Medisch dossier

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Heb ik een medisch dossier? Wie heeft dat in zijn bezit? Kan ik het raadplegen? Kan men het aan anderen overdragen?

Bij elk bezoek aan een dokter ontstaat er normaal gezien een medisch dossier. Als je een specialist raadpleegt, ontstaat er een gedeeltelijk dossier (bv. een gynaecologisch dossier). De huisarts beheert en bewaart je medisch dossier. 

Globaal medisch dossier

Sinds mei 2002 kun je - ongeacht je leeftijd - aan om het even welke erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) te openen.

De voordelen van het globaal medisch dossier

  • Je kunt bij je ziekenfonds een korting van 30 % krijgen op het bedrag dat je zelf moet betalen (= remgeld) voor je consultaties bij je huisarts en bij huisbezoeken.
  • Je huisarts houdt alle informatie over je gezondheid bij. Door deze centralisering van gegevens kan hij je als patiŽnt beter opvolgen en overbodige onderzoeken vermijden. 

De kosten voor opening en beheer van een globaal medisch dossier bedragen 25,67 euro per jaar (op 01/01/2008). Het ziekenfonds betaalt deze kosten volledig terug .

Verlenging van het globaal medisch dossier

Je moet je globaal medisch dossier elk jaar laten verlengen door een erkende huisarts anders verlies je de voordelen die eraan verbonden zijn. Dat kun je doen naar aanleiding van een raadpleging of een huisbezoek. Ook de ziekenfondsen kunnen onder bepaalde voorwaarden het globaal medisch dossier verlengen.

Raadpleging en overdracht

Je hebt het recht je medisch dossier te raadplegen en een kopie ervan te vragen tegen kostprijs. Maar je hebt geen toegang tot de persoonlijke notities van je huisarts en evenmin tot de gegevens over andere personen. Als je je gegevens toch wilt kennen, kun je schriftelijk een vertrouwenspersoon aanwijzen die je medisch dossier samen met jou - of in jouw plaats - mag raadplegen.

Als je van huisarts verandert, kun je de overdracht van je medisch dossier vragen. De artsen wisselen onder elkaar het medisch dossier geheel of gedeeltelijk uit om de continuÔteit van je behandeling te garanderen.

De dokter is verplicht om aan andere professionele zorgverleners alle informatie te geven die nuttig en nodig is voor een volledige diagnose of voor de voortzetting van een behandeling. Hij moet daarbij wel het medisch geheim respecteren.

 Let op: vermelde bedragen zijn aanpasbaar door wetgever(laatste versie)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)