CVS-ME...Acupuntuur helpt... een beetje

Bron: Algemeen Dagblad
datum: 9 januari 2004

Door onze correspondent Arjan Paans
Goed en slecht nieuws voor de aanhangers van alternatieve behandelwijzen.
Het goede nieuws is dat een Duitse studie aantoont dat acupunctuur behulpzaam kan zijn bij het bestrijden van pijnklachten. Alleen is het effect zo klein dat een combinatie met reguliere pijnbestrijders wordt aanbevolen.
'De berichten over de acupunctuur zijn voor de aanhangers van deze prikkunst de laatste tijd niet al te hoopgevend. Bewijzen voor de werkzaamheid zijn er nauwelijks en zelfs de Chinezen keren deze behandelwijze de rug toe', berichtte de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij onlangs op haar website. Aangehaald werd een Zwitsers onderzoek waarin de vermoede heilzame werking van acupunctuur bij astma onderuit werd gehaald. Wellicht juichten de sceptici iets te vroeg. Want nieuw Duits onderzoek toont aan dat acupunctuur wel degelijk effect sorteert. In een double blind, dus gecontroleerd,onderzoek, werden 16 studenten onder narcose gebracht. Allen kregen tijdens de narcose 80 pijnprikkels toegediend in hun rechter wijsvinger. Bij de helft werd de pijn bestreden met behulp van een met elektro-acupunctuurnaalden die in traditionele pijnpunten op hun benen werden geprikt. Met behulp van een EEG werden de pijnprikkels in de hersenen gemeten.
,,Door de proefpersonen in een diepe slaap te brengen, zonder hen te vertellen wie met acupunctuur behandeld zou worden en wie niet, konden we uitsluiten dat het psychologische effect een rol zou spelen. Objectiever kan bijna niet'', zegt onderzoeker dr. Winfried Meissner, chef-arts op de pijnpoli van de universiteitskliniek Jena. ,,Het verschil in pijn tussen de twee groepen was duidelijk aanwezig. Op grond van dit onderzoek kunnen we zeggen dat acupunctuur wel degelijk helpt, maar zeker niet alle pijn wegneemt. Het heeft een dempend effect bij matige pijnen, maar moet bij sterkere pijnkwalen zeker worden gecombineerd met andere pijnstillers. Ik wil dus zeker geen reclame maken voor acupunctuur, en waarschuwen voor dogmatisme. Wie acupunctuur gebruikt, kan daarnaast ook geel goed reguliere pijnstillers gebruiken.''
Meissner zegt geen 'gelovige' te zijn als het gaat om alternatieve behandelwijzen. ,,Maar ik ken zoveel collega's die bij acupunctuur zweren dat ik het gewoon goed wilde onderzoeken voordat ik er een oordeel over gaf.'' Anders dan bij onderzoek naar reguliere geneesmiddelen, dat meestal door de farmaceutische industrie wordt gefinancierd, was het lastig het geld bij elkaar te krijgen. Meissner: ,,We hebben het grootste deel uit eigen zak betaald, en een deel is afkomstig van een vereniging van acupuncturisten.''
Ook was toestemming nodig van de ethische commissie van het ziekenhuis om de proefpersonen onder narcose te brengen. ,,Dat was wel even spannend, omdat het een vrij zwaar middel is. Anders dan bij gewone operaties hebben we ze overigens alleen in een diepe slaap gebracht en geen pijnstillers toegediend.''
De studie, gepubliceerd in het nieuwste nummer van het Amerikaanse vaktijdschrift 'Anesthesia en Analgesia' is volgens Meissner een doorbraak omdat voor het eerst in een gecontroleerde studie de werkzaamheid van elektro-acupunctuur is vastgesteld. In de Duitsland is de belangstelling voor alternatieve behandwijzen van oudsher groter dan in Nederland. Omdat de werkzaamheid omstreden is, werd de behandeling in 2000 weliswaar uit het Duitse ziekenfondspakket gehaald, veel verzekeraars vergoeden de behandeling nog wel. Of dat zo blijft, hangt af van de uitkomsten van de zogeheten Gerac-studie, het wereldwijd grootste wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur. De komende jaren worden 500.000 patiënten gevolgd met spanningshoofdpijn, chronische rug-, heup- en kniepijn. Doel is vast te stellen óf acupunctuur een zinvolle bijdrage kan leveren aan de behandeling van deze klachten, en zo ja, hoeveel behandelingen vergoed moeten worden.
Meissner denkt dat zijn onderzoek een belangrijke aanvulling kan zijn op de Gerac-studie. ,,Dát acupunctuur effect heeft, is wel duidelijk. Maar wanneer het ingezet moet worden, moeten die onderzoeken bepalen.''
Met onze dank aan Chris