Test: Brighton criteria

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Hoofdcriteria:


Nevencriteria:
Hoofdcriterium 1 en nevencriterium 1 sluiten elkaar uit evenals hoofdcriterium 2 en nevencriterium 2.
HMS kan worden vastgesteld als een patiënt voldoet aan:


Een andere telling geldt als bij directe verwanten van de patiënt HMS is vastgesteld.


Terug naar de tests

Ref: http://www.hypermobility.org/
http://www.hms-edsplatform.nl/
(11/2008)