Terugbetaling medische kosten

Ik ga naar de dokter en naar de apotheker. Meestal wordt slechts een deel van mijn kosten terugbetaald. Waarom?

Alleen de medische zorgen die vermeld zijn op de lijst van erkende prestaties, die men de nomenclatuur noemt, komen in aanmerking voor terugbetaling. Het bedrag van die terugbetaling verschilt naargelang van de aard van de zorgverlening en de situatie van wie er recht op heeft. Voorbeelden:

  • Als je recht hebt op gewone terugbetaling, trek je ongeveer 65 tot 70% terug van het honorarium voor de consultatie van een erkend en geconventioneerd huisarts die van je gezondheidstoestand geen algemeen medisch dossier bijhoudt. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming is dat 90%. Als de huisarts je doorverwijst naar een specialist (17 verschillende specialismen, waaronder kindergeneeskunde) en je hebt een globaal medisch dossier, dan betaal je 2 euro remgeld als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en 5 euro voor de andere verzekerden. Elk kalenderjaar heb je wel maar recht op ťťn maal remgeldvermindering per specialisme.

  • Van de consultatie van een geconventioneerd kinderarts trek je 60% terug als je er gewoon recht op hebt. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming trek je 85% terug, en moet je zelf ongeveer 2,5 euro betalen (het "remgeld").

Remgeld en regeling van de derdebetaler

In de terugbetaling van de medische zorgen bestaan er twee systemen:

  • De algemene regel is terugbetaling van de medische kosten nadat je die betaald hebt. Je betaalt de zorgverlener die je hebt gekozen. De zorgverlener geeft je een attest waarop de medische prestatie vermeld staat. Dat attest geef je vervolgens aan je ziekenfonds voor de terugbetaling van je kosten. Meestal trek je maar een deel terug. Het deel dat je zelf moet betalen, noemt men remgeld.
  • Naast het systeem van de terugbetaling achteraf, bestaat de regeling van de derdebetaler. Deze regeling is verplicht in de ziekenhuizen. Het ziekenhuis stuurt je wel een factuur op met de totale kostprijs van de medische zorgen, maar je moet de hele som niet betalen. Als patiŽnt betaal je slechts het bedrag van het remgeld (persoonlijke bijdrage), vermeerderd met eventuele supplementen. Het ziekenhuis stuurt ook een factuur naar je ziekenfonds. Dat betaalt de rest van de factuur aan het ziekenhuis. Iemand anders - een derde - betaalt dus de rest van de factuur. Dat is de regeling van de derdebetaler . De regeling van de derdebetaler bestaat ook in de sector van de verzorging buiten de verzorgingsinstellingen, met name de ambulante zorgen. Maar dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden en het is voorbehouden voor bepaalde bevolkingscategorieŽn.

Voor de geneesmiddelen is het systeem tamelijk vergelijkbaar. Er bestaat een lijst van geneesmiddelen die de ziekteverzekering gedeeltelijk terugbetaalt. Als je geneesheer je een terugbetaalbaar geneesmiddel voorschrijft, dan betaal je bij de apotheker slechts een deel van de totale prijs. Dat is het remgeld (persoonlijke bijdrage). Je moet wel je SIS-kaart bij hebben om te bewijzen dat je in regel bent met de ziekteverzekering.

Indien u werkt of van plan bent om te werken buiten de Europese Economische Ruimte (die de landen omvat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland dan kunt u door u aan te sluiten bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) onder andere recht hebben op terugbetaling van medische kosten in BelgiŽ en in het buitenland.

 Let op: vermelde bedragen zijn aanpasbaar door wetgever(laatste versie)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)