gewricht omringen
pericard: membraan dat het hart omringt
periost: membraan dat de beenderen omringt

1.2.2.21. Pneumon

long

Pneumoconiose: aandoening veroorzaakt door het inhaleren en het fixeren in de long van bepaalde stoffen in de atmosfeer (bv. koolstof, silicaat, ijzer, etc...)
pneumococcus: microbe die pneumonie veroorzaakt
pneumonie: acute inflammatie van de long

1.2.2.22. Polus

veel

polyarthritis:gelijktijdige ontsteking van meerdere gewrichten
polydipsie: zeer hevige dorst
polykystische: ziekte aandoening waarbij meerdere kysten aangetroffen worden in bv. de nieren, de longen,etc...
polynevritis: gelijktijdige stoornis van meerdere perifere zenuwen
polyphagie: abnormaal grote eetlust
polyurie: overvloedig urineren

1.2.2.23. Psuche

ziel, geest

psycho-analyse: onderzoeksmethode in de psychologie die als doel heeft de innerlijke gevoelens naar het bewustzijn te brengen en aldus nevrosen te genezen
psychasthenie: neiging tot twijfelen, onbeslotenheid, etc....
psychiatrie: deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de geestesziekten

1.2.2.24. Skopein

onderzoeken

bronchoscopie: met behulp van een speciaal instrument de longcaviteit en de bronchi onderzoeken
cystoscopie: onderzoek van de blaas met een instrument dat toelaat de blaas van binnenin te bekijken en te verlichten
gastroscopie: idem voor de maag
laryngoscopie: idem voor de larynx
otoscopie: visueel onderzoek van de oren

1.2.2.25. Stomie

mond

colostomie: opening van het colon doorheen de buikwand
gastroduodenostomie: opening van de duodenum naar de maag
stomatologie: deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met de aandoeningen van de mond

1.2.2.26. Tomie

snede, sectie

nefrotomie: insnede in de nier

terug naar overzicht

1.3. Ziekten en syndromen met eigennamen

Er bestaan meer dan 2.000 ziekten benoemd met eigennamen. Hierna vindt U de ziekten en syndromen die het meest voorkomen in de praktijk.

(Z) = ziekte van ...

(S) = syndroom van ...
Addison (Z)Bang (Z): brucellose, koorts te wijten aan besmetting via vlees van vee
Basedow (Z): exophtalmisch kropgezwel
Bechterew (Z): spondylitis deformans
Besnier-Boeck-Schaumann (Z): sarcoïdose
Biermer (Z): pernicieuse anemie
Bouillaud (Z): rhumatismale endocarditis
Bouveret (Z): essentiele paroxystische tachycardie
Bright (Z): chronische nefritis
Buerger (Z): arteritis obliterans
Calve-Legg-Perthes (Z): coxo-femorale arthritis deformans
Crohn (Z): ileitis terminalis
Cushing (Z): adenoom aan de hypophyse
Dubin-Johnson (Z): chronische icterus (familiaal) te wijten aan een stoornis in de secretie van bilirubine door de lever
Dupuytren (Z): retractie van de aponevrose van de hand
Fallot congenitale afwijking aan het hart
Hodgkin (Z): maligne lymphogranulomatose
Horton (S): migraineuse opstoot van korte duur met eenzijdig tranen en neusloop
Meniere (Z): oorzuizen, evenwichtsstoornissen en later doofheid
Paget (Z): osteitis deformans
Parkinson (Z):paralysis agitans
Pfeiffer (Z):acute infectueuse mononucleose
Pott (Z) :vertebrale tuberculose
Prinzmetal (S): pijnlijk syndroom vooraan de borst met difuse pijnen na myocardinfarct
Recklinghausen (Z): fobro-kysteuse osteitis met tekenen van hyperparathyroïdie
Roger (Z): congenitale hartafwijking (interventriculaire communicatie)
Scheuermann (Z): pijnlijke dorsale cyphose in de jeugdjaren. Vertebrale epiphysitis
Still (Z): chronisch rheuma bij kinderen met splenomegalie, polyadenopathie en anemie
Stokes-Adams (S): permanente bradycardie met syncopes en convulsies
Woelf-Parkinson-White (S): optreden van :- neuro-vegetatieve stoornissen met paroxystische supra-ventriculaire tachycardie- typische afwijkingen op ECG- zonder oorzakelijke cardiopathie

terug naar overzicht

Bron: 12/2006